Tinerii români nu se înghesuie la admiterea în academiile militare, în timp ce autorităţile caută soluţii pentru a mări numărul soldaţilor români

Colegiile militare din țară caută tineri dornici să îmbrace haina militară. Pentru că au fost tot mai puțini candidați, perioada de înscriere a fost prelungită anul acesta cu două săptămâni.

28 mart. 2024, 10:05
Tinerii români nu se înghesuie la admiterea în academiile militare, în timp ce autorităţile caută soluţii pentru a mări numărul soldaţilor români

Probele sportive vor fi urmate de o evaluare psihologică și un test de cunoștințe. Rezultatele acestuia din urmă vor reprezenta 80 la sută din media de admitere. Restul de 20 la sută este dat de Evaluarea Națională. În total, în cele 5 colegii militare din țară sunt disponibile 861 de locuri destinate absolvenților de gimnaziu din acest an.

Agenţia de media a Armatei Române a publicat locurile şi specializările scoase la concurs în mai multe unităţi de învăţământ superior

Conform Dispoziției DGMRU nr. 1/2024, admiterea la programele de studii universitare de licență, pe locurile finanțate de la buget, se va desfășura astfel: 19 iulie 2024 – Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu; 23 iulie 2024 –Universitatea Naţională de Apărare Carol I și Academia Navală Mircea Cel Bătrân; 24 iulie 2024 – Academia Tehnică Militară Ferdinand I și Academia Forțelor Aeriene Henri Coandă.

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I

Facultatea de Comandă şi Stat Major

Domeniu de licenţă: ♦ Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializare Intendență (4 ani): 54 de locuri pentru MApN, din care 10 vor fi ocupate prin repartiția absolvenţilor colegiilor militare, iar 43, prin concurs; 30 de locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională; un loc pentru R. Moldova.

ACADEMIA FORŢELOR TERESTRE NICOLAE BĂLCESCU

Facultatea de Ştiinţe Militare

Domeniu de licenţă: ♦ Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializare Leadership militar (4 ani):  Infanterie – 68 de locuri pentru MApN, din care 63 vor fi ocupate prin repartiția absolvenţilor colegiilor militare, iar 5, prin concurs; 12 absolvenți vor fi repartizați pentru specialitatea Vănâtori de munte (11 pentru MApN şi unul pentru SRI); 4 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

Cercetare – 16 locuri pentru MApN, din care 12 vor fi ocupate prin repartiția absolvenţilor colegiilor militare, iar 4, prin concurs; 7 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Facultatea de Management Militar

Domenii de licenţă: ♦ Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică; specializări: Managementul sistemelor tehnice de geniu (4 ani) – Geniu: 25 de locuri pentru MApN, din care 19 vor fi ocupate prin repartiția absolvenţilor colegiilor militare, iar 6 vor fi ocupate prin concurs; Managementul sistemelor tehnice de apărare CBRN (4 ani) – Apărare CBRN: 20 de locuri pentru MApN, din care 15 vor fi ocupate prin repartiția absolvenţilor colegiilor militare, iar 5, prin concurs; 3 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională; Managementul sistemelor tehnice de tancuri și auto (4 ani): Tancuri: 16 locuri pentru MApN, din care 10 vor fi ocupate prin repartiția absolvenţilor colegiilor militare, iar 6, prin concurs; Auto: 30 de locuri pentru MApN, din care 20 vor fi ocupate prin repartiţia absolvenţilor colegiilor militare, iar 10, prin concurs; Managementul sistemelor tehnice de artilerie (4 ani): Artilerie şi rachete: 22 de locuri pentru MApN, din care 18 vor fi ocupate prin repartiţia absolvenţilor colegiilor militare, iar 4, prin concurs; două locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

♦ Inginerie și management, specializare Inginerie și management în domeniul comunicaţiilor militare (4 ani) – Comunicaţii: 56 de locuri pentru MApN, din care 41 vor fi ocupate prin repartiţia absolvenţilor colegiilor militare, iar 15, prin concurs; 4 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative

Domenii de licenţă: ♦ Contabilitate, specializare Contabilitate şi informatică de gestiune (3 ani): Finanţe-contabilitate – 21 de locuri pentru MApN, din care 16 vor fi ocupate prin repartiţia absolvenţilor colegiilor militare, iar 5, prin concurs;  9 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

♦ Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, specializare Management economico-financiar (4 ani):  Intendenţă – 50 de locuri pentru MApN, din care 40 vor fi ocupate prin repartiţia absolvenţilor colegiilor militare, iar 10, prin concurs; două locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională; Managementul sistemelor speciale de protecție și pază (4 ani): Poliție militară – 23 de locuri pentru MApN, din care 20 vor fi ocupate prin repartiţia absolvenţilor colegiilor militare, iar 3, prin concurs; două locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN

Facultatea de Inginerie Marină

Domenii de licenţă: ♦ Inginerie marină şi navigaţie; specializări: Navigaţie, hidrografie şi echipamente navale – 15 locuri pentru MApN, din care 12 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 3, prin concurs; 8 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională; Navigation, Hydrography and Naval Equipment (program în limba engleză, autorizat ARACIS, începând cu anul de învățământ 2022-2023, și parcurge etapele necesare pentru acreditare) – 15 locuri pentru MApN, din care 12 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 3, prin concurs; Electromecanică navală: 13 locuri pentru MApN, din care 11 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar două, prin concurs; 5 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

♦ Inginerie electrică, specializarea Echipamente electrice și electronice navale – 5 locuri pentru MApN, din care 4 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar unul, prin concurs; 13 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Facultatea de Navigaţie şi Management Naval

Domeniu de licenţă: ♦ Inginerie şi management, specializare Logistică navală – 5 locuri pentru MApN, din care 4 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar unul, prin concurs; 3 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

ACADEMIA TEHNICĂ MILITARĂ FERDINAND I

Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice pentru Apărare și Securitate

Domeniu de licență: ♦ Inginerie electronică, teleco-municații și tehnologii informaționale; specializări: Echipamente și sisteme electronice militare – 25 de locuri pentru MApN, din care două se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 23, prin concurs; 5 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională; Comunicații pentru apărare și securitate – 42 de locuri pentru MApN, din care 5 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 37, prin concurs; 8 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională; Echipamente și sisteme electronice militare, electronică-radioelectronică de aviație  – 12 locuri pentru MApN, din care 3 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 9, prin concurs; 3 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Facultatea de Sisteme Informatice și Securitate

Domeniu de licență: ♦ Calculatoare și tehnologia informației, specializare Calculatoare și sisteme informatice pentru apărare și securitate națională – 63 de locuri pentru MApN, din care 13 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 50, prin concurs; 15 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Facultatea de Sisteme Integrate de Armament, Geniu și Mecatronică

Domenii de licență: ♦ Inginerie civilă, specializări: Construcții și fortificații – 17 locuri pentru MApN, din care 4 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 13, prin concurs; 5 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională; Drumuri, poduri și infrastructuri militare – 4 locuri pentru MApN, ce vor fi ocupate prin concurs; un loc pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

♦ Inginerie geodezică, specializare Topogeodezie și automatizarea asigurării topogeodezice  – 12 locuri pentru MApN, din care 3 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 9, prin concurs; 3 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

♦ Inginerie genistică, specializare Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri și mascare – două locuri pentru MApN, din care unul se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar unul, prin concurs; 5 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

♦ Inginerie de armament, rachete și muniții; specializări: Armament, aparatură artileristică și sisteme de conducere a focului – 13 locuri pentru MApN, din care două se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 11, prin concurs; două locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională; Armament, rachete, muniții de aviație și sisteme de salvare – 7 locuri pentru MApN, din care două se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 5, prin concurs; Muniții, rachete, explozivi și pulberi – 5 locuri pentru MApN, din care două se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 3, prin concurs; 9 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională;¸Materiale energetice și apărare CBRN – 4 locuri pentru MApN, din care unul se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 3, prin concurs; 10 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

Facultatea de Aeronave și Autovehicule Militare

Domenii de licență: ♦ Inginerie aerospațială, specializări: Aeronave și motoare de aviație – 20 de locuri pentru MApN, din care 6 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 14, prin concurs; un loc pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională; Echipamente și instalații de aviație: 9 locuri pentru MApN, din care două se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 7, prin concurs; un loc pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională;

♦ Ingineria autovehiculelor, specializări: Blindate, autovehicule și tractoare – 25 de locuri pentru MApN, din care 9 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 16, prin concurs; Echipamente și sisteme de comandă și control pentru autovehicule – 11 locuri pentru MApN, din care 4 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare, iar 7, prin concurs; 4 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională.

ACADEMIA FORȚELOR AERIENE HENRI COANDĂ

Facultatea de Management Aeronautic

Domeniu de licenţă: ♦ Științe militare, informații și ordine publică; specializări: Management aeronautic: Aviaţie piloţi (4 ani) – 36 de locuri pentru MApN, din care 30 vor fi ocupate prin repartiţia absolvenţilor colegiilor militare, iar 6, prin concurs; 4 locuri pentru MAI, din care un loc este alocat pentru piloți aeronave cu motoare reactive și 3 locuri, pentru piloți elicoptere; Managementul traficului aerian: Aviaţie nenaviganţi (include și pregătirea pentru specialitatea Controlor trafic aerian – 25 de locuri alocate MApN, din care 15 pentru specializarea Aviaţie nenaviganţi (12 se ocupă prin repartiția absolvenților colegiilor naționale militare și 3, prin concurs), iar 10 sunt pentru specializarea Controlor trafic aerian (9 pentru repartiția absolvenților colegiilor naționale militare și unul pentru concurs); două locuri MAI, pentru specializarea Aviaţie nenaviganţi; Informații militare – 23 de locuri pentru MApN, din care 18 vor fi ocupate prin repartiţia absolvenţilor colegiilor militare, iar 5, prin concurs; 3 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională; Meteorologie – 5 locuri pentru MApN, din care 3 vor fi ocupate prin repartiţia absolvenţilor colegiilor militare, iar 2, prin concurs.

Facultatea de Sisteme de Securitate Aeriană

Domeniu de licenţă: ♦ Științe militare, in-formații și ordine publică; specializări: Managementul sistemelor de rachete şi artilerie – Rachete şi artilerie antiaeriană: 46 de locuri pentru MApN, din care 40 vor fi ocupate prin repartiţia absolvenţilor colegiilor militare, iar 5, prin concurs; un loc pentru R. Moldova; Managementul sistemelor de supraveghere aeriană: Radiolocaţie – 20 de locuri pentru MApN, din care 18 vor fi ocupate prin repartiţia absolvenţilor colegiilor militare, iar două, prin concurs; 4 locuri pentru alte instituții de apărare, ordine publică şi securitate naţională;  Război electronic – 12 locuri pentru MApN, din care 8 pentru specializarea Război electronic în comunicații (7 se ocupă prin repartiţia absolvenţilor colegiilor militare, iar unul, prin concurs) și 4 locuri pentru specializarea Război electronic în aviație și apărare antiaeriană (3 se ocupă prin repartiţia absolvenţilor colegiilor militare, iar unul, prin concurs); un loc repartizat MAI, la specializarea Război electronic în aviație și apărare antiaeriană; 4 locuri alocate SIE, pentru specializarea Război electronic în comunicații.

Citeşte şi: Se taie bursele „de merit” ale corigenţilor şi repetenţilor. 8500 de elevi cu medii sub 5 nu mai primesc bani din septembrie 2024