TITULARIZARE 2014 EDU.RO, SUBIECTE la proba scrisă: Emoţii pentru 32.000 de profesori

TITULARIZARE 2014 EDU.RO: "Sunt asteptati sa participe 32.167 de candidati care au obtinut cel putin nota 5 la inspectiile speciale sau la probele practice desfasurate in perioada 26 mai – 27 iunie”, precizeaza MEN într-un comunicat pe EDU.RO.

21 iul. 2014, 03:57
TITULARIZARE 2014 EDU.RO, SUBIECTE la proba scrisă: Emoţii pentru 32.000 de profesori

TITULARIZARE 2014 EDU.RO. Proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate s-a desfăşurat în 91 de centre de concurs constituite la nivel naţional, informează Ministerul Educaţiei Naţionale.

Subiectele și baremele la titularizare 2014 vor fi publicate AICI ––>  Click AICI 

La concurs au participat 32.167 de candidaţi care au obţinut cel puţin nota 5 la inspecţiile speciale sau la probele practice desfăşurate în perioada 26 mai – 27 iunie 2014.

Pentru concursul de ocupare a posturilor vacante în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2014, au fost publicate 4.761 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (2.699 în mediul urban şi 2.062 în mediul rural).

Un număr mare de candidaţi s-a înregistrat la specializări precum educatoare/profesori pentru învăţământ preşcolar (4.985), învăţători/profesori pentru învăţământ primar (3.963), limba şi literatura română (3.083), educaţie fizică (2.676) şi limba şi literatura engleză (2.254).

Subiecte si BAREM Titularizare 2014. Ce s-a dat la TITULARIZARE 2014 – Subiecte și bareme Proba scrisă a examenului de titularizare va avea loc luni, 21 iulie, urmând ca rezultatele să fie afișate în data de 25 iulie 2014. În 25-26 iulie, profesorii pot depune contestații. Rezultatele finale ale examenului de titularizare vor fi afișate în data de 30 iulie 2014. Vocea Transilvaniei vă va prezenta ce subiecte și bareme de la titularizare 2014, imediat ce astea vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației

Modelele de subiecte şi baremul aferent pentru examenul de titulatizare 2014 au fost publicate de catre Ministerul Educatiei, pe site-ul propriu. www.edu.ro. Potrivit informaţiilor postate pe site-ul Ministerului Educaţiei, subiectele din cadrul probei scrise la titularizare, care a fost susținută în data de 30 iulie 2013, constituie modele de subiecte pentru anul 2014.

Modele subiecte Titularizare 2014 găsiți AICI 

TITULARIZARE 2014 EDU.RO. Cele mai multe locuri vacante sunt pentru posturile didactice de educatoare/profesori pentru învăţământ preşcolar (1165), învăţători/profesori pentru învăţământ primar (867), educaţie muzicală specializată (344) şi limba engleză (223).

Concursul de ocupare a posturilor vacante în învăţământul preuniversitar presupune susţinerea unei probe practice sau inspecţii speciale la clasă şi a unei probe scrise din didactica specialităţii.

Pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs, cel mai devreme la ora 8,00 şi cel mai târziu la ora 9,00, înainte de comunicarea subiectelor.

După primirea subiectelor de concurs de către candidaţi, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit cu 1-2 ore doar în cazul candidaţilor cu deficienţe vizuale grave.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare pentru cele 149 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi vor fi publicate, după susţinerea probei scrise, pe http://subiecte2014.ro.

TITULARIZARE 2014 EDU.RO. Contestaţiile la proba scrisă se depun la sediile inspectoratelor şcolare în zilele de 25 iulie, până la ora 21,00, şi 26 iulie, până la ora 15,00.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de centrele de concurs în zilele de 31 iulie şi 1 august 2014, iar repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă determinată se realizează în şedinţe publice organizate de centrele de concurs în perioada 4-5 august 2014.

Profesorii care au obţinut cel puţin media 5 la inspecţiile la clasă în profilul postului, în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2014, au avut posibilitatea de a folosi acest rezultat şi în cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar, sesiunea 2014.

Toate actele normative care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului, precum şi programele specifice pentru concurs pot fi consultate pe site-ul http://titularizare.edu.ro

TITULARIZARE INVATAMANT 2014. Concursul de titularizare in invatamantul preuniversitar presupune sustinerea unei probe practice sau inspectii speciale la clasa si a unei probe scrise din didactica specialitatii.

TITULARIZARE INVATAMANT 2014. Pentru angajarea pe perioada nedeterminata (titularizare), candidatii trebuie sa obtina minimum nota 7 (sapte) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala la clasa in profilul postului. Pentru angajarea pe perioada determinata (suplinire), candidatii trebuie sa obtina minimum nota 5 (cinci) atat la proba scrisa, cat si la proba practica/inspectia speciala in profilul postului.

TITULARIZARE INVATAMANT 2014. Repartizarea candidatilor pentru angajare pe perioada nedeterminata se va realiza, in ordinea descrescatoare a notelor, in sedinte publice organizate de centrele de concurs in zilele de 31 iulie si 1 august. Ulterior, mai precis in perioada 4-5 august, va fi facuta repartizarea pentru angajare pe perioada determinata, tot in sedinte publice organizate de centrele de concurs.

TITULARIZARE INVATAMANT 2014. MEN precizeaza ca profesorii care au obtinut cel putin media 5 la inspectiile la clasa in profilul postului, in cadrul examenului national de definitivare in invatamant, sesiunea 2014, au avut posibilitatea de a folosi acest rezultat si in cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate in unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2014.

TITULARIZARE INVATAMANT 2014. Pe de alta parte, in 9 aprilie, Guvernul a modificat Legea educatiei, conform unei solicitarii a Curtii Constitutionale, astfel incat la titularizare sa poata participa si cele 3.242 de cadre didactice care au obtinut cel putin 7 la concursurile din ultimii sase ani si care sunt deja angajate pe perioada determinata. Acestora li se ofera astfel posibilitatea sa fie repartizate de inspectoratul scolar, pe perioada nedeterminata, pe posturile didactice/catedrele ocupate.

TITULARIZARE INVATAMANT 2014. Anul trecut, la concursul de titularizare au fost disponibile 6.074 de posturi si catedre. Dintre acestea, aproape 60% au fost repartizate cadrelor didactice care au obtinut cel putin nota 7 la ambele probe ale concursului. Cele mai multe posturi didactice/catedre vacante au fost repartizate in mediul rural.

TITULARIZARE INVATAMANT 2014. In 2013, peste 14.000 de candidati, adica 47,78% dintre cei 29.509 care au sustinut concursul, au obtinut note peste 7, iar 32,11% au primit note intre 5 si 7.