TITULARIZARE 2021 EDU.RO: 34.000 de candidaţi dau miercuri examen

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site în 3 august, după contestaţii.

21 iul. 2021, 06:47
TITULARIZARE 2021 EDU.RO: 34.000 de candidaţi dau miercuri examen

TITULARIZARE 2021 EDU.RO: Proba scrisă din cadrul concursului de titularizare în învăţământul preuniversitar are loc, miercuri, în 118 centre din întreaga ţară. Peste 34.000 de candidaţi s-au înscris pentru a susţine examenul, fiind disponibile 4.814 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Proba scrisă din cadrul concursului naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar (sesiunea 2021) va începe, miercuri, la ora 9:00, în 118 centre de concurs, respectându-se toate măsurile igienico-sanitare, valabile în cazul examenelor naţionale, privind normele de acces în spaţiile de examen, în vederea protejării candidaţilor şi a personalului implicat, în contextul situaţiei epidemiologice generate de pandemia de Covid-19, a anunţat Ministerul Educaţiei.

Admitere liceu 2021. LISTELE cu repartizarea elevilor la aceste licee au fost făcute publice! Vezi rezultatele finale

Conform sursei citate, pentru susţinerea acestei probe s-au înscris 34.120 de candidaţi, dintre care 5.190 de candidaţi provin din promoţia curentă.

TITULARIZARE 2021 EDU.RO: Candidaţii trebuie să fie prezenţi în sală cel mai târziu la ora 8:15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situaţiile speciale (candidaţi nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficienţe de vedere). În aceste cazuri, comisiile judeţene de organizare şi desfăşurare a concursului asigură condiţii de egalizare a şanselor pentru candidaţii cu deficienţe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcţie de particularităţile individuale şi de cele specifice deficienţei respective.

ADMITERE MEDICINĂ 2021. Concurenţă mare la UMF „Carol Davila”

TITULARIZARE 2021 EDU.RO:  Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie şi vor fi publicate după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00).

Primele rezultate vor fi afişate în 27 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene sau se transmit prin mijloace electronice, în 27 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în 28 iulie, ora 12:00.

Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site în 3 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină la proba scrisă minimum nota 7 (şapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci). Proba practică şi inspecţia la clasă au fost eliminate pentru anul în curs prin OUG nr. 70/2020, aprobată prin Legea nr. 179/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

Repartizarea candidaţilor pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obţinute la proba scrisă, se realizează în şedinţe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele şcolare în intervalul 4-5 august.

La nivel naţional, sunt disponibile 4.814 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (3.500 în mediul urban şi 1.314 în mediul rural). Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1103), învăţători/profesori pentru învăţământ primar în limba română (828) şi muzică instrumentală (310).


loading...