Titularizare 2023. Cum se desfășoară examenul. Salariul unui debutant va porni de la 3.157 lei pe lună

Pentru a se angaja într-o şcoală pe perioadă nedeterminată, profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 la proba scrisă de la Titularizare 2023.

11 iul. 2023, 09:52
Titularizare 2023. Cum se desfășoară examenul. Salariul unui debutant va porni de la 3.157 lei pe lună

Titularizare 2023. Examenul începe miercuri, 12 iulie, cu proba scrisă, conform calendarului oficial anunțat de Ministerul Educației. Accesul candidaților în centrele de concurs este permis până la ora 8.00. Transmiterea plicurilor sigilate cu subiecte în sălile de concurs se realizează de către președinte și secretarul comisiei din centrul de concurs sau de membrii desemnați de președintele comisiei din centrul de concurs, astfel încât la ora 9:00 acestea să se poată desface în prezența candidaților.

Citește și: Titularizare 2023: S-a dat startul înscrierilor pentru concursul de titularizare în învățământul preuniversitar

În document se arată că, în intervalul orar 8.00-9.00, responsabilii de sală:

  • verifică identitatea candidaților pe bază de buletin de identitate/carte de identitate/ carte de identitate provizorie, pașaport sau, în mod excepțional, pe baza permisului de conducere sau a cărții de alegător;
  • efectuează instructajul candidaților privind:

1) modul de redactare a lucrării scrise;
2) modul de completare a disciplinei de concurs pe foaia tipizată;
3) modul de corectare, de către candidați, a greșelilor;
4) modul în care se sigilează și se securizează lucrarea scrisă;
5) modul în care se realizează numerotarea paginilor scrise;
6) condițiile în care candidații se pot retrage de la proba scrisă;
7) situațiile în care candidații pot fi eliminați; b.8) situațiile în care lucrările scrise pot fi anulate.”

Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul deschiderii plicului cu subiecte pierd dreptul de a mai susține proba scrisă.

Citește și: Salariu de 1.000 de euro pentru un profesor debutant. ”Atunci am putea să învingem inerția socială care te face să nu intri în sistemul de educație”

După ce a fost deschis plicul cu subiectele, niciun candidat nu mai poate intra sau părăsi sala, decât dacă predă lucrarea, subiectul primit, ciornele și semnează de predare, conform Ministerului Educației. În cazuri excepționale, dacă un candidat solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoțit obligatoriu de unul dintre profesorii asistenți până la revenirea în sala de concurs. În această situație, timpul alocat rezolvării subiectelor nu se prelungește, conform procedurii.

Procedura de examen mai prevede că în timpul examenului de titularizare candidații și profesorii asistenți nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte dispozitive/mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea concursului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate.

Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de concurs.

Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche (elină) și planurile de conturi pentru disciplina „economic, administrativ, poștă”.

Rezultatele examenului de titularizare 2023 vor fi comunicate în 18 iulie. Contestațiile se depun/transmit, în scris, la sediile inspectoratelor școlare, în ziua de 18 iulie 2023, până la ora 21:00, și în data de 19 iulie 2023, până la ora 12:00.

Transmiterea contestațiilor la inspectoratele școlare se poate realiza și electronic (scanat), prin poștă electronică, la adresa de e-mail indicată de inspectoratele școlare, în data de 18 iulie 2023 și în data de 19 iulie 2023 până la ora 12:00.

În contestație, candidatul precizează următoarele informații: județul, nr. și denumirea centrului de concurs, numele, inițiala tatălui, prenumele, codul numeric personal, disciplina la care a susținut proba scrisă în cadrul concursului și nota contestată, adresa de e-mail, numărul de telefon și denumirea uneia dintre instituțiile/unitățile de învățământ absolvite.

Contestația la proba scrisă se depune la inspectoratul școlar, personal de către candidat sau prin împuternicit, acesta din urmă prezentând procura notarială în original. Candidatul anexează la contestația depusă/transmisă la inspectoratul școlar și o copie a buletinului/cărții de identitate.

 

Salariul unui profesor debutant pornește de la 3.157 lei pe lună

Un profesor debutant cu studii superioare de lungă durată, cu până într-un an experiență, va primi salariu net de 3.157 lei/637 euro (salariul brut fiind de 5.398 de lei), o creștere de 31,7% față de ce are în prezent.

Un profesor cu studii superioare de lungă durată, gradul didactic I și peste 25 de ani experiență, va primi un salariu net de 4.968 lei/aproximativ 1.000 de euro (salariul brut fiind de 8.492 lei).

Un profesor cu studii superioare, gradul didactic II și 15-20 de ani experiență va avea un salariu net de 4.063 lei/aproximativ 820 euro (salariul brut fiind de 6.947 de lei).

Un profesor cu studii superioare, definitivat și 10-15 ani experiență va avea un salariu net de 3.838 lei/774 euro (salariul brut fiind de 6. 562 lei).

Un bibliotecar cu gradul I şi peste 25 de ani vechime în învăţământ va avea un salariu net de 4.114 lei/830 euro (salariul brutfiind de 7.032 lei).

 

Salarii profesori 2023. Peste 4.500 de lei „în mână” pentru un dascăl debutant din 2024. Cum arată NOILE GRILE

Aalariile de bază ale personalului didactic și personalului didactic auxiliar din cadrul unităților de învățământ preuniversitar și instituțiilor de învățământ superior au fost majorate cu suma 1300 de lei brut pe fiecare funcție de la 1 iunie 2023.

„Profesorii vor primi salarii mult mai mari față de cât primesc în prezent și au certitudinea faptul că începând cu 1 ianuarie 2024 va crește nivelul de salarizare. Una dintre doleanțele sindicaliștilor și aprobată de către guvern prin cele două ordonanțe pe care le-a emis este aceea de creștere de la 1 ianuarie 2024 cu 50% din diferența până în anul 2025, ceea ce înseamnă aproximativ 600 de lei la nivelul la care acum ajunge la aproximativ 3.300 de lei și, odată cu noua lege a salarizării va ajunge la 3.900 de lei. Un profesor debutant va avea, începând cu ianuarie 2024, un venit lunar de 4.600 de lei net, fără a include acele sporuri și alocația de hrană. și alte bonusuri pe care le poate obține“, a explicat subprefectul de Gorj, Mihai Istrate, profesor și fost director al Liceului Tehnologic Țicleni.