Titularizare 2023: S-a dat startul înscrierilor pentru concursul de titularizare în învățământul preuniversitar

Au început înscrierile pentru concursul de titularizare în învățământul preuniversitar, conform unui anunț publicat de ministerul Educației. Iată care sunt actele pe care trebuie să le ai la dosar pentru a te înscrie.

08 mai 2023, 18:04
Titularizare 2023: S-a dat startul înscrierilor pentru concursul de titularizare în învățământul preuniversitar

Ministerul Educației a anunțat, luni, că s-a dat startul înscrierilor pentru concursul de titularizare în învățământul preuniversitar. Acesta va fi susținut în data de 12 iulie 2023, iar dosarele pot fi depuse până în data de 17 mai.

Citește și: Site-ul Ministerului Educației, spart de hackeri. Ce mesaj a apărut pe pagina de internet a instituției

„Sunt scoase la concurs posturi didactice/catedre declarate vacante sau rezervate”, anunţă, luni, Ministerul Educaţiei, pe pagina sa oficială de Facebook.

Ministerul Educației a mai precizat faptul că persoanele care doresc să se înscrie la concursul de titularizare pot face acest lucru la inspectoratele școlare în perioada 8-17 mai 2023. Documentele de înscriere vor fi verificate și avizate în perioada 8-19 mai, când va fi validată și înscrierea candidaților. Până pe data de 23 mai, inspectoratele școlare vor publica listele cu candidații înscriși și graficul pentru susținerea probelor practice și orale și a inspecțiilor speciale la clasă.

„Probele practice/ orale şi inspecţiile speciale la clasă se vor desfăşura în perioada 24 mai – 30 iunie 2023, iar rezultatele vor fi afişate pe 4 iulie 2023”, a mai precizat Ministerul Educaţiei.

Proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor didactice în învățământul preuniversitar, pentru anul 2023-2024, va avea loc în data de 12 iulie 2023, conform anunțului făcut de ministerul Educației.

Acte necesare pentru dosarul examenului de titularizare

Dosarul pentru titularizare trebuie sa contina urmatoarele acte, in original, respectiv in copie:

 • Fisa de inscriere la concurs;
 • Cerere de inscriere la concursul national/judetean/testarea la nivel judetean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar, sesiunea 2023;
 • Copie de pe buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele si domiciliul;
 • Copii de pe certificatele de nastere si casatorie (pentru solicitantii care si-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (daca este cazul);
 • Copii de pe actele de studii, foile matricole si certificatele de calificare (ultimele pentru absolventii liceului pedagogic/invatamantului postliceal), certificatele/adeverintele de absolvire a modulului psihopedagogic (daca absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricola);
 • Absolventii promotiei 2023 vor prezenta copia adeverintei de la institutia de invatamant superior/postliceal/mediu din care sa rezulte ca au sustinut examenul de licenta/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultatii/scolii postliceale /liceului pedagogic, specializarea dobandita, media anilor de studii si faptul ca pe parcursul efectuarii studiilor s-a frecventat si promovat modulul psihopedagogic;
 • Copii de pe certificatele de obtinere a gradelor didactice;
 • Copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilitatii postului in invatamantul preuniversitar (daca este cazul);
 • Copie a acordului ME, deciziei inspectoratului scolar sau a intreprinderii de intrerupere a activitatii (daca este cazul);
 • Adeverinta din care sa rezulte vechimea efectiva in invatamant (daca este cazul);
 • Copia filei corespunzatoare din registrul general de evidenta a salariatilor sau copie de pe carnetul de munca daca a mai fost angajat(a) anterior anului 2012 si ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(a) (daca este cazul);
 • Copii ale avizelor si a atestatelor necesare ocuparii postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unitatii de invatamant particular (daca este cazul);
 • Avizul/adeverinta medical(a) care sa aiba mentiunea ”apt(a) pentru a preda in invatamant”;
 • Adeverinta eliberata de unitatea de invatamant la care sunt angajat(a) privind sanctiunile disciplinare din ultimii 2 ani scolari incheiati si de pe parcursul anului scolar in curs;
 • Declaratie pe proprie raspundere ca nu desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice, ca nu am fost indepartat din invatamant pentru motive disciplinare sau printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala pentru infractiuni contra persoanei savarsite cu intentie in imprejurari legate de exercitarea profesiei;
 • Numai pentru titulari/angajati pe perioada viabilitatii postului adeverinta eliberata de unitatea de invatamant din care sa rezulte situatia postului (structura pe ore si discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de invatamant si regimul de mediu).

Citește și: Vouchere de vacanță pentru profesorii și angajații din învățământ până în 2026