Udrea începe Marea Alimentare cu apă la sate

În mai multe sate şi comune din judeţul Argeş se vor derula lucrări de alimentare cu apă şi canalizare prin Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii.

30 ian. 2012, 11:51
Udrea începe Marea Alimentare cu apă la sate

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, condus de Elena Udrea, a lansat licitaţia publică deschisă pentru proiectarea şi execuţia a opt sisteme de canalizare şi epurare a apelor uzate şi zece sisteme de alimentare cu apă a localităţilor din judeţul Argeş. Este prima licitaţie din programul naţional de alimentare cu apă şi canalizare din zonele rurale.

Valoarea estimată pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor este de 62,889,156.45 fără TVA (14,45 milioane euro).

Durata maximă de proiectare a lucrărilor este de o lună pentru fiecare obiectv de la data ordinului de începere a proiectarii şi 12 luni pentru fiecare obiectiv de la data ordinului de începere a execuţiei. Ofertantul câştigător va realiza toate studiile de teren necesare proiectării şi execuţiei lucrărilor, costurile pentru acestea vor fi cuprinse în oferta financiară a respectivului obiectiv.

Criteriul de atribuire al contractului este cel mai mic preţ.

În termen de 30 de zile de la semnarea contractului, operatorul economic declarat câştigător are obligaţia de a prezenta autorităţii contractante dovada că dispune de surse de finanţare (extras de cont dacă finanţarea e asigurată din surse proprii sau angajament ferm al finanţatorului în cazul în care acesta apelează la alte surse de finanţare). Plata contractului se va face începând cu 2013, în limita creditelor aprobate.

Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii presupune lucrări în trei mari domenii: 10.000 km drumuri judeţene şi de interes local; Modernizarea satului românesc; Sisteme de canalizare, epurare a apelor uzate şi alimentarea cu apă a localităţiilor.