Valoarea depozitelor la sucursalele băncilor străine din România în scădere cu 2,1%

Valoarea depozitelor sucursalelor băncilor străine din România a înregistrat o scădere de 2,1 la sută, la finele trimestrului IV 2011, dar pe ansamblul sistemului s-a înregistrat o creştere a valorii depozitelor cu 3,7 la sută, până la 309,4 miliarde lei, cel mai mare nivel din ultimii ani, informează, luni, Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB).

RomaniaTV.net
23 ian. 2012, 10:39
Valoarea depozitelor la sucursalele băncilor străine din România în scădere cu 2,1%

Numărul deponenţilor garantaţi din evidenţele instituţiilor de credit participante la Fond a înregistrat prima creştere, după o perioadă de doi ani de contracţie. Faţă de 30 septembrie 2011, numărul total al deponenţilor garantaţi s-a mărit, până la finele anului, cu 2,4%, ajungând la 15.608.720 persoane, din care 99,8% din deponenţi sunt acoperiţi integral.

„Dinamica pozitivă a valorii totale a depozitelor pe ansamblul sistemului bancar a fost determinată de evoluţia ascendentă înregistrată la nivelul instituţiilor de credit participante la Fond, cu o variaţie trimestrială de +4,1%. În schimb, valoarea depozitelor la sucursalele băncilor străine din România a cunoscut un declin cu 2,1%”, pregizează FGDB, într-un comunicat remis, luni, AGERPRES.

Cele 33 de instituţii de credit participante la Fond concentrau, la 31decembrie 2011, 92,5% din valoarea totală a depozitelor pe ansamblul sistemului bancar din România. Cea mai mare influenţă la majorarea valorii totale a depozitelor la instituţiile de credit participante la Fond revine depozitelor negarantate ale persoanelor juridice (+2,4 puncte procentuale). Valoarea depozitelor garantate, care reprezenta 50% din valoarea totală a depozitelor la instituţiile de credit participante la Fond, s-a mărit cu 3,5% în trimestrul IV 2011, respectiv cu 8,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.

Pe categorii de deponenţi, persoanele fizice si cele juridice au contribuit cu 54,2%, respectiv 45,8% la sporul depozitelor garantate în ultimul trimestru al anului, precizează Fondul.

Potrivit FGDB, din punctul de vedere al monedei de denominare, depozitele garantate denominate în lei au avansat mai rapid decât depozitele în valută (+5,1% faţă de +0,6%), acestea din urmă crescând doar în cazul categoriei persoanelor juridice. În raport cu valoarea depozitelor garantate, suma acoperită efectiv de Fond la toate instituţiile de credit participante reprezenta 79,1%.

Variaţia trimestrială a valorii totale a depozitelor persoanelor fizice instituţiile de credit participante, s-a mărit cu 3,1%, ajungând la 113,2 miliarde lei.

La 31 decembrie 2011, 70,6% din valoarea totală a depozitelor garantate corespundea depozitelor de valori sub plafonul de garantare, acestea fiind acoperite integral (valoarea cumulată a compensaţiilor potenţiale pentru această categorie de depozite este egală cu valoarea depozitelor garantate de valori cel mult egale cu 100.000 euro). Pentru depozitele de valori mai mari, compensaţia este limitată la plafonul de garantare, în acest caz valoarea cumulată a compensaţiilor potenţiale reprezentând 29,3% din valoarea totală a depozitelor garantate ce depăşeau echivalentul în lei al 100.000 euro la 31 decembrie 2011, arată instituţia de garantare.