Veste proastă pentru bugetari! Guvernul suspendă angajările la stat de la 1 iulie 2022

Guvernul vrea să adopte o ordonanță de urgență care prevede suspendarea, în perioada 1 iulie 2022-31 decembrie 2022, a ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante.

30 iun. 2022, 14:18
Veste proastă pentru bugetari! Guvernul suspendă angajările la stat de la 1 iulie 2022

Guvernul vrea să suspende, de la 1 iulie 2022 și până la finalul acestui an, ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, pentru a reduce din cheltuieli și a se încadra în ținta de deficit, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență aflat pe agenda Executivului.

Vouchere sociale 2022. Sute de mii de români au primit deja cei 250 de lei promişi de stat. Ce trebuie să ştie cei care nu au primit încă banii

Guvernul vrea să adopte o ordonanță de urgență care prevede suspendarea, în perioada 1 iulie 2022-31 decembrie 2022, a ocupării prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice, din instituțiile și autoritățile publice.

În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin post unic, se înțelege:

a) acel post ale cărui atribuții, prin conținutul și natura lor, sau responsabilității stabilite, nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;
b) un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.
(3) Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior datei de 1 iulie 2022, se continuă procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată, se arată în proiectul de OUG.

Guvernul a stabilit alte excepții la angajarea la stat după 1 iulie 2022

1020-OUG

Prin excepție de la prevederile de mai sus, în cazuri temeinic justificate, prin Memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice prevăzute (…) cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget, se arată în Nota de fundamentare.

Totodată, prin excepție de la prevederile alin.(1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice locale prevăzute la alin.(1) lit.b), se poate face pe baza solicitărilor temeinic justificate ale ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale.

Angajări la stat 2022. Tot ce trebuie să ştii dacă vânezi un job într-o instituţie publică. Ce trebuie să faci ca să-l obţii

Cum motivează Guvernul urgența acestor măsuri. Cu cât a crescut numărul de bugetari

Guvernul amintește că în condițiile depășirii, în 2019, a pragului de 3% al deficitului bugetar ESA, România se află în procedura aplicabilă deficitelor excesive (PDE) începând cu data de 3 aprilie 2020, când Consiliul UE a adoptat o Recomandare pentru corectarea deficitului bugetar excesiv, care prevede atingerea unor ținte de deficit public de 3,6% din PIB în 2020, 3,4% în 2021 și 2,8% în 2022.

În acest context, pentru ajustarea deficitului bugetar excesiv și respectarea angajamentelor asumate în ce privește încadrarea în ținta de deficit, este necesară diminuarea unor cheltuieli de funcționare ale instituțiilor și autorităților publice.

În această categorie se regăsesc cheltuielile de personal care în anul 2022 reprezintă 22% din totalul cheltuielilor bugetului general consolidat.

În ce privește evoluția numărului de posturi ocupate în autoritățile și instituțiile publice indiferent de modul de finanțare și subordonare, este de menționat ca acesta a crescut cu 27.553 în aprilie 2022 comparativ cu decembrie 2019.

Suspendarea angajărilor la stat de la 1 iulie 2022 are și alte excepții anunțate deja.

Minim 52 de posturi ar trebui să fie ocupate până la sfârșitul acestui an în viitoarea Agenție Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate (ANDIS), a cărei înființare a fost reglementată joi, 2 iunie, prin Ordonanță de Urgență, a anunțat ministrul Sănătății Alexandru Rafila.

Acesta a spus că o parte dintre angajați vor fi transferați din Ministerul Sănătății, iar restul posturilor se vor scoate la concurs.

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat, marţi, că acolo unde au fost deja demarate proceduri pentru a se face angajări la stat acestea vor continua, chiar dacă trec de 1 iulie. După această dată nu vor fi scoase noi posturi la concurs.

Premierul Nicolae Ciucă a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, despre blocarea angajărilor la stat de la 1 iulie, în condiţiile în care în ultima perioadă au fost scoase la concurs mii de posturi, şi a precizat: ”Decizia s-a luat aseară, iar acolo unde procedurile sunt în derulare ele îşi urmează cursul, chiar dacă trec de 1 iulie. Atâta timp cât procedurile au început nu putem să întrerupem procedurile”.

Premierul a afirmat că nu se pune momentan problema unei reforme în administraţie. ”În această perioadă nu urmează să discutăm problema unei reforme administrative, atâta timp cât Guvernul este angajat în gestionarea unei situaţii de criză şi avem nevoie de stabilitate. Măsurile pe care le luăm punctual în funcţie dinamica în care evoluează situaţia ne-au dus să avem această decizie aseară”, a mai declarat premierul. Liderii coaliţiei au decis, luni seară, o serie de măsuri sociale şi economice, iar una dintre ele vizează blocarea angajărilor la stat, de la 1 iulie.

Ce trebuie să faci ca să te angajezi la stat

Cei care caută un loc de muncă la stat trebuie să intre pe site-ul posturi.gov.ro. Aici sunt toate locurile de muncă disponibile din toată ţara. Joburile sunt ierarhizate în conformitate cu nivelul funcției, județele și instituțiile în care sunt disponibile locurile vacante.

Pentru a te putea angaja la stat trebuie să îndeplineşti câteva condiţii:

 • să ai cetățenia română și domiciliul în România;
 • să cunoşti limba română, scris și vorbit;
 • să ai cel puţin 18 ani împliniți;
 • să ai capacitate deplină de exercițiu;
 • să ai  o stare de sănătate corespunzătoare funcției publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • să îndeplineşti  condițiile de studiu prevăzute de lege pentru funcția publică;
 • să îndeplinești condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice;
 • să nu ai cazier
 • să nu fi fost dat afară  dintr-o funcție publică pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu ai desfășurat activitate de poliție politică, astfel cum este definită prin lege.

Trebuie să mai ştii că toate joburile de la stat sunt atribuite pe bază de concurs. Mai întâi, trebuie să depui un dosar, după care vei da o probă scrisă, apoi un interviu.

 

Ce trebuie să conțină dosarul de concurs

 • formularul de înscriere;
 • copia actului de identitate;
 • copiile diplomelor de studii și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă și, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcției publice;
 • cazierul judiciar;
 • adeverința care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • declarația pe propria răspundere sau adeverința care să ateste că nu a desfășurat activități de poliție politică.

„Formularul de înscriere se pune la dispoziție candidaților prin secretarul comisiei de concurs din cadrul autorității sau instituției publice organizatoare a concursului. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs”, prevede ghidul publicat de Guvernul României.

Reamintim că Guvernul a aprobat, recent, prin ordonanță de urgență, suspendarea ocupării prin concurs sau examen, începând cu data de 1 iulie și până la 31 decembrie 2022, a posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice centrale și locale, cu excepția posturilor unice.

E OFICIAL! Guvernul suspendă angajările la stat de la 1 iulie 2022. Până când se aplică măsurile şi care sunt excepţiile