Vești bune pentru români! Categoria de persoane care va beneficia de salarii mai mari

Vești bune pentru anumiți bugetari! Guvernul a aprobat în ședința de joi o ordonanță de Urgență prin care se decide creșterea cheltuielilor de personal, inclusiv ca pondere în PIB.

15 sept. 2023, 19:57
Vești bune pentru români! Categoria de persoane care va beneficia de salarii mai mari
Categoria de persoane care va beneficia de salarii mai mari

Categoria de persoane care va beneficia de salarii mai mari! Această decizie a fost luată de Executiv, după ce la nivelul Ministerului Finanțelor au fost înregistrate mai multe solicitări ale unor ordonatori principali de credite privind asigurarea fondurilor necesare pentru achitarea unor obligații de plată pentru care legislația în vigoare prevede termene clare și a căror amânare ar conduce la afectarea unor drepturi pentru anumite categorii de beneficiari.

Citește și Salarii bugetari 2023. Se schimbă total grilele, angajaţii de la stat vor avea venituri variabile

Categoria de persoane care va beneficia de salarii mai mari!

Ministerul condus de Marcel Boloș a pregătit un proiect de OUG pentru mărirea salariilor cu bani din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziția Guvernului care a apărut în Monitorul Oficial în aceeași zi când a avut loc ședința Executivului.

Potrivit notei de fundamentare a proiectului realizat de Ministerul de Finanțe ”prin derogare de la prevederile art.12 alin. (1) literele a) și c) și de la prevederile art. 26 alin. (4) și (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de la prevederile art.2 alin. (2), art.3 alin. (5) și Anexa nr.1 din Legea nr.360/2022 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2023, cu fondurile suplimentate în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat la titlul ”Cheltuieli de personal”, potrivit alin. (1), se majorează plafonul nominal al cheltuielilor de personal al bugetului de stat, precum și plafonul nominal și cel exprimat ca procent în Produsul Intern Brut al bugetului general consolidat, aprobate potrivit legii”.

De asemenea, se propune ca prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului să se poată aloca, pe bază de hotărâri ale Guvernului, sume pentru finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale ordonatorilor principali de credite.

Astfel, ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat sunt următorii:

  • Ministerul Muncii și Justiției Sociale;
  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  • Ministerul Apărării Naționale;
  • Ministerul Transporturilor;
  • Ministerul Afacerilor Interne;
  • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene;
  • Ministerul Sănătății;
  • Ministerul Educației Naționale;
  • Ministerul Finanțelor Publice;
  • Ministerul Justiției.

Mai mult, în nota de fundamentare este subliniat faptul că neadoptarea acestor măsuri, în regim de urgență, poate avea consecinţe negative, în sensul că ar conduce la neefectuarea la termentul prevăzut de lege a unor cheltuieli reglementate potrivit legislației în vigoare.

Citește și Adrian Câciu aruncă bomba! Cu cât vor fi majorate salariile românilor începând cu 1 octombrie și care sunt categoriile de muncitori vizate