Vouchere facturi 2023. Veste bună pentru românii amărâţi care nu au primit cardurile de energie

Vouchere facturi 2023. Cei care nu au primit încă ajutorul pentru energie vor intra în posesia cardurilor până la finalul lunii.

24 feb. 2023, 17:24
Vouchere facturi 2023. Veste bună pentru românii amărâţi care nu au primit cardurile de energie

Vouchere facturi 2023. Distribuția cardurilor prin care se acordă ajutorul de stat destinat plății facturilor la energie, fie cele curente sau restante, a început pe 1 februarie și urmează să se încheie săptămâna viitoare, potrivit Poștei Române. Astfel, cei ce nu au primit încă ajutorul pentru energie vor primi cardul cu primii 700 de lei în următoarele zile.

După cum anunța pe 1 februarie, Poșta Română “a dat startul (…) distribuirii cardurilor de energie pe care Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) le oferă românilor vulnerabili ca sprijin pentru plata facturilor la energie. Cardurile vor fi împărțite etapizat, în toate județele țării, până la finalul lunii februarie.
Vouchere energie 2023. Greşeala majoră care a adus facturi uriaşe pentru români. Avertismentul specialiştilor
Așadar, nu toate cardurile au fost distribuite beneficiarilor, iar cei ce nu le-au primit ar trebui să intre în posesia lor până marțea viitoare, respectiv până în ultima zi de februarie.

“Sunt aproape 4 milioane de beneficiari care vor intra în posesia acestor carduri până la finalul lunii februarie, însă distribuirea se va face treptat. Până la data de 20 februarie, când vom avea posibilitatea de a plăti ajutorul de încălzire, cât mai mulți români urmează să intre deja în posesia cardurilor. Îi îndemn pe toți beneficiarii să aibă răbdare și încredere că vor primi aceste carduri în intervalul de timp anunțat, după cum sunt identificați pe liste, fiecare, conform graficului de distribuire”, a declarat Marcel Boloș, ministrul investițiilor și proiectelor europene, la lansarea campaniei de distribuire a cardurilor.

Chiar dacă distribuția cardurilor de energie nu s-a încheiat, cei ce le-au primit deja pot folosi primii bani acordați luna asta pentru a efectua plata facturilor.

Ajutorul de 1.400 de lei, stabilit de OUG 166/2022, se acordă în două tranșe egale, de câte 700 de lei, în februarie și septembrie 2023.

Banii se pot folosi pentru compensarea prețului la energie, indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleți sau alte materiale de încălzire.

O serie de clarificări utile ale MIPE legate de ajutorul pentru energie.

Ghidul MIPE conține o serie de situații speciale legate de cardul de energie (modelul acestuia poate fi găsit aici), care se poate folosi, începând din februarie, pentru plata facturilor, și rezolvări pentru acestea.

1. Ce documente sunt necesare pentru plata facturilor la energie? Trebuie ele prezentate în original?

Documentele obligatorii necesare pentru efectuarea de plăți prin mandat poștal sunt:

 • cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poştal, în original;
 • actul de identitate al beneficiarului de sprijin, în original;
 • documentul/ documentele justificativ/ justificative prin care face dovada datoriei curente şi/ sau restante faţă de furnizorul de energie şi/ sau, după caz, faţă de asociaţia de proprietari/ locatari.

Certificatul de validare a datoriei trebuie prezentat în original, dar facturile la energie pot fi prezentate în original sau pe telefon, în format electronic.

2. Se poate face o împuternicire scrisă de mână pentru ca altcineva să facă plățile?

Împuternicirea este acceptată în situațiile în care beneficiarul nu are capacitate de exercițiu sau atunci când, din cauza bolii sau altei situații de dificultate, acesta nu se poate deplasa la oficiul poștal.

De exemplu, este acceptată în cazul copiilor înscriși pe cardul de energie, persoanelor încadrate în grad de handicap înscrise pe cardul de energie sau celor vârstnice imobilizate la pat sau fără sprijin.
Top 3 vouchere. Cine sunt românii care pot primi GRATIS mai multe ajutoare de la Guvern

Împuternicirea/ reprezentarea legală poate fi dovedită prin decizie/ hotărâre judecătorească de instituire a tutelei/ curatelei, iar în cazul copiilor, aceștia vor fi reprezentați de părinți. În aceste cazuri, părintele trebuie să prezinte și certificatul de naștere al copilului în original.

De asemenea, se acceptă și împuternicire scrisă de mână în situația persoanelor vârstnice imobilizate la pat/ fără sprijin/ alte situații în care beneficiarii sunt în nevoie. Nu este necesară autentificarea împuternicii la notar.

3. Factura este emisă pe un nume diferit, dar locul de consum este același. Ce e de făcut?

Plata prin servicii de mandat poștal se poate face pe baza documentelor obișnuite, deoarece locul de consum înscris pe card este același cu locul de consum înscris pe factura de energie.

4. Locul de consum de pe factură este diferit de adresa înscrisă pe cardul de energie. Cum se procedează?

În aceste situații, dacă adresa de pe card și cea de pe factură sunt diferite, nu se poate efectua plata, nefiind îndeplinite condițiile legale.

Dacă beneficiarul dorește să efectueze plata la adresa menționată pe factură, trebuie să își clarifice situația locativă, prin stabilirea reședinței la adresa pe care o dorește, și ulterior se va face verificarea condițiilor de eligibilitate la noul loc de consum. În funcție de rezultatele verificărilor, se va emite card pentru noul loc de consum, dar plățile pot fi realizate începând cu a doua tranșă (din septembrie).

5. Factura de energie este emisă pentru locul de consum unde locuiește titularul, dar unde nu și-a stabilit reședința. Ce e de făcut?

Beneficiarul ajutorului trebuie să își rezolve situația locativă, prin stabilirea reședinței conform situației reale. Ulterior stabilirii reședinței la adresa unde locuiește efectiv cu chirie, vor fi realizate verificările privind îndeplinirea condițiilor de eligibilitate la noul loc de consum și, în funcție de rezultatele verificărilor, se va emite card pentru noul loc de consum, dar plățile vor putea fi făcute doar din septembrie (când vine a doua tranșă).

6. Ce se întâmplă în situația în care am primit două carduri de energie pentru același loc de consum?

În această situație, care poate apărea în mod excepțional, beneficiarii sunt rugați să se adreseze telefonic Poștei Române, care va anula unul dintre carduri.

7. Locul de consum de pe factura de energie este greșit. Cum se procedează?

Plata prin servicii de mandat poștal poate avea loc pe baza datelor corectate de furnizorul de energie, după ce beneficiarul face o solicitare în acest sens.

8. O persoană este exclusă din lista de beneficiari pe motiv că se depășește plafonul de venit legal la locul de consum. Cum se procedează?

Dacă beneficiarul nu are colocatari, deși aceștia figurează scriptic la locul de domiciliu/ reședință al beneficiarului și, din diferite motive, nu este posibilă încetarea valabilității mențiunii acestora de stabilire a reședinței/ domiciliului, atunci beneficiarul se va adresa primăriei de care aparține pentru a se întocmi o anchetă socială din care să reiasă câți colocatari locuiesc la acea adresă în realitate.

Ancheta socială poate fi solicitată doar de către beneficiarul sprijinului. Dacă beneficiarul nu se poate deplasa din motive medicale, poate împuternici o altă persoană să solicite efectuarea anchetei sociale, printr-o declarație scrisă de mână. Ancheta socială se predă în termen de zece zile la oficiul poștal de care aparține beneficiarul sprijinului. Dacă în urma verificării se stabilește îndeplinirea condițiilor, se va emite cardul și, ulterior, cu acesta se pot face plăți.

9. Beneficiarul de sprijin se mută la o altă adresă decât cea de pe card, iar factura e emisă pe noua adresă. Ce-i de făcut?

În această situație, beneficiarul nu poate face plăți la noua adresă până ce nu se fac noi verificări în aplicația informatică în legătură cu îndeplinirea condițiilor de eligibilitate a noului loc de consum.

10. Cum se poate plăti factura la energie de la domiciliu, prin intermediul poștașului?

Beneficiarul trebuie să sune la Poșta Română (0319966) și să solicite prezența poștașului la locul de consum în vederea plății facturilor. Beneficiarului i se vor comunica data și intervalul orar când va veni poștașul, precum și documentele pe care trebuie să le prezinte acestuia în vederea efectuării plății.

11. Care sunt obligațiile poștașilor la efectuarea unei plăți prin servicii de mandat poștal?

 • să verifice valabilitatea cardului de energie prin citirea codului de bare înscris pe cardul de energie;
 • să verifice identitatea beneficiarului de sprijin prin confruntarea datelor de identificare înscrise pe card cu datele de identificare din cartea/ buletinul de identitate. Dacă sunt mai mulți beneficiari înscriși pe card, este suficientă verificarea unuia singur dintre aceștia, respectiv a beneficiarului care efectuează plata prin servicii de mandat poștal;
 • să verifice corelarea informațiilor din cardul de energie cu factura emisă de furnizorul de energie;
 • să completeze dovada serviciilor de mandat poștal și să o înmâneze beneficiarului de sprijin;
 • să predea pentru operare la oficiul poștal sau după caz să opereze plata prin servicii de mandat poștal, respectiv să transfere banii în termen de trei zile la furnizorul de energie/ asociația de proprietari/ locatari;
 • să se asigure de păstrarea și arhivarea electronică a documentelor justificative în baza cărora s-au efectuat plățile prin servicii de mandat poștal: facturi, chitanțe, ordine de plată, avize de însoțire a mărfii etc.

12. Când și cum se utilizează certificatul de validare a datoriei?

Certificatul de validare a datoriilor este documentul justificativ prin care se face dovada datoriilor curente și restante pe care beneficiarul sprijinului le are la asociația de proprietari/ locatari pentru furnizarea de energie termică în sistem centralizat.

El se eliberează de către asociațiile de proprietari/ locatari la solicitarea beneficiarului de sprijin, pe baza cardului de energie și a documentului de identitate al acestuia.

Certificatul de validare a datoriilor se înregistrează într-un registru special ținut de asociația de proprietari/ locatari. Nu este transmisibil și se folosește doar de către titularul/ titularii cardului de energie pentru a achita datoria față de asociația de proprietari/ locatari pentru consumul de energie termică în sistem centralizat.

13. Ce este dovada serviciilor de mandat poștal și cine o eliberează?

Dovada serviciilor de mandat poștal este documentul justificativ prin care Poșta Română confirmă că va efectua transferul sumei către furnizorul de energie/ asociația de proprietari/ locatari în termen de trei zile de la data la care a fost emisă aceasta.

Dovada serviciilor de mandat poștal trebuie păstrată pe toată perioada utilizării sprijinului, întrucât cu ajutorul acesteia se pot corecta eventualele erori privind neoperarea la timp/ operarea eronată sau parțială a datoriilor pe care beneficiarul de sprijin le are către furnizorii de energie/ asociația de proprietari/ locatari.

Furnizorii de energie/ asociațiile de proprietari/ locatari operează plata datoriilor în baza documentelor justificative emise de Poșta Română.

14. Cum se pot deconta facturile pentru cumpărarea lemnelor de foc achitate în numerar?

Facturile pentru lemne de foc care au fost cumpărate începând cu luna august 2022 pot fi decontate în numerar de la poștași sau de la oficiile poștale pe baza documentelor doveditoare, respectiv factură și chitanță, ordin de plată pentru achitarea acestora sau alte documente. Documentele justificative care însoțesc factura/ documentul de plată sunt cardul de energie și actul de identitate în original.

Dacă facturile/ documentele de plată nu mai există, se acceptă și duplicatul acestora. Duplicatul facturii de energie și a documentelor de plată se eliberează de către furnizorul de lemne.

15. Cât de vechi pot fi facturile de energie pe care urmează să le plătesc?

Facturile la energie/ datoriile față de asociația de proprietari/ locatari pot fi plătite prin servicii de mandat poștal dacă sunt emise începând cu luna ianuarie 2023.

În cazul decontării contravalorii lemnelor pentru foc, documentele doveditoare pot fi emise începând cu luna august 2022.

16. Cum pot vedea câți bani mai sunt pe card?

Soldul cardului se poate afla astfel:

 • prin dovada serviciilor de mandat poștal care are înscris soldul după fiecare plată efectuată de beneficiarul sprijinului, inclusiv în cazul în care plata s-a realizat prin intermediul poștașului, la domiciliul beneficiarului;
 • prin accesarea site-ului Poștei Române pentru afișarea electronică a soldului.

17. Cum se poate face plata electronică a facturilor?

Aceste plăți se pot face prin intermediul site-ului Poștei Române, cu condiția atașării la serviciile de mandat poștal electronice, în format scanat, a cardului de energie, actului de identitate și facturii de furnizare a energiei sau, după caz, certificatului de validare a datoriei. La utilizarea serviciilor de e-mandat poștal se va introduce seria cardurilor de energie care se află înscrisă sub codul de bare al cardului.

În baza acestor documente și a completării formularelor, Poșta Română trimite, în termen de trei zile, prin e-mail, dovada serviciilor de mandat poștal.

18. Ce obligații au furnizorii de energie sau asociațiile de proprietari după primirea banilor?

După încasarea banilor de la Poșta Română, furnizorii de energie/ asociațiile de proprietari/ locatari trebuie să:

 • opereze în evidențele contabile plata datoriei beneficiarului față de furnizorul de energie/ asociația de proprietari sau locatari;
 • reducă datoria beneficiarului cu suma plătită prin servicii de mandat poștal;
 • arhiveze electronic facturile la energie emise pentru beneficiarii de sprijin și certificatele de validare a datoriei, în situația asociațiilor de proprietari/ locatari.

19. Unde pot suna dacă am nelămuriri?

Pentru orice informații în legătură cu sprijinul pentru energie se poate apela serviciul de Call Center care funcționează în cadrul Poștei Române, la numărul de telefon 031/9966.

De la acest număr se pot obține informații legate de:

 • calitatea de beneficiar de sprijin;
 • emiterea, distribuirea și valabilitatea cardului de energie;
 • numărul și situația veniturilor pentru colocatarii cu care locuiește beneficiarul de sprijin;
 • situația colocatarilor care se află la aceeași adresă de domiciliu cu beneficiarul ajutorului de sprijin;
 • ce trebuie să facă beneficiarul în situația în care cardul este pierdut/ deteriorat;
 • modalitatea de plată a facturilor la energie și a decontării lemnelor pentru foc.