ADMITERE LA FACULTATE 2012, Universitatea Politehnica: Locuri disponibile, informaţii despre examen

ADMITERE POLITEHNICA 2012 Înscrierile pentru intrarea în anul I de studii universitare de licenţă încep luni la majoritatea instituţiilor de învăţământ superior de stat, concursul de admitere constând, la multe facultăţi, în probe scrise, în timp ce altele vor departaja candidaţii după media de la bacalaureat.

RomaniaTV.net
15 iul. 2012, 12:53
ADMITERE LA FACULTATE 2012, Universitatea Politehnica: Locuri disponibile, informaţii despre examen

Universitatea Politehnica Bucureşti (UPB) organizează concurs de admitere în anul I de studii universitare de licenţă (cursuri de zi) cu durata de patru ani în cadrul a 15 facultăţi. Candidaţii se pot înscrie în perioada 16 – 21 iulie, concursul de admitere urmând să se desfăşoare în 23 şi 24 iulie.

Cifra de şcolarizare pentru anul universitar 2012-2013 este de 4.750 de locuri finanţate de la bugetul de stat în acest an, dar şi locuri cu taxă, a precizat, pentru MEDIAFAX, rectorul UPB, Mihnea Costoiu.

Admiterea va avea loc pe baza a două probe scrise (test grilă) pentru opt dintre facultăţi sau după susţinerea unei probe orale-interviu şi pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat pentru celelalte şapte.

Test grilă vor da candidaţii care se înscriu la facultăţile Energetică, Automatică şi Calculatoare, Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Inginerie Mecanică şi Mecatronică, Transporturi, Inginerie Aerospaţială, Inginerie în Limbi Străine şi Ştiinţe Aplicate.

Pentru înscrierea la Facultatea de Inginerie în Limbi Străine este necesar un certificat de competenţă lingvistică, eliberat de instituţii abilitate sau de Departamentul de Limbi Moderne din UPB, în urma unui test care va fi susţinut în 20 iulie.

Candidaţii pot fi admişi pe baza rezultatelor examenului de bacalaureat şi a unui interviu la facultăţile Inginerie Electrică, Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice, Ingineria Sistemelor Biotehnice, Ştiinţa şi Ingineria Materialelor, Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor, Inginerie Medicală, Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor.

Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei organizează cursuri şi în limba engleză, la toate programele de studiu, în condiţii ce vor fi stabilite la începutul anului universitar.

Candidaţii pot afla informaţii despre admiterea la UPB de pe site-urile universităţii – www.upb.ro şi admitere.upb.ro”>http://admitere.upb.ro.