Ajutor de deces 2022. Cine poate beneficia și de ce acte e nevoie pentru a-l obține

Ajutorul de deces acordat de stat a crescut de luna aceasta, de la 1 ianuarie 2022.

18 ian. 2022, 22:13
Ajutor de deces 2022. Cine poate beneficia și de ce acte e nevoie pentru a-l obține

Ajutor de deces 2022. Valoarea integrală a crescut cu 13 procente, de la 5.380 de lei la 6.095 de lei. În funcție de situație, ajutorul de deces poate avea două valori:

 • 6.095 lei pentru situația în care persoana decedată avea calitatea de asigurat sau de pensionar;
 • 3.048 lei pentru situația în care persoana decedată NU avea calitatea de asigurat sau de pensionar.

Ajutor de deces 2022. Legea spune că ajutorul de deces trebuie să fie egal cel puțin cu valoarea salariului mediu brut.

Ajutor de deces 2022. Ajutorul de deces se acordă după caz, pe baza unor documente transmise fie prin serviciile poștale, fie în format electronic, pe baza certificatului de deces. Ajutorul se achită în termen de trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării.

În contextul în care își pierde viața un membru al familiei care nu este asigurat (sau un pensionar), cel care va primi ajutorul de deces este asiguratul sau pensionarul, care demonstrează că este rudă cu persoana în cauză.

Conform legii pensiilor 263/2010, membru al familiei înseamnă:

 • soțul/soția
 • copiii proprii
 • copiii adoptați, aflați în plasament familial și care au până în 18 ani (daca își vor continua studiile, pot beneficia de această sumă și atunci, dacă au până în 26 de ani)
 • copiii care nu pot munci din cauza unei incapacități
 • părinții și bunicii unuia dintre soți.

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

 • casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;
 • instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Cum poți obține ajutorul de deces? De ce acte ai nevoie:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
 • certificat de deces (original şi copie);
 • act de identitate al solicitantului (original şi copie);
 • acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
 • act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
 • adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original);
 • adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz;
  dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

După ce ai efectuat plata ajutorului de deces, ești obligat să te înscrii pe verso-ul certificatului de deces original menţiunea „achitat”, data, semnătura şi ştampila.

Citește și Ajutor de înmormântare 2022. Cuantumul ajutorului de deces a fost majorat de la 1 ianuarie

Citește și Cum pot beneficia de ajutor financiar de la stat elevii care nu mai primesc burse de merit. Noile criterii de acordare a burselor

 

 


loading...
Partenerii noștri