Amenzi URIAŞE, între 50.000 şi 100.000 de lei, pentru şefii de spitale care nu controlează certificatele verzi ale personalului

Angajații din sănătate, atât din sectorul public, cât și din sectorul privat, care nu sunt vaccinați și nu au trecut prin boală, va trebui să se testeze pe banii lor, a anunțat premierul interimar Florin Cîțu.

14 oct. 2021, 14:00
Amenzi URIAŞE, între 50.000 şi 100.000 de lei, pentru şefii de spitale care nu controlează certificatele verzi ale personalului

Astfel, atât angajații din unitățile sanitare de stat, cât și din cele private, dacă nu sunt vaccinați, vor fi nevoiți să prezinte test sau dovada trecerii prin boală, iar testele vor fi plătite din fonduri proprii.

Având în vedere că actualul Guvern este unul interimar a fost adoptat un proiect de lege care va fi trimis la Parlament. Abia dacă va trece de Parlament măsura va deveni efectivă.

Textul proiectului de lege

Art. 1 (1) În vederea desfășurării activității, pe perioada stării de alertă, în cadrul unităților sanitare, publice și private, astfel cum sunt reglementate de Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordine, sub autoritate și în coordonare, în cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, în cadrul caselor de asigurări de sănătate, în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă și în cadrul unităților subordonate, în cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne și în cadrul unităților subordonate, precum și în cadrul laboratoarelor de analize medicale,  denumite în continuare unități publice și private, personalul este obligat să prezinte certificat digital al UE privind COVID-19, în vederea atestării îndeplinirii uneia din următoarele condiții:

a) vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete;

b) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

c) rezultat negativ certificat al unui test RT-PCR sau al unui test antigen rapid, pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în condițiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

(2) Costurile privind activitatea de testare împotriva virusului SARS-CoV-2, în condițiile prevăzute la alin. (1) lit. c), sunt suportate de către personalul din cadrul unităților publice prevăzute la alin. (1).

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2) pentru personalul din cadrul unităților publice, care face dovada unor afecțiuni care reprezintă contraindicație la vaccinare, activitatea de testare se organizează, cu suportarea costurilor, de către angajator.

(4) Pentru unitățile private prevăzute la alin. (1), costurile privind activitatea de testare împotriva virusului SARS-CoV-2 sunt suportate conform procedurilor stabilite la nivelul acestora.

Art. 2 (1) Conducerea unităților publice și private ia măsurile necesare în vederea verificării certificatelor digitale al UE privind COVID-19 prin intermediul aplicației mobile „Check DCC”, precum și în vederea interzicerii accesului la locul de muncă personalului care nu îndeplinește una din condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1).

(2) Raporturile de serviciu, respectiv contractele în baza cărora își desfășoară activitatea personalul din unitățile publice și private, care nu prezintă certificat digital al UE privind COVID-19 în vederea atestării îndeplinirii uneia din condițiile prevazute la art. 1 alin. (1), se suspendă de drept, pe o perioadă de 30 de zile.

(3) Suspendarea dispusă în condițiile alin. (2) încetează la data la care personalul prezintă certificat digital al UE privind COVID-19 în vederea atestării îndeplinirii uneia din condițiile prevăzute la art. 1 alin. (1).

(4) În situația în care personalul din unitățile publice cumulează 30 de zile de suspendare în condițiile alin. (2), raportul de serviciu, respectiv contractul în baza căruia își desfășoară activitatea încetează de drept.

(5) În situația în care personalul din unitățile private cumulează 30 de zile de suspendare, angajatorul poate dispune fie prelungirea suspendării, fie încetarea contractului în baza căruia își desfășoară activitatea.

Art. 3 (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) reprezintă contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000 lei la 100.000 lei, aplicată conducătorului unității respective.

(2) Constatarea contravenției și aplicarea sancțiunii în condițiile alin. (1) se realizează de personalul împuternicit din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București și din cadrul Inspecției Sanitare de Stat.

Art. 4 Prezenta lege intră în vigoare în termen de 10 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Citeşte şi: INSP cere carantină pentru Bucureşti şi Ilfov. 41 de judeţe sunt în scenariu roşu DOCUMENT


loading...