ANCOM a agreat cu industria ghidul de reglementări pentru operatorilor mobili virtuali

ANCOM a agreat împreună cu industria de comunicaţii textul ghidului de reglementări privind desfăşurarea activităţii operatorilor mobili virtuali (MVNO) pe piaţa comunicaţiilor electronice din România.

03 mai 2012, 12:24
ANCOM a agreat cu industria ghidul de reglementări pentru operatorilor mobili virtuali

Ghidul clarifică şi clasifică conceptul de operator mobil virtual şi explică modalităţile practice de autorizare generală, de alocare a resurselor de numerotaţie şi de încheiere a acordurilor de acces la reţeaua mobilă şi a celor de interconectare pentru operatorii mobili virtuali, în contextul cadrului legislativ actual. Ghidul recomandă termene şi condiţii pentru diferite etape ale relaţiei dintre operatorul virtual şi operatorul de reţea, dar nu are caracter obligatoriu pentru nici unul dintre aceştia.

Operatorii mobili virtuali sunt furnizori de servicii de comunicaţii electronice cu clienţi proprii, dar fără a deţine o reţea radio de acces proprie, care utilizează pentru furnizarea serviciilor reţeaua unui furnizor care operează o reţea de comunicaţii mobile. Ghidul identifică tipurile de operatori mobili virtuali în funcţie de elementele de reţea pe care le deţin.

Ghidul arată că toţi furnizorii care intenţionează să devină operatori mobili virtuali se vor supune regimului de autorizare generală şi se vor notifica la ANCOM conform reglementărilor în vigoare. În ceea ce priveşte resursele de numerotaţie, operatorii mobili virtuali pot utiliza resursele de numerotaţie alocate de către ANCOM în acest sens. Operatori mobili virtuali vor respecta şi obligaţiile legate de portabilitatea numerelor.

Autoritatea recomandă ca negocierea acordului privind accesul să nu depăşească 6 luni de la data depunerii cererii, pentru primul acord de acces şi 3 luni pentru acordurile ulterioare.

Conform Ghidului, operatorii mobili virtuali au dreptul de a negocia acorduri de acces şi interconectare cu orice furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice cu respectarea obligaţiilor impuse de ANCOM în acest domeniu.

Întrucât operatorii mobili virtuali nu deţin drepturi de utilizare a frecvenţelor pentru furnizarea serviciilor de comunicaţii mobile, aceştia nu vor achita taxe de utilizare a spectrului de frecvenţe radio.