Aplicarea legislaţiei UE în domeniul deşeurilor ar crea sute de mii de locuri de muncă

Conform unui studiu al Comisiei Europene publicat vineri, punerea integrală în aplicare a legislației UE în domeniul deșeurilor ar aduce economii de 72 de miliarde EUR pe an, ar crește cifra de afaceri anuală a sectorului UE de gestionare și reciclare a deșeurilor cu 42 de miliarde EUR și ar crea peste 400 000 de locuri de muncă până în 2020.

RomaniaTV.net
13 ian. 2012, 15:15
Aplicarea legislaţiei UE în domeniul deşeurilor ar crea sute de mii de locuri de muncă

Operațiunile ilegale cu deșeuri din statele membre conduc la pierderea unor oportunități de creștere economică; sporirea eficienței controalelor la nivel național și îmbunătățirea cunoștințelor privind gestionarea deșeurilor ar conduce la progrese majore.

„Trebuie să privim deșeurile ca pe o resursă, iar îngroparea acestei resurse în sol dovedește o lipsă gravă de viziune. Acest raport arată că gestionarea și reciclarea deșeurilor pot avea o contribuție importantă la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Dacă legislația existentă ar fi aplicată în mod corespunzător, am putea evita operațiunile de curățare costisitoare și problemele legate de poluare și de sănătate. Și să nu uităm că materialele reciclate sunt mai ieftine decât cele noi și că reduc emisiile de gaze cu efect de seră și dependența noastră de importuri”, a declarat comisarul european pentru mediu, Janez Potočnik.

Îmbunătățirea aplicării conduce la beneficii semnificative

Studiul prezintă o analiză aprofundată a efectelor îmbunătățirii implementării și a punerii în aplicare și arată că beneficiile ar fi semnificative. Acesta s-a oprit asupra unui număr de studii de caz din Cipru, Germania, Irlanda, Italia și Olanda pentru a le demonstra statelor membre beneficiile economice, financiare și sociale.

Sectorul UE de gestionare și reciclare a deșeurilor este foarte dinamic, însă oferă încă oportunități economice cu un potențial uriaș de extindere. În 2008, cifra de afaceri de 145 de miliarde EUR, înregistrată de acest sector, a reprezentat aproximativ 1 % din PIB-ul UE și 2 milioane de locuri de muncă. Respectarea politicii UE ar contribui la crearea unui sector cu 2,4 milioane de locuri de muncă și o cifră de afaceri anuală totală de 187 de miliarde.

Problema ține mai ales de faptul că prea multe prețuri nu reflectă adevăratul cost al eliminării produselor; dacă ar face-o, s-ar limita din start cantitatea de deșeuri. În plus, multe state membre nu au încă infrastructuri adecvate pentru colectarea selectivă, reciclarea și valorificarea deșeurilor. Absența unor mecanisme de control sistematic și de aplicare a legii, alături de inexistența unor date credibile privind gestionarea deșeurilor, constituie un obstacol suplimentar.

Patru concluzii importante

  • Studiul concluzionează că trebuie să fim mai bine informați cu privire la deșeuri. Trebuie să dispunem de date de o calitate mai bună și de o monitorizare sistematică a modului în care legile funcționează în practică. S-au înregistrat progrese în acest sens, Eurostat înființând recent un Centru de date privind deșeurile.

  • O utilizare mai eficientă a principiului „poluatorul plătește” și a instrumentelor economice precum creșterea costurilor de eliminare ar contribui la asigurarea respectării legislației și a resurselor financiare necesare pentru gestionarea deșeurilor.

  • Capacitățile de control și de monitorizare trebuie să fie consolidate în statele membre. Aceasta ar putea însemna stabilirea unei capacități de audit la nivelul UE și, eventual, norme comune de control.

  • O opțiune de consolidare a monitorizării punerii în aplicare la nivelul UE, relativ eficientă din punctul de vedere al costurilor, ar fi apelarea la expertiza și capacitățile Agenției Europene de Mediu (AEM). Această opțiune ar însemna costuri administrative mai mici decât crearea unei noi agenții dedicate deșeurilor.

Etapele următoare

Concluziile studiului vor fi discutate și analizate de către Comisie. Acestea vor servi drept bază pentru dezvoltarea unor instrumente juridice și economice echilibrate, așa cum s-a sugerat în Foaia de parcurs către o Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor și în Strategia tematică privind prevenirea generării de deșeuri. Aceste strategii încurajează stimulentele economice și juridice, precum taxele pentru depozitarea deșeurilor sau interdicțiile de depozitare a deșeurilor, extinzând sistemele de responsabilitate a producătorilor și introducând sistemele de plată în funcție de deșeurile generate („pay as you throw”).

Economia UE folosește 16 tone de materiale pe persoană pe an, dintre care 6 tone devin deșeuri, jumătate dintre acestea mergând la gropile de gunoi. Multe state membre se bazează în principal pe gropile de gunoi ca modalitate preferată de gestionare a deșeurilor. Această situație persistă în pofida legislației UE existente în domeniul deșeurilor și este nesustenabilă.

Foaia de parcurs privind utilizarea eficienta a resurselor elaborată de Comisie stabilește etapele care trebuie parcurse pentru a garanta că, până în 2020, deșeurile vor fi gestionate ca o resursă, inclusiv prin revizuirea obiectivelor legate de prevenire, reutilizare, reciclare, valorificare și evitarea descărcării deșeurilor la gropile de gunoi, precum și prin dezvoltarea unor piețe pentru materialele secundare sau reciclate.