BACALAUREAT 2014 Pricopie, ANUNŢ IMPORTANT înainte de proba la limba română scris

BACALAUREAT 2014. Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) nu va tolera nicio abatere de la lege şi de la normele prevăzute în metodologia de organizare a examenului, le-a transmis, duminică, ministrul de resort Remus Pricopie inspectorilor şcolari într-o videoconferinţă.

29 iun. 2014, 12:56
BACALAUREAT 2014 Pricopie, ANUNŢ IMPORTANT înainte de proba la limba română scris

BACALAUREAT 2014. Ministrul Educaţiei Naţionale, Remus Pricopie, a susţinut duminică o videoconferinţă cu personalul din ţară implicat în organizarea şi desfăşurarea examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie 2014. Au participat preşedinţii şi informaticienii celor 527 de centre de examinare şi ai celor 147 de centre de evaluare, inspectori şcolari generali, inspectori şcolari generali adjuncţi, inspectori şi membrii Comisiei Naţionale de Bacalaureat din Ministerul Educaţiei Naţionale.

În cadrul videoconferinţei au fost discutate procedurile legate de organizare şi măsurile de securitate impuse pentru probele scrise de la Bacalaureat.

„Ministrul Remus Pricopie a transmis mult succes elevilor, a mulţumit profesorilor implicaţi şi a atras atenţia asupra faptului că MEN nu va tolera nicio abatere de la lege şi de la normele prevăzute în metodologia de organizare a examenului”, se arată în document, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, luni, 30 iunie, va avea loc prima probă scrisă din cadrul sesiunii iunie 2014 a Bacalaureatului, la disciplina de Limba şi literatura română E)a).

„Sunt aşteptaţi să participe la această probă 143.968 de absolvenţi, dintre care 129.827 din promoţia curentă, iar alţi 14.141 din promoţiile anterioare. Absolvenţii vor avea, în funcţie de profilul şi filiera pe care le-au urmat în învăţământul liceal, două tipuri de subiecte. Astfel, absolvenţii filierei teoretice, profilul umanist, şi cei ai filierei vocaţionale, profilul pedagogic, vor avea acelaşi tip de subiecte, iar absolvenţii filierei teoretice – profil real, ai filierei tehnologice şi ai filierei vocaţionale – toate profilurile, cu excepţia celui pedagogic, vor primi alte tipuri de subiecte. Subiectele sunt elaborate de profesori specialişti din cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare şi au un grad de dificultate mediu, în raport cu programa şi cu competenţele vizate”, informează Ministerul Educaţiei.

De asemenea, menţionează că elevii au avut posibilitatea să consulte şi să rezolve modele de subiecte pentru Bacalaureat încă de la sfârşitul lunii octombrie 2013, când acestea au fost publicate pe site-ul http://subiecte2014.edu.ro

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014 EDU.RO. După ce timp de trei săptămâni au trecut prin focurile examenelor orale din cadrul BACALAUREATULUI 2014, elevii de clasa a XII-a mai au de susţinut ultimele probe, cele orale. Absolvenţii de clasa a XII-a au susţinut, luni, proba scrisă la limba şi literatura română din cadrul examenului de Bacalaureat 2014

La proba de limba română, elevii au la dispoziţie trei orei pentru a rezolva cele trei subiecte. Fiecare subiecte este notat cu 30 de puncte.

SUBIECTELE şi BAREMUL de CORECTARE se vor afişa după ora 15.00 pe EDU.RO

BACALAUREAT 2014, modele de subiecte şi bareme pentru Bac 2014

BACALUAREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la ROMÂNĂ şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 SUBIECTELE la MATEMATICĂ BACALAUREAT 2014

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la FIZICĂ şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la CHIMIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la BIOLOGIE şi ANATOMIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la ISTORIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la GEOGRAFIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la FILOSOFIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la PSIHOLOGIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la LOGICĂ şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la SOCIOLOGIE şi BAREMUL DE CORECTARE

BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la ECONOMIE şi BAREMUL DE CORECTARE

Citeşte şi: BACALAUREAT 2014: Abandon masiv la BAC 2014

Prima afişare a rezultatelor va avea loc în data de 7 iulie (până în ora 12,00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile (între orele 12,00 – 16,00), care vor fi soluţionate în perioada 8 – 10 iulie.

Rezultatele finale BAC 2014 se vor face publice în data de 11 iulie.

VEZI ŞI: BAC 2014. Te-ai întrebat câţi bani primeşte un profesor supraveghetor?Vezi de ce se cere boicotarea examenului

Anul trecut, RTV.NETa stat de vorbă cu un profesor de limba română pe tema subiectelor de la bacalaureat. Potrivit profosorului Alina Cocu, cadru didactic la Liceul „Dante Aligheri” din Bucureşti, subiectele au fost accesibile, însă a mărturisit că elevii de la profilul real au avut cu siguranţă probleme la ultimul subiect, unde li s-a cerut să expună viziunea despre lume în cadrul unei poezii scrise de Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga.

Citeşte: SUBIECTE BACALAUREAT 2013 – ROMÂNĂ SCRIS. Profesor: Cred că vor fi destui picaţi la profilul real

 
Anul trecut, la primul subiect, valabil pentru ambele profile, elevii au primit un fragment din „Scrinul negru” de George Călinescu (pentru profilul real) / fragment din „Accidentul” de Mihail Sebastian (profil uman) la care au avut mai multe cerinţe.

La subiectul al doilea, elevii au avut de argumentat importanta unui jurnal în viaţa unui adolescent, printr-un eseu de maximum 300 de cuvinte. La profilul real, elevii au avut de realizat un text argumentativ de maximum 300 de cuvinte despre importanţa alegerii unui model în viaţă.

Subiectul al treilea a avut ca cerinţă realizarea unui eseu despre o poezie simbolistă, la profilul uman. La profilul real, subiectul al treilea li s-a cerut elevilor să prezinte „tema şi viziunea despre lume” în cadrul unei poezii scrise de Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Lucian Blaga, la alegere.

VEZI ŞI: REZULTATE BACALAUREAT 2014. Află ce au făcut elevii de clasa a XII-a la proba de limba română oral

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014 EDU.RO. La probele scrise, sălile vor fi, în prealabil, adaptate acestor activităţi, prin:

  • dotarea corespunzătoare; se va avea în vedere amenajarea sălilor, astfel încât, de regulă, în fiecare sală de examen să existe cel puţin 15 candidaţi;
  • eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;
  • afişarea pe uşa fiecărei săli a listei nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă şi a prevederilor metodologiei, care îi informează pe aceştia că pătrunderea în sala cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;
  • afişarea, pe uşa fiecărei sali, a prevederilor din metodologie care îi informează pe elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

Pentru proba de pe 30 iunie au fost pregătite zece variante de subiecte. Vezi modele de subiecte şi bareme ROMÂNĂ la BAC 2014 potrivit EDU.ro

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

SUBIECTE ROMÂNĂ SCRIS BACALAUREAT 2014 EDU.RO. BAC 2014. Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

După anunţarea variantei de subiect extrasă de Comisia Naţională de Bacalaureat, se multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidaţilor, urmând ca acestea să fie distribuite în săli. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale vor primi simultan subiectul atât în limba maternă, cât şi în limba română.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.

Vezi şi: Un elev a inventat cea mai sigură metodă de copiat. Profesorii nu vor bănui nimic VIDEO

În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rau şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” şi „Geografie”, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.

Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.

Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează.

Potrivit metodologiei de Bacalaureat, după ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.

La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

Citeşte şi: Cum să obţii o notă bună la BAC 2014 matematică dacă eşti mai puţin pregătit

Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

BAC 2014. Înscrierea candidaţilor pentru cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat se va face în perioada 14 – 18 iulie, evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română se va face în zilele de 18 şi 19 august, în timp ce evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă pentru elevii minorităţilor naţionale va fi susţinută pe 18 şi 19 august.

Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională se va susţine în zilele 19 şi 20 august, iar cea a competenţelor digitale – pe 21 şi 22 august.

Probele scrise vor începe pe 25 august, cu limba şi literatura română, urmată pe 26 august de proba şi literatura maternă.

Proba obligatorie a profilului va avea loc în 27 august, iar cea la alegere a profilului şi specializării, în 29 august.

Bacalaureat – Afişarea rezultatelor la cea de-a doua sesiune a bacalaureatului 2014 se va face pe 1 septembrie, până la ora 12,00, iar depunerea contestaţiilor, în aceeaşi zi, între orele 12,00 şi 16,00.

Contestaţiile vor fi rezolvate în 2 şi 3 septembrie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 4 septembrie.

Potrivit ordinului de ministru, la solicitarea comisiilor de bacalaureat judeţene şi a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice.


loading...