Bacalaureat 2024. Dezastru la simulare, doar doi elevi din zece au știut ce înseamnă „sforţări”. Lucian Blaga, chinul elevilor, majoritatea au luat 0 puncte la subiect DOCUMENT

Rezultatele detaliate de la simularea BAC 2024 au fost publicate de Ministerul Educației. Instituția condusă de Ligia Deca lasă de înțeles că subiectele de Bacalaureat, din vară, vor fi dintre cele la care tinerii au știut să răspundă la simulare.

03 apr. 2024, 19:16
Bacalaureat 2024. Dezastru la simulare, doar doi elevi din zece au știut ce înseamnă „sforţări”. Lucian Blaga, chinul elevilor, majoritatea au luat 0 puncte la subiect DOCUMENT

Bacalaureat 2024. Doar doi elevi din zece au știut ce înseamnă „sforțări” și „la fiece pas” , la subiectul I.A, de la proba de Limba și literatura română, la simularea pentru BAC 2024. Astfel,  doar 14.36% dintre elevii de la profil real și 17.72% dintre elevii de la profil uman au putut identifica în mod corect sensul celor două cuvinte, conform analizei rezultatelor pe subiecte, publicate de Ministerul Educației.

În acest context, specialiștii CNPEE recomandă exerciții de identificare și de utilizarea a sensului corect al cuvintelor, în special al neologismelor, ca activitate de tip remedial pe care elevii o pot realiza.

Rezultatele detaliate de la simularea BAC 2024 au fost publicate de Ministerul Educației pe 2 martie. Instituția condusă de Ligia Deca lasă de înțeles că subiectele de Bacalaureat, din vară, vor fi dintre cele la care tinerii au știut să răspundă la simulare

Bacalaureat 2024. La subiectul I  

– Doar doi elevi din zece au știut ce înseamnă „sforțări” și „la fiece pas”.

– Elevii știu să formuleze o opinie, însă nu pot oferi argumente

84% dintre elevii de la profilul real și 90% dintre elevii de la profil uman  au oferit o opinie clară, însă doar 21% dintre elevii de la real au formulat cu claritate primul argument și 28% dintre elevii de la uman, conform datelor.

Analiza_rezultate_simulare_bacalaureat24_CNPEE

Bacalaureat 2024. Lucian Blaga, misiune imposibilă pentru elevi, la simularea de BAC. Zero puncte la subiectul III, pentru majoritatea candidaților Cei mai mulți dintre elevii care au avut de comentat un fragment din opera lui Lucian Blaga la simularea de Bacalaureat au obținut zero puncte.

Subiectul a fost adresat elevilor de la profilul real. Elevii de la real au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile unui text poetic studiat, aparținând lui Lucian Blaga.

Conform analizei pe itemi, publicată, de Ministerul Educației, situația la acest subiect a fost următoarea:

Subiectul al III-lea este un item de tip eseu structurat, cu trei repere formulate, care vizează aspecte de analiză tematică, structurală, stilistică a unui text poetic studiat care aparține unui autor canonic (Lucian Blaga).

Competențele generale vizate în cadrul subiectului au fost:

1.Utilizarea corectă și adecvată a limbii române în diferite situații de comunicare;
2.Utilizarea adecvată a strategiilor de comprehensiune și de interpretare, a modalităților de analiză tematică, structurală și stilistică în receptarea textelor literare și nonliterare;
3.Punerea în context a textelor studiate prin raportarea la epocă sau la curente culturale/literare;
4.Argumentarea în scris a unor opinii în diverse situații de comunicare.

La primul reper al conținutului eseului, răspunsurile elevilor au demonstrat o foarte slabă capacitate de a numi curentul literar sau de a încadra autorul și opera sa într-o perioadă literară sau culturală, aspect în privința căruia doar 11.37% ditre elevi au oferit formulări adecvate, respectând detalierea necesară (precizarea curentului – 2 puncte, numirea a două trăsături – 2 puncte, evidențierea celor două trăsături, prin valorificarea textului – 2 puncte); 56.55% dintre elevi au primit 0 puncte, neputând numi sau preciza trăsăturile curentului literar sau al mișcării literare în care se încadrează textul ales.
Burse elevi 2024. Scandal uriaş după ce s-au tăiat bursele. Intervine Avocatul Poporului
Cel de-al doilea reper vizează comentarea a două imagini/idei poetice, aspect în privința căruia doar 8.90% dintre elevi au comentat adecvat, în timp ce 64.28% au primit punctaj 0, iar 26.82% au încercat să comenteze, dând dovadă de schematism și de o formă intermediară de formare e competenței de interpretare a textului literar.

Cel de-al treilea reper solicită analiza a două elemente de compoziție și/sau limbaj, semnificative pentru textul poetic (de exemplu: titlu, incipit, relații de opoziție și de simetrie, motive  poetice, figuri semantice, elemente de prozodie etc.). La acest reper, doar 4.73% dintre elevi au răspuns adecvat, analizând fiecare element ales și justificând relevanța acestuia pentru textul poetic, în timp ce 64.33% nu au integrat în eseu cele două elemente de compoziție.

În privința redactării, aproximativ 80% dintre elevi nu au primit punctajul de redactare (14 puncte), din cauza faptului că eseul lor nu a respectat limita minimă a numărului de 400 de cuvinte și doar o mică parte dintre elevi au primit punctajul maxim, răspunsul lor respectând rigorile de redactare a unui eseu prin:

– existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere – 20.85%;
– abilități de analiză și argumentare – 4.78%;
– utilizarea limbii literare (stil și vocabular potrivite temei, claritate a enunțului, varietate a lexicului, sintaxă adecvată) – 11.14%;
– respectarea ortografiei – 10.63%
– respectarea normelor de punctuație – 8.52%;
– așezarea în pagină și lizibilitatea – 20.71%.

Subiectul al III-lea are un nivel de dificultate mediu spre dificil, întrucât vizează comprehensiunea și interpretarea unui text literar discutat și analizat la clasă, stăpânirea unor abilități necesare pentru redactarea unui eseu structurat și capacitatea de raportare la un context literar esențial pentru evoluția literaturii române; dat fiind faptul că poetul Lucian Blaga este studiat în clasa a XII-a, procentul foarte scăzut al elevilor care au abordat în mod adecvat acest subiect denotă faptul că este necesară o consolidare a cunoștințelor.

Bacalaureat 2024. Activitățile remediale pentru subiectul I

„Itemii de la subiectul I.A., care solicită candidatului răspundă la întrebări bazate pe textul la prima vedere, au un nivel de dificultate mediu, întrucât vizează comprehensiunea și interpretarea unui text la prima vedere, potrivit documentului.

Activitățile de tip remedial pe care elevii le pot realiza:

‒ lectura comprehensivă a unor texte literare și nonliterare la prima vedere;

‒ exerciții care vizează rezolvarea de itemi semiobiectivi din variantele date la bacalaureat în anii anteriori (disponibile pe www.subiecte.edu.ro), teste de antrenament la Limba și literatura română (disponibile pe www.rocnee.eu);

‒ construirea de fișe cu itemi semiobiectivi pe baza unor texte la prima vedere;

‒ exerciții de identificare și de utilizarea a sensului corect al cuvintelor (în special al neologismelor);

‒ citirea graficelor, a schemelor sau a tabelelor sinoptice, a altor documente specifice domeniului de specializare;

‒ exerciții de folosire adecvată a cuvintelor în context; de utilizare corectă a formelor flexionare sau a elementelor de relaţie, a variantelor lexicale literare.

Subiectul I.B. este un item subiectiv de tip eseu, generat de textul-suport, acesta vizând producerea unui text de tip argumentativ (formularea ipotezei, anunțarea poziției, construirea a două argumente, formularea concluziei).

Activitățile de tip remedial pot viza: 

‒ exerciții, aplicate pe texte diverse, literare și nonliterare, prin care elevii să identifice diferite opinii;

‒ exersarea exprimării punctului de vedere/a opiniei;

‒ exersarea motivării unui punct de vedere personal sau critic;

‒ exerciții de sintetizare/formulare a unor argumente;

‒ exerciții de identificare a unei relații de cauzalitate între opinie și argumente;

‒ dezbateri referitoare la teme variate;

‒ exerciții de corelare a faptelor/opiniilor identificate cu aspecte din viața de zi cu zi;

‒ exerciții de justificare a unor opinii cu privire la diferite teme de interes pentru elevi și/sau la diferite texte.

Activitățile remediale pentru subiectul al II-lea

Subiectul al II-lea (comun tuturor filierelor, profilurilor şi specializărilor) are ca suport un text literar (epic, liric sau dramatic), la prima vedere şi constă într-un item subiectiv de tip întrebare cu răspuns scurt

− recapitularea și sistematizarea unor concepte literare;
Elevii vor susține o nouă simulare a Evaluării Naționale. Va avea loc în perioada 8-12 aprilie
− exerciții dedicate fiecărui domeniu literar(epic, liric, dramatic), de identificare a rolului sau trăsăturilor diferitelor concepte operaționale; − exerciții de interpretare, pornind de la concepte literare diferite etc

Bacalaureat 2024. Activitățile remediale pentru subiectul al III-lea

Subiectul al III-lea este un item de tip eseu structurat, cu trei repere formulate, care vizează aspecte de analiză tematică, structurală, stilistică a unui text poetic studiat care aparține unui autor canonic.

Activitățile de tip remedial pot viza:

− recapitularea și sistematizarea unor concepte literare;

− sistematizarea și consolidarea cunoștințelor prin raportarea la texte ale autorilor canonici prevăzuți în programă;

− recapitularea pașilor necesari în redactarea unui eseu structurat;

− recapitularea posibilităților de integrare a reperelor cerute în vederea realizării unui eseu structurat;

− exerciții dedicate fiecărui domeniu literar (epic, liric, dramatic), de identificare a rolului sau trăsăturilor diferitelor concepte operaționale;

− exerciții de interpretare, pornind de la concepte literare diferite;

− exerciții de scriere corectă, corectare de texte etc.”