Burse 2023, banii se plătesc retroactiv în vacanţa de Crăciun. Schimbări importante pe ultima sută de metri, ce se întâmplă cu bursele sociale din septembrie

Elevii orfani de un părinte sau ambii și cei din familii monoparentale vor primi bursa socială de 300 de lei fără condiționare de venit în anul școlar 2023-2024. De asemenea, se vor acorda burse şi pentru elevii din clasa a V-a

06 sept. 2023, 20:11
Burse 2023, banii se plătesc retroactiv în vacanţa de Crăciun. Schimbări importante pe ultima sută de metri, ce se întâmplă cu bursele sociale din septembrie

Burse 2023. metodologia care stabilea acordarea burselor în noul an şcolar a fost revizuită din temelii după doar câteva zile de dezbatere publică. Acordarea burselor „de merit” la pauşal şi nu după media obţşinută a fost desfiinţată de toată lumea, astfel că s-a decis ca toţi elevii cu media de peste 9.50 să primească bani, nu doar primii 30% din orice clasă, chiar dacă a terminat anul la limita corigenţei.

În plus, elevii de clasa a V-a vor putea primi burse de merit, pe baza mediei aritmetice a notelor din primele două module. Primii bani se vor acorda după vacanța de Crăciun, retroactiv.

Burse elevi 2023, la loc comanda. De la ce medie se va încasa bursa de merit în noul an şcolar
Elevii de clasa a V-a vor putea primi bursă de merit, potrivit noii variante a proiectului de metodologie care stabilește criteriile de acordare a burselor, consultate de Edupedu.ro. Bursa se va acorda pe baza mediei aritmetice a notelor primite în primele două module. Modificarea vine după ce au fost critici din partea părinților și elevilor pentru că ar fi fost al doilea an consecutiv când elevii de clasa a V-a nu ar fi avut dreptul la bursă de merit, din cauză că nu se încadrau în criteriile stabilite de Minister. Amintim, secretarul de stat, Florian Lixandru spunea că elevii de clasa a V-a nu primesc burse de merit, pentru că aceasta se acorda pe baza mediei generale anuale din anul anterior, iar la clasa a IV-a nu se dau note, ci calificative.

Burse 2023. Elevii orfani de un părinte sau ambii și cei din familii monoparentale vor primi bursa socială de 300 de lei fără condiționare de venit în anul școlar 2023-2024

Potrivit documentului, la articolul 10, Ministerul Educației a inclus elevii orfani de un părinte la litera c)  și la familiile monoparentale s-a eliminat prevederea care condiționa acordarea bursei de venitul mediu pe membru de familie.

Probleme grave în ministerul Educaţiei, cu mai puţin de o săptămână înainte de începerea anului şcolar. Ligia Deca confirmă demisia secretarei de stat Antoaneta Bolchiş
„c) elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

d) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.

Lista elevilor care beneficiază de burse sociale poate fi revizuită lunar, la cererea beneficiarilor, după cum urmează: se adaugă listei beneficiarilor de burse sociale acei elevi care fac dovada încadrării în condițiile prevăzute.”

„Pentru obținerea bursei sociale, elevii majori sau părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori depun la Comisia de management al burselor din unitatea de învățământ o cerere însoțită de acte care dovedesc dreptul de acordare a bursei sociale, în primele 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar.

ORDIN_Metodologie cadru burse 06092023 - CDS

Documentele care vor fi depuse, în termen de 25 zile calendaristice de la începerea cursurilor anului școlar, de părinți/reprezentanții legali/elevii majori pentru acordarea burselor sociale prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a) și b) sunt:

  • cerere a părintelui/reprezentantului legal/elevului major;
    declarație pe propria răspundere privind veniturile nete, cu caracter permanent, obținute pe ultimele 12 luni anterioare cererii realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit și acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru verificarea respectării criteriilor de acordare a bursei;
    documente doveditoare ale componenței familiei, așa cum este definită la art. 5: certificatele de naștere ale copiilor sub 14 ani, actele de identitate ale persoanelor care au peste 14 ani, acte de stare civilă, sentință judecătorească din care să rezulte stabilirea domiciliului copilului/copiilor la unul dintre părinți, certificat de deces, decizia instanței de menținere a stării de arest, raport anchetă socială în cazul părinților dispăruți, după caz.
    Acordarea burselor sociale pentru motive medicale se face pe baza certificatului de încadrare în grad de handicap sau a certificatului eliberat de medicul specialist (tip A5), cu luarea în evidență de către medicul de la cabinetul şcolar/medicul de familie – acolo unde nu există medic școlar.

Acordarea burselor sociale pentru elevii proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune se face în urma comunicării de către agenţiile pentru plăţi şi inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, a listei elevilor care frecventează învăţământul cu frecvenţă, proveniţi din familii beneficiare de ajutor de incluziune, în luna anterioară celei de raportare a listei.”