Burse de 5.000 de lei. Suma poate fi încasată de elevi şi studenţi, înscrierile se fac până pe 12 octombrie

Înscrierea se poate face până pe 12 octombrie la Politehnică, individual sau într-o echipă formată din maximum trei membri.

28 sept. 2023, 06:48
Burse de 5.000 de lei. Suma poate fi încasată de elevi şi studenţi, înscrierile se fac până pe 12 octombrie

Burse de 5.000 de lei. Universitatea Naţională de Ştiinţă şi Tehnologie Politehnica Bucureşti, prin Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Managementul Afacerilor şi Centrul de Antreprenoriat UPBizz, a lansat un concurs de idei şi de afaceri în cadrul evenimentului „Start Your StartUP”, la care sunt aşteptaţi să participe elevi şi studenţi care doresc să devină antreprenori.

Se va acorda câte un premiu în valoare de 5.000 de lei pentru câştigătorul din cadrul fiecărei secţiuni – elevi şi studenţi, au anunţat organizatorii pe Facebook.

Înscrierea se poate face până pe 12 octombrie, individual sau într-o echipă formată din maximum trei membri.

Finaliştii, care vor fi anunţaţi pe 20 octombrie, vor beneficia de asistenţa unui mentor ce îi va consilia pentru prezentarea finală.

Ideea de afacere va fi prezentată, în faţa juriului şi a audienţei, în zilele 26 şi 27 octombrie. Prezentarea va fi live (de tipul elevator pitch) şi va avea maximum 5 minute.

Câştigătorii vor fi desemnaţi în cadrul unui eveniment desfăşurat la Politehnica Bucureşti în data de 26 octombrie pentru secţiunea studenţi, respectiv 27 octombrie pentru secţiunea elevi.

Burse studenți în anul universitar 2023 – 2024. Sunt opt tipuri de burse, iată ce condiții trebuie să îndeplinești ca să le obții

Burse studenți în anul universitar 2023 – 2024. Așadar, sunt opt categorii de burse, conform documentului, dar și alte forme de sprijin financiar ce pot fi acordate studenților la învățământul de stat cu frecvență.

Citește și Burse şcolare 2023-2024: Până la ce dată trebuie depuse listele cu elevi care vor beneficia. Clarificări privind bursa de merit

Burse studenți în anul universitar 2023 – 2024. Proiectul Ministerului Educației privind acordarea burselor a fost lansat în dezbatere publică. Ca să intre în vigoare, documentul urmează să fie aprobat și publicat în Monitorul Oficial. În acest fel vor fi stabilite criteriile generale prin care se acordă burse și alte forme de sprijn financiar de la bugetul de stat pentru studenții din învățământul superior. Bursele de anul acesta se împart în opt categorii și finanțarea lor se face de la buget, potrivit avocatnet.ro.

Burse studenți în anul universitar 2023 – 2024. Iată care sunt cele opt tipuri de burse:

 • burse de excelență olimpică internațională;
 • burse de performanță;
 • burse de studiu;
 • burse pentru masterat didactic;
 • burse pentru învățământ dual;
 • burse sociale;
 • burse speciale;
 • burse de performanță sportivă.

În afară de universități, operatorii economici organizaţiile nonguvernamentale sau persoanele fizice și persoanele juridice pot oferi burse, pe bază de contract, sau orice alte forme de sprijin adresat studenților.

Burse de excelență

Bursele de excelență olimpică sunt oferite studenților de la universitățile de stat care sunt înmatriculați în anul I și care au obținut premiile I, II sau III la olimpiade școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației. Sunt acordate pe toată durata studiilor universitare de licență, dacă se menține performanța academică. Suma de la care pornește bursa de excelență olimpică urmează să fie stabilită prin ordinul ministrului Educației.

Burse pentru performanță

Burse pentru performanță sunt primite de studenții înmatriculați la programe de studii universitare cu frecvență. E nevoie ca studenții să îndeplinească măcar unul dintre aceste criterii: au obţinut rezultate deosebite la învăţătură, respectiv au cele mai mari medii din același an de studiu al unui program de studii; au obţinut performanţe ştiinţifice, inovaţie şi brevete; în alte situaţii, stabilite de instituțiile de învățământ superior de stat prin metodologiile proprii. Aceste burse pot fi acordate din al doilea an de studii, după ce sunt recunoscute performanțele studenților de către instituțiile de învățământ superior.

Burse de studii

Studenții pot primi și burse de studii sau pentru învățământ dual. Vorbim de cei care frecventează cursurile licenței didactice cu dublă specializare într-o instituție de învățământ superior de stat. Sunt acordate în limita bugetului alocat. Potrivit ordinului, valoarea burselor e egală cu salariul net al unui profesor debutant.

Burse sociale

Bursele sociale se acordă studenților care provin din medii socioeconomice defavorizate, din familii defavorizate şi celor pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, în vederea parcurgerii programelor de studii universitare la care sunt înscrişi și trebuie să acopere cheltuielile minime de masă și cazare. Acest tip de burse sunt acordate din fonduri de la bugetul de stat, iar valoarea lor e stabilită de senatul universităților.

Conform documentului, bursele sociale se acordă după ”consultarea reprezentanților studenților, inclusiv organizațiile studențești din instituţia de învăţământ superior de stat”. Sunt acordate numai până la vârsta de 35 de ani.

Citește și Anunț de ultimă oră pentru elevi și profesori! O nouă materie va fi predată în școli

Cine poate beneficia de burse sociale. Iată care sunt criteriile pentru studenți:

 • sunt orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv aceia pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;
 • sunt bolnavi de tuberculoză, diabet insulinonecesitant, boli maligne, sindroame de malabsorbţie severe, boală cronică de rinichi în program de dializă, astm bronșic persistent moderat sau sever, epilepsie grand mal, cardiopatii congenitale, hepatită cronică cu fibroză avansată (stadiu F3 sau F4), glaucom, miopie gravă, boli imunologice autoimune forme severe, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice severe care necesită tratament continuu sau spitalizări frecvente, surditate bilaterală, fibroză chistică, cei infectaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor și încadrați într-un grad de invaliditate;
 • cei care fac parte dintr-o familie care nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului sau anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.

Burse speciale

Burse speciale pot primi studenții care se află în aceste situații:

 • au obţinut performanţe cultural-artistice deosebite sau pentru implicarea în activităţi extracurriculare şi de voluntariat;
 • în situaţii stabilite de instituţiile de învăţământ superior prin regulamentele proprii.

Burse de performanță sportivă

Bursele de performanță sportivă sunt dedicate studenților care au avut performanțe sportive deosebite. Condițiile de acordare le stabilește fiecare universitate de stat în parte.

Burse 2023. Formulă de calcul complicată, directorii trebuie să apeleze la profesorii de matematică pentru a nu greşi

Burse 2023. Cum calculează școlile care sunt elevii care primesc bursă de merit – primii 30% dintr-o clasă – a  explicat Ministerului Educației, într-o nouă trimisă directorilor. Cert este că nu trebuie să ceară adeverință de venit părinților și nici acte legalizate la notar, ci doar declaraţii pe propria răspundere.

„Calcularea numărului de elevi corespunzător procentului de 30% (sic! pleonasm)  din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar se face, în situația în care se obține un număr fracționar, prin rotunjirea la numărul întreg imediat superior numărului fracționar obținut prin calcul, indiferent de valoarea fracției. Spre exemplu, dacă în urma calculului, numărul de elevi corespunzător procentului de 30% din numărul total de elevi dintr-o clasă este de 8,4 (elevi), acesta se rotunjește la 9 (elevi)”, se precizează în adresa semnată de secretarul de stat pentru învățământ preuniversitar din Ministerul Educației Florian Lixandru, scrie Edupedu.ro,

Burse pentru eleve gravide, dar şi burse de excelență de până la 3000 de lei. CUANTUM burse, document
„În cazul declarațiilor pe propria răspundere, precum şi a restului de documente doveditoare pe care elevii majori sau părinții/ tutorii legali instituiți/ reprezentanții legali ai elevilor minori le depun la Comisia de management al burselor, în vederea acordării diferitelor categorii de burse, acestea nu este necesar să fie certificate/autentificate notarial”, conform aceluiași document.

Potrivit adresei, „informațiile necesare în vederea stabilirii venitului mediu net lunar pe membru de familie, prevăzute la art. 11.-(1), se obţin prin accesarea platformei PatrimVen, în care se va înrola fiecare unitate de învăţământ preuniversitar”.

Burse 2023. In anul scolar 2023-2024, ministerul acorda sase tipuri de burse pentru elevi:

1. Bursa de excelenta olimpica I  – intre 750 si 3000 de lei
2. Bursa de excelenta olimpica II – 700 de lei
3. Bursa de merit – 450 de lei
4. Bursa sociala – 300 de lei
5. Bursa pentru mame minore – 700 de lei
6. Bursa tehnologica – 300 de lei

Burse 2023.  „Elevii din învăţământul special și de masă cu dizabilități/nevoi speciale beneficiază de prevederile art. 10 alin. (1) punctul e) din OME nr. 6238/08.09.2023, conform căruia „elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afectiuni ale structurilor si functiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății şi al ministrului muncii, familiei, protecției sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap şi a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările si completările ulterioare, şi structurate tipologic conform aceluiaşi ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie” beneficiază de bursă socială, În conformitate cu prevederile art. 108, alin. (3) lit. b), din Legea învăţământului preuniversitar nr. 198/2023, cuantumul acestei burse este în valoare de 300 lei”, este altă explicație din document.

Burse școlare 2023. Regulile noi la acordarea burselor. Cine le mai poate cumula
Potrivit Ministerului, Documentul prevede că bursele de merit se acordă pentru 30% din elevii din fiecare clasă, cu posibilitatea extinderii listei de beneficiari pentru a cuprinde toţi elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50.

”Bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda pe baza mediei notelor obţinute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învăţare. Bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învăţământul liceal sau profesional”, arată Ministerul Educaţiei.

Documentul mai prevede că ”bursele de merit se vor acorda şi pentru premiile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare, respectiv pentru participarea în loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaţionale”.

”Bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv elevilor cu unul dintre părinţi decedaţi, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie. Bursele sociale se acordă elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului. ursele sociale se acordă elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie”, mai arată metodologia.