BURSE ELEVI 2020. Ce se întâmplă cu banii elevilor pe perioada semestrului II, când au stat acasă

Primăria sectorului I anunţă că valoarea totală a burselor acordate pentru semestrul al II-lea va fi de 43.166.400 de lei. Alte primării au decis să suspende acest drept pe prioada stării de urgenţă. 

12 mai 2020, 03:59
BURSE ELEVI 2020. Ce se întâmplă cu banii elevilor pe perioada semestrului II, când au stat acasă

BURSE ELEVI 2020. Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, în aprilie, acordarea unui număr total de 22.556 de burse (de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social) pentru elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitat de stat din Sectorul 1 pentru semestrul al II-lea al anului școlar 2019-2020. Valoare totală a burselor se ridică la 43.166.400 de lei.

BURSE ELEVI. Veste proastă pentru sute de mii de şcolari, se taie bursele pe perioada stării de urgenţă

Pentru stimularea obținerii unor rezultate școlare cât mai bune, Primăria Sectorului 1 va acorda elevilor următoarele tipuri de bursă:

– bursă de performanță, în valoare de 600 de lei/elev/lună. Acest tip de bursă se alocă elevilor care au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor naționale organizate de Ministerul Educației și Cercetării sau celor care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de minister pentru competițiile internaționale, ori au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de același minister;

– bursă de merit:

a) în valoare de  400 de lei/elev/lună. Acest tip de bursă se alocă elevilor care au obținut media generală cuprinsă între 9,50 – 10 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional;

b) în valoare de 300 de lei/elev/lună. Acest tip de bursă se alocă elevilor care au obținut media generală cuprinsă între 8,50 – 9,49 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional;

c) în valoare de 300 de lei/elev/lună. Acest tip de bursă se acordă în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) și lit. c) din Criteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat, aprobate prin Ordinul Ministrului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului nr. 5576/2011 cu modificările și completările ulterioare;

– bursă de studiu, în valoare de 300 de lei/elev/lună. Acest tip de bursă se alocă elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele trei luni cel mult egal cu salariul minim pe economie și care îndeplinesc simultan următoarele condiții: au media generală peste 7,00 și nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa;

– bursă de ajutor social, în valoare de 300 de lei/elev/lună. Acest tip de bursă se acordă elevilor, la cerere, în funcție de starea de sănătate a elevului, atestată în baza unui certificat medical, și în funcție de situația materială a familiei sau a susținătorilor legali.

Categoriile de burse sunt revizuite semestrial. Bursele de performanță, bursele de merit și cele de studiu se acordă pe perioada cursurilor școlare, iar bursele de ajutor social sunt acordate și pe perioada vacanțelor școlare.

BURSE ELEVI SEMESTRUL II. Aproape jumătate dintr primării le-au tăiat

Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1 urmează să facă demersurile în vederea repartizării, în cel mai scurt timp posibil, a sumelor aferente către unitățile de învățământ.

Potrivit legislației din România, elevii care primesc bursă din atât la școală cât și la liceu ar trebui să o primească și pe timpul stării de urgență chiar dacă elevii nu mai participă fizic la ore.
 

Potrivit unei analize a Consiliului Național al Elevilor, se pare că aproape 37% dintre primării nu acordă burse pentru elevi, iar 55% dau burse mici și foarte mici.

Deși bursele pentru elevi sunt prevăzute în lege, doar aproape 9% dintre primării acordă toate tipurile de burse pentru elevii care se încadrează în criterii, potrivit documentului citat.

 

Pentru a realiza această analiză, consiliile județene ale elevilor au cerut primăriilor date pe baza Legii privind liberul acces la informațiile de interes public nr. 544/2001.

Au fost trimise astfel de cereri către 3.129 de instituții. Au răspuns doar 928 dintre ele. Dintre acestea, 335 de primării (36,1%) au răspuns că nu acordă burse de niciun fel elevilor, scrie edupedu.ro

Bursele sociale ar trebui acordate în această perioadă

Bursele sociale aferente anului şcolar 2019-2020 vor continua să fie acordate pe toată durata stării de urgenţă, chiar dacă, în această perioadă, elevii nu vor merge la şcoală. Decizia a fost adusă la cunoştinţa directorilor instituţiilor preuniversitare printr-o adresă a Inspectoratului Şcolar Judeţean Ilfov.

În adresă se menţionează faptul că elevii cu cerinţe educaţionale speciale vor beneficia de dreptul de a primi bursă socială pe toată durata stării de urgenţă impuse de epidemia de coronavirus. Potrivit portalinvatamant.ro, acestea beneficii se vor acorda în pofida faptului că, în mod normal, sunt condiţionate de frecventarea fără întrerupere a cursurilor.loading...