BURSE ELEVI. Veste proastă pentru sute de mii de şcolari, se taie bursele pe perioada stării de urgenţă

Peste 36% dintre primării nu acordă burse pentru elevi, iar 55% dau burse mici și foarte mici, susţine o analiză Consiliul Național al Elevilor

RomaniaTV.net
20 apr. 2020, 12:59
BURSE ELEVI. Veste proastă pentru sute de mii de şcolari, se taie bursele pe perioada stării de urgenţă

BURSE ŞCOLARE. Aproape 37% dintre primării nu acordă burse pentru elevi, iar 55% dau burse mici și foarte mici, arată o analiză a Consiliul Național al Elevilor făcută pe răspunsurile administrațiilor locale din 928 de localități din România. Deși bursele pentru elevi sunt prevăzute în lege, doar aproape 9% dintre primării acordă toate tipurile de burse pentru elevii care se încadrează în criterii, potrivit documentului citat.

ALOCAŢII COPII. Anunţ important pentru 3.641.886 copii

Pentru a realiza această analiză, consiliile județene ale elevilor au cerut primăriilor date pe baza Legii privind liberul acces la informațiile de interes public nr. 544/2001. Au fost trimise astfel de cereri către 3.129 de instituții. Au răspuns doar 928 dintre ele. Dintre acestea, 335 de primării (36,1%) au răspuns că nu acordă burse de niciun fel elevilor.Reamintim că anul trecut Guvernul Dăncilă a aprobat pentru anul școlar 2019-2020 o măsură prin care cuantumul minim al burselor pentru elevi era menţinut la valoarea aflată în plată în 2018, neimpunând de fapt o sumă minimă.

Actualul Guvern a pus în dezbatere un proiect de hotărâre de guvern prin care pentru anul școlar următor, 2020-2021 cuantumul minim al burselor este stabilit la 150 de lei pe lună, însă din luna februarie până acum proiectul de HG nu a fost aprobat.

Criteriile de acordare a burselor în învăţământul preuniversitar de stat

Ordinul ministrului educației nr. 5576/2011 stabilește criteriile generale de acordare a burselor pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat. Acesta prevede că „elevii de la cursurile cu frecvență din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat”.

Bursele se acordă din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparțin școlile. Același ordin statuează următoarele: „Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat și numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului județean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti”.

Bursele sociale aferente anului şcolar 2019-2020 se vor acorda şi pe perioada stării de urgenţă

Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanță, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social, prevede articolul 5 al OMECTS nr. 5576/2011.

Bursele de performanță se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale olimpiadelor și concursurilor şcolare naționale organizate de Ministerul Educației
b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Minister pentru competițiile internaționale
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Minister
Bursele de performanță se acordă pe perioada anului școlar următor celui în care elevii au obținut rezultatele.

Burse elevi 2019 – 2020. Câţi bani iau şcolarii pentru BURSA SOCIALĂ, BURSA DE PERFORMANŢĂ şi BURSA DE MERIT 

Elevii pot pierde bursa, dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10, prevede ordinul.

Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puțin unul din cazurile următoare:
a) au obținut media generală de cel puţin 8,50 și nota 10 la purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului școlar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional
b) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor și concursurilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației
c) au obținut locurile I, II sau III la etapele județene ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, de nivel național, organizate de Minister
Bursele de merit se acordă începând cu semestrul al II-lea, pentru elevii aflați în clasele de început ale învățământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv începând cu semestrul I, pentru elevii aflață în celelalte clase ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional.

Bursele se acordă în fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale și pe perioada pregătirii practice, se arată în actul normativ.

Elevii nu pot primi două burse simultan, dar au dreptul să opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. Excepție fac elevii care beneficiază de burse de studiu și pot primi şi burse de performanță sau burse de merit. Vezi toate detaliile despre burse aici

Vezi mai jos analiza generală, dar și situația corespunzătoare fiecărui județ, în urma solicitărilor CNE făcute primăriilor și a răspunsurilor acestora:

 


loading...