Calendar ortodox 1 februarie 2024. Sfântul Mucenic Trifon, făcător de minuni, înzestrat cu darul vindecării și al izgonirii duhurilor necurate. Rugăciunea credinciosului aflat în suferință către Sf Trifon

În prima zi a lunii februarie, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Mucenic Trifon. Acesta și-a închinat întreaga existență lui Hristos și pentru acest motiv a dobândit darul vindecării bolilor şi alungării duhurilor necurate.

31 ian. 2024, 13:54
Calendar ortodox 1 februarie 2024. Sfântul Mucenic Trifon, făcător de minuni, înzestrat cu darul vindecării și al izgonirii duhurilor necurate. Rugăciunea credinciosului aflat în suferință către Sf Trifon

Sărbători religioase 1 februarie 2024

Ortodoxe: Sfântul Mucenic Trifon

Greco-catolice: Sf. m. Trifon.

Romano-catolice: Sf. Veridiana, fc.

Calendar ortodox 1 februarie 2024. Cine a fost Sfântul Mucenic Trifon

Sfântul Trifon s-a născut în satul Lampsac, din provincia Frigia (Turcia de astăzi) la sfârșitul secolului al III-lea, scrie crestinortodox.ro. Era copil încă atunci când Dumnezeu i-a dat darul vindecării bolnavilor și putere asupra demonilor. La 17 ani, Trifon a reuşit să o scape pe fiica împăratului roman Gordian din ghearele demonilor. După șase zile de post și rugăciune, Sfântul Trifon le-a descoperit păgânilor existența diavolului. La porunca sa, diavolul s-a arătat tuturor întrupat într-un câine negru, având ochii ca de foc. Văzând această minune, mulţi păgâni au decis să se convertească la creştinism.

Mai târziu, în vremea împăratului Deciu, persecutorul creștinilor, Trifon a fost prins și obligat să renunțe la Hristos. Pentru că a refuzat, a fost supus la multe chinuri, dar nu a crâcnit împotriva lui Hristos: a fost lovit cu bâtele, a fost ars, i s-au bătut cuie în tălpi și dus desculț prin oraș, pe vreme de iarnă. În cele din urmă, a fost decapitat. Înainte de a-i fi tăiat capul, s-a rugat lui Hristos.

Creștinii au dus trupul sfântului în satul natal, Lampsac. Mai târziu, sfintele sale moaște au fost mutate la Constantinopol și apoi la Roma. În București, la biserica Cărămidarii de Jos, se găseşte un fragment din moaștele Sfântului Mucenic Trifon.

Calendar ortodox 1 februarie 2024. Rugăciune către Sfântul Mucenic Trifon

O, Sfinte Mucenice Trifon, grabnic ajutatorule al tuturor celor ce la tine aleargă și se roagă înaintea sfintei tale icoane, degrab ascultătorule și mijlocitorule! Auzi-ne și acum în tot ceasul rugăciunea noastră, a nevrednicilor robilor tăi, care cinstim sfânta pomenirea ta: că tu, bineplăcutule al lui Hristos, însuți ai făgăduit mai înainte de ieșirea ta din viața aceasta stricăcioasă că te vei ruga Domnului pentru noi și ai cerut de la Dânsul darul acesta: dacă cineva, în oricare nevoie și întristare a sa, va prinde a chema sfânt numele tău, acela izbăvit va fi de toată năvălirea celui rău.

Și precum oarecând pe fiica împăratului de la Roma, care de diavol se chinuia, o ai vindecat, așijderea și pe noi păzește-ne de cursele lui cumplite în toate zilele vieții noastre și mai vârtos în ziua cea înfricoșată a suflării noastre celei de pe urmă mijlocește pentru noi, când întunecatele chipuri ale viclenilor diavoli ne vor împresura și vor începe să ne înfricoșeze.

Fii nouă atunci ajutător și grabnic izgonitor al viclenilor diavoli și la Împărăția Cerurilor călăuzitor, unde acum stai cu ceata sfinților înaintea Scaunului lui Dumnezeu; roagă pe Domnul să ne învrednicească și pe noi a fi părtași ai veseliei și bucuriei celei de-a pururea fiitoare, că dimpreună cu ține să ne învrednicim a slăvi pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, Mângâietorul, în veci. Amin.