Calendar ortodox 1 septembrie 2023. Cruce neagră: Sfântul Dionisie Exiguul. Rugăciune pentru chemarea milei lui Dumnezeu în viața ta

În prima zi a lunii septembrie, Biserica Ortodoxă îl prăznuieşte Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul. Acesta este considerat "inventatorul" erei creştine.

31 aug. 2023, 19:24
Calendar ortodox 1 septembrie 2023. Cruce neagră: Sfântul Dionisie Exiguul. Rugăciune pentru chemarea milei lui Dumnezeu în viața ta

Calendar ortodox 1 septembrie 2023. Tot astăzi începe şi noul an bisericesc. Potrivit tradiției iudaice, în această zi Dumnezeu a început crearea lumii și tot în această zi Mântuitorul a început să propovăduiască Evanghelia.

Sărbători religioase 1 septembrie 2023

Ortodoxe: Sfântul Dionisie Exiguul

Greco-catolice: Sf. cuv. Simeon Stilitul; Serbarea Preasfintei Născătoare din Miasine; Sf. m. Aitala; Sf. 40 Femei m.; Sf. diac. Ammun; Sf. m. Calist, Evod, Ermoghen; Amintirea lui Isus Fiul lui Navi. Indictionul – începutul anului nou bisericesc.

Romano-catolice: Ss. Egidiu, abate; Iosua

Calendar ortodox 1 septembrie 2023. Cine a fost Sfântul Dionisie Exiguul

Sfântul Dionisie Exiguul este cel care a propus numărarea anilor începând cu Nașterea lui Hristos. „Exiguus” înseamnă „Cel Mic”, iar numele și l-a ales în semn de smerenie, potrivit crestinortodox.ro

Sfântul s-a născut în jurul anului 470 în Sciția Mică și a intrat de tânăr în viață monahală. După finalizarea studiilor, pleacă în pelerinaj în Orient. Din cauza monofizismului este nevoit să meargă la Constantinopol și de aici la Roma. Va lucra sub ascultarea a zece papi.

Datorită traducerilor pe care le-a făcut din diverși scriitori și Părinți ai Bisericii creștine din Orient, a făcut cunoscută teologia răsăriteană în mediul latin. Dionisie cel Mic a realizat traduceri în latină și a colecţionat canoane bisericești, fixate la diferite sinoade sau concilii și care fuseseră redactate în limba greacă.

A trecut la cele veșnice în Italia, la Vivarium, pe la 545-550.

Calendar ortodox 1 septembrie 2023. Rugăciune către Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul

Sfinte Cuvioase Părinte Dionisie Exiguul, chip al smereniei adevărate, ascuns în vistieria Bisericii celei Una, Sfânta, Sobornicească și Apostolică, cel ce ai dobândit înțelepciunea Duhului Sfânt și te-ai arătat vită bine roditoare din pământul Dobrogei, aducând strugurii cuvintelor dumnezeieșți spre folosul de obște al credincioșilor, roagă-te Domnului să ne învrednicească a ne cunoaște și a ne îndrepta greșelile, să ne dăruiască adevărată pocăință și râvna sfânta spre împlinirea poruncilor Evangheliei Sale, ca să ne împărtășim fără de osândă cu Trupul și Sângele lui Hristos, spre sfințirea și mântuirea noastră.

Cel ce prin cuvintele tale ai păzit Biserica de eresurile care îi amenințau unitatea, păzește-ne, Sfinte, de toate smintelile propovăduitorilor înșelători și de orice dezbinare și ura. Cel  ce ai strălucit în cetatea Romei ca o făclie nestinsă a Adevărului și ai împărtășit tuturor lumina cunoștinței de Dumnezeu, luminează și sufletele noastre, ca să ne facem vrednici a ajunge locuitori ai Împărăției cerurilor.

Tu, ca un slujitor adevărat al Mântuitorului Iisus, ai înmulțit cu înțelepciune talanții primit de la Dumnezeu și te-ai făcut povățuitor spre mântuire multor suflete care însetau de cunoașterea dreptei credințe și a dreptei făptuiri. Acum, fiind în lăcașurile cerești, adu-ti aminte și de noi, rugându-te să câștigăm dreapta socotință, spre a ne păzi de toate înșelăciunile lumii și a lucra cele plăcute lui Dumnezeu, spre a stinge focul ispitelor și a rămâne curați de orice întinăciune, ca să ne facem părtași milei Sale celei bogate și să moștenim Împărăția cerească, slăvind pe Tatăl și pe Fiul și pe Duhul Sfânt. Amin.