Calendar ortodox 12 februarie 2024. Sfântul Meletie, mare tămăduitor. Rugăciune puternică pentru vindecare grabnică de orice boală

Sfântul Meletie, prăznuit anual pe 12 februarie, este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz. Azi este bine să rosteşti rugăciunea către acest sfânt pentru vindecare grabnică de orice boală.

11 feb. 2024, 19:44
Calendar ortodox 12 februarie 2024. Sfântul Meletie, mare tămăduitor. Rugăciune puternică pentru vindecare grabnică de orice boală

Sărbători religioase 12 februarie 2024

Ortodoxe: Sfântul Meletie

Greco-catolice: Sf. aep. Meletie al Antiohiei

Romano-catolice: Ss. Martiri din Abitina

Calendar ortodox 12 februarie 2024. Cine a fost Sfântul Meletie

Sfântul Meletie a trăit în vremea Sfinților Trei Ierarhi, Vasile, Grigorie și Ioan şi a fost un apărător al dreptei credințe în fața ereziei ariene. Erezia nega divinitatea celei de-a două Persoane a Sfintei Treimi.

Sfântul Meletie a fost numit mai întâi episcop al cetății Sevastia din Armenia, apoi ales Arhiepiscop în scaunul Antiohiei, în vremea împăratului Constantin al ÎI-lea (337-340), potrivit crestinortodox.ro. De trei ori a fost izgonit și exilat de către ereticii arieni în Armenia.

A participat la cel de-al Doilea Sinod Ecumenic de la Constantinopol, din anul 381, în timpul căruia împăratul Teodosie i-a arătat o cinste aparte. La acest Sfânt Sinod, Sfântul Meletie a săvârşit o mare minune. Pe când explica dogma Sfintei Treimi, folosindu-se de mâna sa, arătând mai întâi unimea printr-un singur deget, iar treimea, prin trei, a ieșit deodată o văpaie luminoasă din mâna sa.

Meletie se îmbolnăvește în timpul Sinodului și trece la cele veșnice. Sfintele lui moaște au fost mutate în Antiohia.

Sfântul Meletie este considerat ocrotitorul persoanelor cu deficiențe de auz, deoarece a fost nevoit să vorbească prin semne despre Sfânta Treime. Un arhidiacon, adept al arianismului, i-a astupat gura cu mâna, dar Sfântul a continuat să vorbească cu ajutorul degetelor: a arătat trei degete pentru fiecare dintre cele trei Persoane, închipuind cele trei Persoane și apoi, împreunându-le, a arătat un deget închipuind o singură Ființă.

Calendar ortodox 12 februarie 2024. Rugăciune către Sfântul Meletie pentru însănătoşire grabnică

Îndreptător credinței și chip blândeţilor, învățător înfrânării te-a arătat pe tine, turmei tale, adevărul lucrurilor. Pentru aceasta ai câștigat cu smerenia cele înalte, cu sărăcia cele bogate. Părinte Ierarhe Meletie, roagă pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Pe toți cei stăpâniţi afară din cale de rătăcirea duhului celui rău, i-ai ridicat, Părinte, la mărinimie de suflet, la strălucire, la gând curat și la credință statornică în Dumnezeu, arătătorule de cele dumnezeiești, prea fericite Meletie.

Cel ce șade în sânurile Tatălui, Cuvântul cel împreună veșnic și deofiinţă cu cel ce L-a născut, Însuși Te-a așezat pe tine propovăduitor al Nașterii Sale, ca pe unul ce ești asemenea la fapte cu Apostolii, purtătorule de Dumnezeu Meletie. Pentru aceasta, cu dumnezeiască strălucire fiind luminat, ai teologhisit, cuvioase, pe Cuvântul cel unul născut din Tatăl, cel fără de început, nezidit și veșnic, înfruntând pe cei de o credință și de un gând cu Arie, cu dumnezeiască întrarmare.

Înțelepciunea Cuvântului învățând-o și litera legii lepădând-o, tuturor ai propovăduit cuvântul harului; și, netezind lespezile sufletului, cu limba ta, ai săpat într-ansele dumnezeieșți învățături. Pentru această și norul negurii trecându-l, acoperindu-ti trupul, strălucești cu duhul, ierarhe Meletie. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu, iertare de gresale să dăruiască, celor ce praznuiesc cu dragoste sfânta pomenirea ta.