Calendar ortodox 14 octombrie 2023. Cruce roșie: Sfânta Cuvioasă Parascheva. Rugăciune către Preacuvioasa pentru rezolvarea oricărui necaz

Anual, pe 14 octombrie, credincioșii prăznuiesc una dintre cele mai mari sfinte ale creştinătăţii, Sfânta Cuvioasă Parascheva. În această zi, Sfânta ascultă rugăciunile celor care îi cer ajutorul și cred din toată inima în harul ei.

13 oct. 2023, 17:54
Calendar ortodox 14 octombrie 2023. Cruce roșie: Sfânta Cuvioasă Parascheva. Rugăciune către Preacuvioasa pentru rezolvarea oricărui necaz

Sărbători religioase 14 octombrie 2023

Ortodoxe: Sfânta Cuvioasă Parascheva

Greco-catolice: Sf. m. Nazarie, Ghervasie, Protasie și Celsie; Sf. cuv. ep. Cosma al Maiumei

Romano-catolice: Sf. Calist I, pp. m.

Calendar ortodox 14 octombrie 2023. Cine a fost Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sfânta Parascheva s-a născut în secolul al XI-lea, în apropiere de Constantinopol, scrie crestinortodox.ro. La vârsta de 10 ani, auzind într-o biserică cuvintele Mântuitorului – „Oricine voiește să vină după Mine să se lepede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze Mie” (Marcu 8, 34) – decide să-și dăruiască hainele săracilor și să-și dedice viața Mântuitorului.

După o vreme, se retrage în pustie. După ce a văzut Ierusalimul, merge într-o mănăstire din pustiul Iordanului.

Citeste si Cele mai uimitoare minuni săvârșite de Sfânta Cuvioasă Parascheva. Mărturiile credincioșilor care i-au cerut ajutorul

Într-o noapte, un înger i-a apărut în vis și i-a zis să se întoarcă pe meleagurile părintești, unde ar fi urmat să-şi aştepte sfârşitul. A ascultat sfatul îngerului și s-a întors acasă, unde și-a dat sufletul în mâinile ui Dumnezeu.

A fost îngropată că o străină. Se spune că un marinar a murit pe o corabie, iar trupul i-a fost aruncat în mare. Valurile l-au aruncat la țărm, iar un sihastru care trăia acolo a rugat niște creștini să-l îngroape creştineşte. Săpându-i groapa, aceştia au descoperit trupul Preacuvioasei neputrezit și plin de mireasmă. Au pus alături de ea și trupul corăbierului. În noaptea următoare, unuia din creștinii care săpaseră groapă i s-a arătat în vis Cuvioasa Parascheva, care l-a mustrat că nu i-a scos din groapă. Bărbatul a luat trupul Cuvioasei din mormânt și l-a așezat în biserica Sfinții Apostoli din Kallicrateia. Bolnavii care se rugau lângi sfintele sale moaşte aveau parte de vindecări miraculoase.

Calendar ortodox 14 octombrie 2023. Rugăciune către Sfânta Cuvioasă Parascheva pentru rezolvarea oricărei probleme

Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești.

Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat.

Citeste si Rugăciunea pentru Sfânta Parascheva care va aduce bogăția, armonia și iubirea în viața ta. Rostește aceste cuvinte cu inima deschisă

Cheamă și pe Duhul Sfânt – izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la lupta cea bună -, ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc în viață curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune.

Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfântă Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale. Amin!