Calendar ortodox 15 septembrie 2023. Cruce neagră, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, făcător de minuni. Rugăciune pentru bună înţelegere în familie

Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş este considerat ocrotitorul pompierilor. Rugăciunea către acest sfânt te ocroteşte de foc, de foamete, de cutremur, de potop, de boli aducătoare de moarte şi, de asemenea, ajută la îmbunătăţirea relaţiilor dintre membrii familiei.

14 sept. 2023, 17:55
Calendar ortodox 15 septembrie 2023. Cruce neagră, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoş, făcător de minuni. Rugăciune pentru bună înţelegere în familie

Sărbători religioase 15 septembrie 2023

Ortodoxe: Sfântul Iosif cel Nou de la Partos

Greco-catolice: Sf. m. Nichita Gotul; [Sf. Fecioară Maria Îndurerată]

Romano-catolice: Sf. Fc. Maria Îndurerată

Calendar ortodox 15 septembrie 2023. Cine a fost Sfântul Iosif cel Nou de la Partos

Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş s-a născut în 1568, în orașul Raguza din Dalmația, potrivit crestinortodox.ro. După moartea tatălui său, se mută împreună cu mama sa în Ohrida, la sud de Dunăre. La vârsta de 15 ani, se retrage la mănăstirea Maicii Domnului din Ohrida. După cinci ani, ajunge în Muntele Athos, la Mănăstirea Pantocrator, unde se călugăreşte şi primeşte numele de Iosif.

La cererea patriarhului de Constantinopol este trimis egumen pentru marea lavră a Sfântului Ștefan din Adrianopol, iar după șase ani este pus egumen în marea lavra românească Cutlumus. Este numit mitropolit al Timișoarei.

În 1653 se retrage la Mănăstirea Partos, aproape de Timișoara. Mai trăieşte încă trei ani, apoi se înalţă la ceruri. La moartea sa, clopotele mănăstirii au început să bată singure. A fost înmormântat în naosul bisericii mănăstirești.

În anul 1956, moaștele sale au fost strămutate în Catedrala mitropolitană din Timișoara. Din minunile sale menționăm și salvarea de la un incendiu a unei părți din Timișoara.

Calendar ortodox 15 septembrie 2023. Rugăciune către Sfântul Iosif cel Nou de la Partoş pentru bună înţelegere în familie

Preabunule şi întru tot lăudate Părinte Iosif, păstorul şi învăţătorul celor ce aleargă cu credinţă la a ta folosire şi cu rugăciune fierbinte te cheamă pe tine, grăbeşte de ne ajută şi nouă celor ce cu credinţă şi cu dragoste săvârşim pomenirea ta, stând rugător către Atotmilostivul Dumnezeu, pentru ca dreapta credinţă să se întărească şi să sporească şi toată creştinătatea să fie îngrădită şi păzită prin sfintele tale rugăciuni de certurile cele lumeşti şi de toată dezbinarea şi neînţelegerea.

Şi pentru ca Domnul Dumnezeul nostru să ne acopere şi să ne apere de tot răul: de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de încălcarea noastră de alte neamuri, de robie, de prăpădul războiului, de toate bolile şi rănile cele aducătoare de moarte şi de cumplita moarte cea prin dezlănţuirea puterilor fără de zăgaz ale firii.

Roagă pe Ziditorul tuturor, făcătorule de bine, să dea pace lumii, linişte văzduhurilor, ploaie la bună vreme, roadă îmbelşugată pământului, bunăstare poporului, înţelegere soţilor, ascultare copiilor, iubire de fii părinţilor, dragoste frăţească tuturor, îndreptare păcătoşilor, spor duhovnicesc celor aleşi, râvnă multă către Domnul preoţilor, virtute călugărilor, înaltă înţelepciune ierarhilor şi sănătate tuturor.

Iar pe noi, cei ce ne-am adunat la aceasta sfântă pomenire a ta, ne miluieşte, îndrăznitorule către Dumnezeu. Ca, prin solirea ta, cu folosinţa rugăciunilor tale şi cu harul lui Hristos Dumnezeu, viaţă lină, fără de păcat să ni se dăruiască, spre a vieţui cu bună-cuviinţă în veacul acesta şi de partea stării de-a stânga, la Înfricoşătoarea Judecată a toată lumea, să fim scutiţi, şi în partea celor de-a dreapta să ne învrednicim a fi, împreună cu toţi cei din veac bineplăcuţi Domnului. Amin.