Calendar ortodox 18 septembrie 2023. Sfântul Eumenie, Episcopul Gortinei, tatăl sărmanilor, mângâierea întristaților, vindecătorul bolnavilor. Rugăciunea care trebuie rostită în momentele de mare întristare

Anual, ziua de 18 septembrie este dedicată de Biserica Ortodoxă Sfântului Eumenie, Episcopul Gortinei. Mare făcător de minuni, acesta a fost considerat tatăl sărmanilor, bogăția nevoiașilor, mângâierea întristaților, vindecătorul bolnavilor.

17 sept. 2023, 11:26
Calendar ortodox 18 septembrie 2023. Sfântul Eumenie, Episcopul Gortinei, tatăl sărmanilor, mângâierea întristaților, vindecătorul bolnavilor. Rugăciunea care trebuie rostită în momentele de mare întristare

Sărbători religioase 18 septembrie 2023

Ortodoxe: Sfântul Eumenie, Episcopul Gortinei

Greco-catolice: Sf. ep. m. Eumenie al Gortinei.

Romano-catolice: Sf. Iosif din Copertino, pr.

Calendar ortodox 18 septembrie 2023. Cine a fost Sfântul Eumenie, Episcopul Gortinei

Sfântul Eumenie a trăit în secolul al VI lea, potrivit crestinortodox.ro. Acesta a decis să le dea săracilor toată averea lui, iar el să îl caute pe Hristos. Eumenie era plin de har divin, de aceea strălucea cu o lumină care nu putea fi ascunsă.

Datorită viețuirii sale exemplare a fost ales episcopul Gortinei. Propovăduiește Evanghelia la Roma și în Tebaida Egiptului. Sfântul Eumenie a fost considerat tatăl sărmanilor, bogăția nevoiașilor, mângâierea întristaților, vindecătorul bolnavilor și făcător de minuni – în Tebaida, la vreme de mare secetă, a adus ploaie prin rugăciune; a îmblânzit un șarpe veninos, a scos afară demoni, a vindecat o mulțime de bolnavi.

A trecut la cele veșnice în Tebaida, iar moaștele sale au ajuns în Grecia, la Raxos, locul său de naștere.

Calendar ortodox 18 septembrie 2023. Rugăciunea către Sfântul Eumenie

Cu curgerile lacrimilor tale ai lucrat pustiul cel neroditor şi cu suspinurile cele dintru adânc ai făcut ostenelile tale însutit roditoare; şi te-ai făcut luminător lumii, strălucind cu minunile, Eumenie, părintele nostru. Roagă-te lui Hristos Dumnezeu ca să mântuiască sufletele noastre. Având, Părinte Eumenie, pe Hristos, Care ascultă Dumnezeieştile tale rugăciuni, îmblânzeşte-L pe Dânsul, fericite, către cei ce cu dragoste te laudă pe tine.

Din tinereţe, cuvioase, iubind smerirea cea pricinuitoare de înălţare, ai smerit pe şarpele cel trufaş şi vădit te-ai îmbogăţit cu daruri de tămăduiri. Organ primitor al Duhului te-ai făcut, supunând sufletului cugetele trupului prin multe nevoinţe; partea cea mai slabă ai silit-o a sluji celei mai bune. Acum s-au împlinit proorociile cele pentru tine, Născătoare de Dumnezeu, Stăpână; căci pe Cel pe Care L-au vestit mai înainte glasurile proorocilor, L-ai încăput în pântecele tău, în două Firi, desăvârşit.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin.