Calendar ortodox 20 ianuarie 2021. Sfântul Eftimie cel Mare, făcător de minuni. Rugăciunea soţilor care nu pot avea copii

În această zi, este prăznuit Sfântul Eftimie cel Mare, făcător de minuni. În timpul vieţii, a hrănit 400 de oameni, deşi nu avea pâine nici pentru zece persoane, a tămăduit pământul de nerodire și a făcut posibil ca multe femei sterpe să aibă copii.

19 ian. 2021, 20:18
Calendar ortodox 20 ianuarie 2021. Sfântul Eftimie cel Mare, făcător de minuni. Rugăciunea soţilor care nu pot avea copii
Sfântul Eftimie cel Mare. Sursa FOTO: doxologia.ro

Sărbători religioase 20 ianuarie 2021

Ortodoxe: Sfântul Eftimie cel Mare

Greco-catolice: Sf. Eftimie cel Mare

Romano-catolice: Ss. Fabian, pp. m. *; Sebastian, m. *

Calendar ortodox 20 ianuarie 2021. Cine a fost Sfântul Eftimie cel Mare

Sfântul Eftimie cel Mare a trăit în secolul al IV lea, pe vremea împăratului Grațian, potrivit crestinortodox.ro. S-a născut în Melitina (Armenia), iar la 29 de ani ajunge la Ierusalim și se nevoiește într-o peșteră. Aici a săvârșit nenumărate minuni: a hrănit 400 de călători, în timp ce nu avea pâine nici pentru zece persoane; a deschis porțile cerului, tămăduind pământul de nerodire și a făcut posibil, cu rugăciunea lui, ca multe femei sterpe să aibă copii.

Sfântul Eftimie a fost și un mare apărător al dogmelor bisericești. Luptă împotriva lui Nestorie, iar pe Chiril al Alexandriei, îl numește luptător și învățător al dreptei credințe. Recunoaște cele două nașteri ale Fiului, adică pe cea veșnică din Tatăl și fără trup și pe cea sub vreme, din Fecioara Maică, cu trup însuflețit; mărturisește că în Hristos sunt două firi – dumnezeiască și omenească, dar neamestecate, neschimbate, neîmpărțite și nedespărțite.

Slujitori ai marelui Eftimie au dat mărturie despre acesta că nu mânca și nu vorbea aproape cu nimeni decât sâmbăta și de duminica. De asemenea, Sfântul Eftimie dormea foarte puțin, și nu întins, ci stând în poziție șezândă, alteori ținea cu amândouă mâinile o frânghie spânzurată într-un colț al acoperamântului chiliei. Sfântul Eftimie cel Mare a trecut la cele veșnice la vârsta de 97 de ani.

Calendar ortodox 20 ianuarie 2021. Rugăciune către Sfântul Eftimie

O, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, mare nevoitorule și cald folositorule, apucă înainte cu sfintele tale rugăciuni cele către milostivul Dumnezeu, roagă-te, îmblânzește-L, fă-L milostiv nouă celor ce cădem cu umilință la ține, cela ce din pruncie te-ai dat pe ține Domnului, rănindu-te de focul dragostei Lui, ai părăsit toate deșertăciunile lumești ca pe niște gunoaie, Lui ai urmat cu toată dragostea, iubindu-L mai mult decât pe toate bunătățile cele trecătoare ale lumii acesteia. Pentru că luminându-ti ochii sufletului tău, cu toată inima ai slujit ca un înger în trup, Lui, care te-a și preamărit după multele tale trude și osteneli cu darul minunilor Sale în viață și după moarte, căci așa preamărește Dumnezeu pe cei ce-L măresc cu laudă și fapte bune.

Așadar, Sfinte Preacuvioase Părinte Eftimie, ca cel ce în cer fiind neîncetat te rogi cu Preacurata Maică a lui Dumnezeu și cu toți sfinții pentru întărirea sfintelor lui Dumnezeu Biserici, a bunilor conducători și a supușilor lor, ca să asculte de legile țării, pentru întărirea fraților și a tot clerul ortodox și cinul călugăresc și pentru mântuirea tuturor dreptcredincioșilor creștini din toată lumea, roagă-te și pentru noi ca să fim apărați de vrăjmașii văzuți și nevăzuți, fii rugător pentru noi către Domnul Dumnezeu.

Izbăvește-ne de toată ispita neașteptată și de muncile cele veșnice, ca să aflăm milă în ziua Înfricoșatei Judecăți și să ne învrednicim acelor nespuse bunătăți, privind și preamărind Lumina cea preadulce și desfățată a feței Preamilostivului Dumnezeu, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh în veci. Amin.

Și se face otpustul.


loading...