Calendar ortodox 29 mai 2023. Sfânta Muceniţă Teodosia, ocrotitoarea femeilor lipsite de apărare. Rugăciunea care te întăreşte la necaz

Sfânta Muceniţă Teodosia, prăznuită anual pe 29 mai, a primit cununa muceniciei la doar 18 ani. Ea este considerată ocrotitoarea femeilor lipsite de apărare.

28 mai 2023, 15:01
Calendar ortodox 29 mai 2023. Sfânta Muceniţă Teodosia, ocrotitoarea femeilor lipsite de apărare. Rugăciunea care te întăreşte la necaz
Sfânta Muceniţă Teodosia din Tir. Sursa FOTO: doxologia.ro

Calendar ortodox 29 mai 2023. Ori de câte ori te simţi copleşită de necazuri şi neputincioasă, rosteşte rugăciunea către Sfânta Muceniţă Teodosia.

Sărbători religioase 29 mai 2023

Ortodoxe: Sfânta Muceniţă Teodosia

Greco-catolice: Sf. cuv. m. Teodosia

Romano-catolice: Ss. Paul al VI-lea, pp.*; Maxim, ep. R.

Calendar ortodox 29 mai 2023. Cine a fost Sfânta Muceniţă Teodosia din Tir

Sfânta Teodosia a fost originară din Tir (Fenicia), potrivit crestinortodox.ro. Sfânta Teodosia le-a fost aproape creştinilor întemniţaţi pentru că nu mai jertfeau idolilor și i-a întărit în mucenicia lor. Din această cauză, ea a fost dusă de soldații care păzeau temniță înaintea judecătorului. Acesta a poruncit să i se lege o piatră de gât și să fie aruncată în mare. Însă îngerii nu au lăsat-o să moară şi au adus-o la mal nevătămată.

Sfânta s-a înfăţişat judecătorului purtând în mâini piatra care îi fusese legată de gât. Atunci, el a poruncit să i se taie capul. Avea doar 18 ani când a primit cununa muceniciei. În următoarea noapte, Teodosia s-a înfățișat părinților ei înconjurată de o lumina cerească și de multe fecioare și le-a zis: „Vedeți voi ce mare este slavă și harul Hristosului meu, de care voiați să mă lipsiți?” Iniţial, părinţii ei o opriseră să-și mărturisească pe față credința în Hristos.

Sfânta Teodosia a fost ucisă în anul 308, la vârsta de numai 18 ani.

Calendar ortodox 29 mai 2023. Rugăciunea Sfintei Muceniţe Teodosia care te întăreşte la necaz

La fapta bună muceniţă, cu osârdie deprinzându-te, te-ai făcut vas iubit al lui Hristos şi locaş iubit al Preasfântului Duh. Pentru aceasta ai ruşinat pe vrăjmaşul, cel ce se luptă cu neamul omenesc, bine pătimind şi arătat cu sabia credinţei ai ucis pe cel cu nume de fiară, Teodosia; şi bucurându-te te-ai mutat la cer, cerând pururea mare milă, celor ce cu credinţă te cinstesc pe tine.

Dumnezeu, Cel Ce de bună voie S-a suit pe Cruce şi S-a făcut ţie Teodosia cale de pătimire, căci surpând pe tiranul, l-a făcut să se batjocorească de mucenici, ca o vrabie.

Cu vicleşug înşelându-mă şarpele, m-a luat rob, punând întru mine poftă a mă face dumnezeu; iar prin tine, Preacurată, chemându-mă din nou, chiar cu adevărat m-am îndumnezeit.

Pofta cea dumnezeiască pe tine Teodosia te-a arătat mireasă lui Hristos, căci ai iubit Crucea Lui, muceniţă credincioasă. Amin.