Calendar ortodox 4 ianuarie 2023. Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli. Rugăciunea sfântă a celor 70 de apostoli pentru vindecare și miracole

Sărbătoarea Soborul Sfinților slăviți 70 de Apostoli ne cheamă să ne adunăm în rugăciune pentru a cinsti pe apostolii Domnului.

03 ian. 2023, 15:18
Calendar ortodox 4 ianuarie 2023. Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli. Rugăciunea sfântă a celor 70 de apostoli pentru vindecare și miracole

Sărbători religioase 4 ianuarie 2023

Ortodoxe: Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist; Sf. Cuv. Apolinaria

Adunarea celor 70 de Apostoli; Cuv. Teoctist

Romano-catolice: Fer. Angela din Foligno, văduvă

Calendar ortodox 4 ianuarie 2023. Soborul Sfinţilor 70 de Apostoli

După alegerea celor doisprezece apostoli, Mântuitorul a luat încă 70 de apostoli ca să-i trimită să-I propovăduiască cuvântul. Aceştia au făcut-o îndurând multe chinuri și prigoniri.

Din cei 70 de ucenici amintim pe:

Sfântul Marcu Evanghelistul, care a fost așezat episcop în Alexandria de Sfântul Petru.

Sfântul Luca Evanghelistul, care a scris Sfânta Evanghelie și Faptele Apostolilor și a cunoscut moarte mucenicească în Teba Beotiei.

Sfântul Cleopa, fratele mai mic al Sfântului Iosif logodnicul Fecioarei, ucis de evrei în casă în care L-a cunoscut pe Hristos înviat, prin frângerea pâinii.

Citeste si CALENDAR ORTODOX IANUARIE 2023. Lună cu multe sărbători cu cruce roşie. Când nu se spală, când nu se calcă, când se aprind lumânări la biserică

Sfântul Simeon, rudenia Domnului, a fost al doilea episcop în Ierusalim și a fost răstignit pentru Hristos.

Sfântul Tadeu, care a fost mai înainte ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, apoi al lui Hristos.

Sfântul Anania, care l-a botezat pe Pavel; a fost episcop în Damasc; iar în Eleuteropolis a fost ucis cu pietre.

Sfinții Filip, Prohor, Parmena, Nicanor, Timon – din primii șapte diaconi.

Sfântul Agab, pomenit în Faptele Apostolilor, unde se spune că într-o vreme s-a pogorât un proroc din Iudeea, Agab, care, luând brâul lui Pavel și legându-și mâinile sale și picioarele, a zis: Așa grăiește Duhul Sfânt: pe bărbatul care are brâul acesta, așa îl vor lega iudeii în Ierusalim și-l vor da în mâinile limbilor.

Sfântul Acvila, despre care pomenesc Faptele Apostolilor și epistolele lui Pavel, a fost episcop în Heraclea, iar în Asia și în Ahaia a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu și a fost ucis de necredincioși.

Sfântul Aristarh, despre care pomenesc Faptele Apostolilor, precum și Epistola Sfântului Apostol Pavel către Coloseni și către Filimon. El a fost episcop în Apameia Siriei.

Calendar ortodox 4 ianuarie 2023. Rugăciunea sfântă a celor 70 de apostoli pentru vindecare și miracole

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Apostoli ai lui Hristos asemenea fulgerului, prin Duh ajungând, aţi izbăvit pe cei ţinuţi în noaptea necunoştinţei şi aţi îndreptat la Lumina Vieţii pe cei ce strigă totdeauna: Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Citeste si Cea mai puternică rugăciune către Dumnezeu. Se spune în momentele în care sufletul îţi este împovărat şi nu mai vezi ieşirea din labirintul necazurilor

Intrând în limanul cel prea lin, v-ati arătat celor tălăzuiţi de marea celor cumplite, înţelepţi mântuitori şi îndreptători, cântând: Doamne al părinţilor şi Dumnezeule, bine eşti cuvântat.

Preaînţelepţilor, acum fericiţi fiind, ca unii ce aţi avut drept Dascăl pe Dumnezeul Cel cu adevărat Fericit, aţi făcut pe cei mai înainte ticăloşi să ajungă părtaşi ai Fericirii celei Dumnezeieşti.

Vindecă Hristoase, patimile inimilor noastre, pentru rugăciunile celor ce Te-au iubit şi Te-au propovăduit tuturor neamurilor, ca Dumnezeu, împreună şi Domn şi Făcător a toate, alungând toată înşelăciunea idolilor, cu lumina propovăduirii. Amin!