Calendar ortodox 6 ianuarie 2023. Boboteaza, ziua în care cerurile se deschid. Cea mai puternică rugăciune pentru iertare de păcate, pe care trebuie s-o rostească în această zi cei suferinzi şi cei necăjiţi

Anual, pe 6 ianuarie, credincioşii sărbătoresc Botezul Mântuitorului Hristos în apele Iordanului. În această zi sfântă, cerurile se deschid, rugăciunile sunt ascultate, astfel necazurile celor care se roagă cu credinţă şi stăruinţă dispar.

05 ian. 2023, 17:26
Calendar ortodox 6 ianuarie 2023. Boboteaza, ziua în care cerurile se deschid. Cea mai puternică rugăciune pentru iertare de păcate, pe care trebuie s-o rostească în această zi cei suferinzi şi cei necăjiţi

Sărbători religioase 6 ianuarie 2023

Ortodoxe: Boboteaza – Botezul Domnului

Greco-catolice: BOTEZUL DOMNULUI (Boboteaza)

Romano-catolice: † EPIFANIA DOMNULUI, Sf. Andrei Corsini, ep.

Calendar ortodox 6 ianuarie 2023. Semnificaţia Bobotezei

La vârsta de 30 de ani, Mântuitorul a mers la râul Iordan, unde Sf. Ioan Botezătorul învăța și boteza cu botezul pocăinței. Când a apărut Hristos pe malul apei, Sf. Ioan L-a arătat mulţimii strânse acolo şi a zis: „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatul lumii”, scrie crestinortodox.ro.

După bozul lui Hristos în apele iordanului, cerurile s-au deschis, iar Duhul lui Dumnezeu S-a coborât în chip de porumbel și s-a aşezat peste Iisus. Astfel, botezul are și un alt scop: Epifania – arătarea Sfintei Treimi – moment în care El avea să fie descoperit lui Ioan și, prin acesta, lui Israel, că Fiului lui Dumnezeu și că Mesia.

Citeste si Tradiţii, obiceiuri și superstiţii de Bobotează. De ce nu trebuie să te speli pe cap pe 6 ianuarie

Botezul lui Hristos trebuie înţeles astfel: Mântuitorul s-a botezat nu pentru că avea nevoie să se cureţe de păcate, ci pentru a ne arăta importanţa și lucrarea botezului pe care îl va institui și a împlini Legea, ca să se descopere lumii taina lui Dum­nezeu cel în Treime închinat.

Hristos se afundă în Iordan și Duhul pogoară peste ape. Acest lucru semnifică scufundarea Fiului în firea omenească și prin ea în apă, pen­tru că noi, scufundându-ne în apă, să ne înălțăm spre viața Sa dumnezeiască în Duhul Lui cel Sfânt.

Calendar ortodox 6 ianuarie 2023. Rugăciune puternică pe care trebuie s-o rostească în această zi cei suferinzi şi cei necăjiţi

Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, Unule Născut din Tatăl mai înainte de toți vecii, Lumină din Lumină, Care luminezi toate, Care nestricat Te-ai întrupat din Preasfânta Fecioară Maria și ai venit în lumea aceasta pentru mântuirea noastră.

Tu însă nu ai răbdat să vezi neamul omenesc muncit de diavolul și pentru aceasta în luminata zi a dumnezeieștii Tale Arătări ai venit la Iordan, la păcătoși și la vameși, ca să Te botezi de la Ioan, fără de păcat fiind, ca să împlinești toată dreptatea și să speli în apele Iordanului păcatele întregii lumi, ca un Miel al lui Dumnezeu, să le iei asupra Ta și să ne mântuiești cu Cinstit Sângele Tău.

Citeste si De ce este profund greşit să pui busuioc sub pernă ca să-ţi visezi ursitul. Preot: „Este un obicei neortodox. Câte fete n-au așteptat așa să se mărite și au ajuns bătrâne”

Pentru aceasta Te-ai afundat în apele Iordanului, ai deschis cerul cel închis de Adam și Duhul Sfânt a venit peste Tine ca un porumbel. Tu ai luminat și ai îndumnezeit firea noastră și dumnezeiescul Tău Părinte Ți-a vestit bunăvoirea Sa, pentru că ai împlinit voia Lui și ca un om ai primit păcatele și prin junghiere Te-ai gătit, după cum Tu Însuți ai grăit: „Pentru aceasta Mă iubește Tatăl, pentru că Eu Îmi pun sufletul, ca iarăși să-l primesc”, și, astfel, în această prealuminată zi, Tu, Doamne, ai pus începutul mântuirii noastre.

Pentru aceasta toate puterile cerești se bucură și toată făptura se veselește, așteptând slobozire din stricăciune, zicând: „A venit luminarea, s-a arătat harul și izbăvirea, lumea se luminează și oamenii se umplu de bucurie. Să se veselească acum cerul, pământul și toată lumea să se bucure, râurile să salte, izvoarele, lacurile, adâncurile și mările să dănțuiască, că prin Dumnezeiescul Botez astăzi s-a sfințit firea lor. Să se bucure astăzi și adunarea oamenilor, că firea lor capătă astăzi starea cea dintâi, și toți să cânte cu bucurie: Este timpul Arătării lui Dumnezeu. Veniți cu mintea la Iordan să vedem priveliște mare: Hristos vine spre Botez, Hristos vine la Iordan, Hristos îngroapă în apă păcatele noastre, Hristos merge să caute oaia cea rătăcită și o găsește și o duce în rai”.

Această taină dumnezeiască păzind, iubitorule de oameni, Doamne, învrednicește-ne pe noi, cei ce însetăm după glasul Tău, să venim la Tine, Izvorul cel pururea dătător de viață, să scoatem apa harului Tău și iertarea păcatelor și să trăim în veacul de acum în curăție și feciorie, în dreptate și cucernicie, așteptând nădejdea cea fericită și arătarea slavei Tale, a Marelui Dumnezeu și Mântuitorului nostru, pentru că nu ne mântuiești numai după faptele noastre, ci cu marea Ta milostivire și cu înnoirea Sfântului Tău Duh, în baia nașterii din nou, ca îndreptați cu harul Tău să fim moștenitori ai vieții veșnice în Împărăția Ta, unde ne învrednicește să slăvim, împreună cu toți sfinții, Preasfântul Tău Nume cu Părintele Tău fără de început și cu Preasfântul și Bunul și de Viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.