Calendar ortodox 8 septembrie 2023. Naşterea Maicii Domnului. Rugăciune grabnic ajutătoare la vreme de necaz şi de întristare

Pe 8 septembrie, credincioşii prăznuiesc Naşterea Maicii Domnului, una dintre cele mai mari sărbători ale creştinătăţii. În această zi de mare sărbătoare, este bine să rosteşti rugăciunea către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, la vreme de necaz şi de întristare.

07 sept. 2023, 16:50
Calendar ortodox 8 septembrie 2023. Naşterea Maicii Domnului. Rugăciune grabnic ajutătoare la vreme de necaz şi de întristare

Sărbători religioase 8 septembrie 2023

Ortodoxe: Naşterea Maicii Domnului

Greco-catolice: NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

Romano-catolice: NAŞTEREA SF. FC. MARIA; Sf. Toma din Villanova, ep.

Calendar ortodox 8 septembrie 2023. Naşterea Maicii Domnului

Fecioara Maria s-a născut din părinți foarte înaintați în vârstă, Ioachim și Ana, în urma rugăciunilor stăruitoare ale acestora. Fiica lor a fost cea aleasă să dăruiască trup de om lui Dumnezeu-Fiul.

Părinţii Bisericii consideră că Naşterea Maicii Domnului este momentul istoric în care a început mântuirea neamului omenesc din robia păcatului strămoşesc. Prin puritatea vieţii ei, dedicată în întregime lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară s-a făcut vrednică de a fi cea din care să Se nască Fiul lui Dumnezeu, scrie crestinortodox.ro.

Ioachim și Ana erau des batjocoriți de oameni pentru că nu aveau copii, lipsa urmașilor fiind considerat un blestem al lui Dumnezeu. Conform tradiției, în al cincizecilea an al căsătoriei lor, Marele Preot de la Templu le-a refuzat jertfa și i-a numit blestemați.

Citeste si Sfânta Maria Mică, sărbătorită pe 8 septembrie. Ce nu ai voie să faci în ziua Nașterii Maicii Domnului

În ciuda tuturor acestor necazuri, cei doi nu şi-au pierdut speranţa și au continuat să se roage cu îndârjire. Ei s-au hotărât să se retragă fiecare în post și rugăciune. Îngerul Gavriil li s-a arătat și le-a spus că Dumnezeu le va trimite binecuvântarea Sa.

Calendar ortodox 8 septembrie 2023. Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu, la vreme de necaz şi de întristare

Valuri de patimi mă împresoară; mare necaz şi strâmtorare îmi umplu sufletul o, întru-tot Sfântă Maică, linişteşte sufletul meu cu pacea Fiului tău şi alungă deznădejdea şi întristarea sufletului meu cu harul Său. Potoleşte furtuna păcatelor mele care mă frig precum un vierme în foc şi stinge-i flăcările. Umple-mi inima de bucurie, Preacurată Maică şi împrăştie ceaţa nelegiuirilor mele de la faţa mea, căci acestea mă împresoară şi mă tulbură. Luminează-mă cu lumina Fiului tău.

Sufletul meu se simte sfârşit; totul îmi este greu, chiar şi rugăciunea. Iată-mă, rece ca piatra. Buzele mele şoptesc o rugăciune, dar inima mea nu tresaltă. Necazurile m-au împresurat de pretutindenea. Topeşte gheaţa din jurul sufletului meu şi încălzeşte-mi inima cu dragostea ta. Nu-mi pun nici o încredere în apărarea venită de la oameni, ci îngenunchez dinaintea ta, o, Prea Sfântă Maică şi Fecioară. Nu mă alunga de la faţa ta, ci primeşte rugăciunea robului tău. Tristeţea m-a cuprins. Nu mai pot răbda năvălirile diavolilor. Nu am nici o apărare, nici nu aflu loc de refugiu, om nenorocit ce sunt. Sunt pururea biruit în lupta aceasta şi nu am altă mângâiere decât în tine, Preasfântă Maică. O, nădejde şi apărarea tututror credincioşilor, nu trece cu vederea rugăciunea mea!

Preasfântă Maică a lui Hristos, Preacurată, Preabinecuvântată Maică a lui Dumnezeu, vezi cum satana mă izbeşte precum valurile mării lovesc corăbiile! El mă urmăreşte ziua şi mă tulbură noaptea. Nu am pace – sufletul meu se pleacă, duhul meu se cutremură. Grăbeşte, Preaslăvită Maică şi mă ajută! Roagă-L pe dulcele Domn Iisus Hristos să aibă milă de mine şi să-mi ierte păcatele pe care le-am săvârşit. O, Preasfântă Maică a Domnului nostru Iisus Hristos, bunătatea ta cea plină de iubire este nesfârşită şi este cel mai mare vrăjmaş al puterilor iadului.

Chiar atunci când cel mai mare păcătos cade în străfundurile iadului, împins de forțe diabolice, dacă acesta strigă către tine, tu eşti gata să-l eliberezi din legăturile iadului. Slobozeşte-mă şi pe mine! Priveşte cum satana vrea să mă facă să mă împiedic şi să-mi zdrobească credinţa, dar eu îmi pun toată nădejdea în Domnul. Slavă ţie, ceea ce eşti mai cinstită decât heruvimii şi mai mărită fără de asemănare decât serafimii! Amin.