Când primesc românii ajutorul pentru plata facturilor la energie în 2023. Cine este eligibil pentru voucherele emise de Guvern

Românii sunt tot mai îngrijorați de facturile uriașe la energie. Totuși însă, Guvernul vine cu vești bune pentru categoria vulnerabilă a populației. Aceștia vor primi 1.400 de lei, ajutor pentru plata facturilor la energie.

27 nov. 2022, 14:33
Când primesc românii ajutorul pentru plata facturilor la energie în 2023. Cine este eligibil pentru voucherele emise de Guvern

Românii sunt tot mai îngrijorați de facturile uriașe la energie. Guvernul a alocat patru miliarde pentru categoria de românii vulnerabili care nu își permit să achite facturile la energie.

Cine sunt cei care vor beneficia de ajutorul pentru plata facturilor și când îl vor primi

Primii care se vor bucura de acest ajutor sunt pensionarii care au venituri mai mici de 2.000 de lei. De asemnea, persoanele cu handicap sau familiile care primesc ajutor social sau alocaţie de susţinere de la Guvern se numără și ei pe lista celor care vor primi acest ajutor. Banii se vor aloca în două tranșe, câte 700 fiecare. Prima tranșă urmează să fie acordată anul viitor, în luna februarie, iar cea de a doua în luna septembrie. Acești bani vor putea fi folosiți până la sfârșitul anului viitor.

Banii europeni alocați de  Guvern vor fi sub formă de vouchere. Cu acestea pot fi obţinute compensaţii de la plata facturii la energie electrică sau la încălzire termică centralizată, gaze sau lemne de foc.

Camera Deputaților a adoptat, miercuri,  noile modificări la ordonanța din energie care stabilește prețurile plafonate pe care le vor plăti populația și firmele de la 1 ianuarie 2023 și care se vor aplica până în 2025.

Ca noile prețuri să intre în vigoare, acestea mai trebuie doar promulgate de către președinte.

Citește și: Furnizorii de energie electrică vor fi obligați să accepte plata în rate a facturii, la cererea clientului. Noul regulament, în faza de proiect

Începând de anul viitor noile prețuri plafonate vor fi următoarele:

a) maximum 0,68 lei/KWh, pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022-31 decembrie 2022 de către clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 este cuprins între 0-100 KWh inclusiv, următorii clienți:

1. clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0-100 KWh inclusiv

2. clienţii casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor, în baza unei cereri și a unei declaraţii pe propria răspundere. Prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.

3. clienţii casnici care au în întreţinere cel puţin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învăţământ, în baza unei cereri și a unei declaraţii pe propria răspundere. Prețul final facturat plafonat se aplică de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.

b) maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 septembrie 2022 – 31 decembrie 2022 de catre clienţii casnici al căror consum mediu lunar realizat la locul de consum în anul 2021 a fost între 100,01-300 kWh pentru un consum lunar care este de maximum 255 kWh; consumul de energie electrică ce depăşeşte 255 KWh/lună se facturează conform prevederilor art. 5 alin. (1); maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienţii casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între 100,01 și 255 kWh; Consumul de energie electrică cuprins între 255 si 300  KWh/lună se facturează la prețul de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus iar in  cazul in care consumul depaseste 300/KWh luna intreg consumul se factureaza la pretul de 1,3 lei/kWh;

c) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum, diferenţa de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, în baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentatului legal pentru următoarele categorii de consumatori:

1. întreprinderile mici şi mijlocii, astfel cum sunt definite în Legea nr.346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare IMM-uri;

2. operatorii/operatorii regionali definiţi la art.2 lit.g) şi h) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ce prestează/furnizează serviciile de utilităţi publice prevăzute la art.1 alin.(2) lit.a), b), b1), c) şi h) din Legea nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Metrorex S.A.;

3. operatorii economici din domeniul industriei alimentare, identificaţi prin cod CAEN 10, precum şi cei din domeniul agriculturii şi pescuitului, identificaţi prin cod CAEN 01 şi 03;

d) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul integral al spitalelor publice și private definite conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, al unităților de învățământ publice și private, definite conform Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, precum și al creșelor, al furnizorilor publici și privați de servicii sociale prevăzute în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare. Plafonarea menționată în prezentul articol se aplică și pentru situațiile în care una dintre entitățile menționate anterior este beneficiarul final al consumului de energie electrică și/sau pentru toate clădirile care au fost construite și autorizate cu destinația de spitale;

e) maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar, realizat la locul de consum, pentru instituțiile publice, altele decât cele prevăzute la lit. d), precum și pentru cele aparținând cultelor recunoscute oficial în România, potrivit Legii nr.489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor, republicată; diferența de consum lunar de energie electrică se facturează la prețul de maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus;

f) maximum 1,3 lei kWh, cu TVA inclus, pentru ceilalți consumatori casnici și noncasnici de energie electrică.

Citește și: Litrul de benzină a scăzut iar sub 7 lei. Preţul carburanţilor înainte de weekend