Furnizorii de energie electrică vor fi obligați să accepte plata în rate a facturii, la cererea clientului. Noul regulament, în faza de proiect

Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a elaborat un nou regulament de furnizare. Una dintre noutăți face referire la obligația furnizorilor de a accepta plata eșalonată a facturii, la cererea clientului, dacă emit facturile cu întârziere și trimit mai multe deodată.

25 nov. 2022, 19:57
Furnizorii de energie electrică vor fi obligați să accepte plata în rate a facturii, la cererea clientului. Noul regulament, în faza de proiect

În momentul de față, regulamentul este în faza de proiect, în dezbatere publică.

Perioada de facturare e obligatoriu lunară, pentru clienții casnici, arată regulamentul. Factura furnizată la locul de consum al clientului e emisă de furnizor pentru fiecare perioadă de facturare, în intervalul de timp comunicat de furnizor, prin factură. Perioada facturării nu poate depăși trei luni și e stabilită prin contractul de furnizare.

Prin derogare de la prevederile alin. (3) în cazul clienţilor casnici precum şi în cazul clienţilor preluaţi de către furnizorul de ultimă instanţă perioada de facturare este lunară.

Conform noului regulament, dacă furnizorul emite facturi la intervale de timp mai mari și le trimite clientului deodată pe toate, clientul poate cere plata în rate. Furnizorul, la rândul său, e obligat să accepte această solicitare.

„În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta, la cererea clientului, este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de clientul final, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura”, se arată în regulament.

De asemenea, alte prevederi stabilite prin acest regulament fac referire la formula de calcul a prețului de furnizare a energiei electrice, cu defalcarea componentelor.

Proiectul de Regulament propune, totodată, introducerea noţiunii de client activ cu detalierea drepturilor, obligaţiilor, modului de certificare şi de vânzare a energiei electrice produse, regulilor de comercializare a energiei electrice pentru aceşti clienţi.

Citește și Plafonarea prețurilor la energie și gaze de la 1 ianuarie 2023, aproape de adoptare. PSD propune un nou prag, de 1,3 lei, indiferent de consum sau de categoria de consumator

Proiectul prevede şi actualizarea elementelor obligatorii care trebuie conţinute într-un contract de furnizare încheiat de un furnizor cu un client final, introducerea şi actualizarea conţinutului minim al tuturor facturilor de energie electrică, respectiv informaţiile obligatorii a fi incluse de furnizori în acestea precum şi detalierea şi actualizarea modalităţilor de soluţionare de către furnizor a plângerilor privind facturarea.

„Clientul nu este obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluţionarea plângerii, iar furnizorul este obligat să analizeze plângerea clientului referitoare la factura emisă indiferent dacă factura a fost sau nu achitată şi să transmită acestuia rezultatul analizei efectuate, în termenele prevăzute în Standardul de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, în vigoare”, subliniază ANRE.

Potrivit Autorităţii, proiectul de Ordin pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clienţii finali (Proiect de Regulament), supus consultării publice, stabileşte cadrul de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a energiei electrice la locurile de consum ale clienţilor finali. Prevederile regulamentului se aplică atât clienţilor finali, cât şi furnizorilor de energie electrică, operatorilor de distribuţie a energiei electrice şi operatorului de transport şi de sistem.

Citește și Noua lege a energiei electrice – Chiriașii care nu au contract înregistrat pe numele lor vor plăti facturi duble