Casa Naţională de Sănătate vrea să elimine din nou limita minimă de pacienţi pentru medicii de familie

Casa Naţională de Sănătate intenţionează să elimine iar limita minimă de asiguraţi pentru medicii de familie, potrivit unui proiect de hotărâre publicat pe site-ul instituţiei. Totodată, CNAS precizează că prin actuala hotărâre nu se va mai stabili numărul de medici de familie şi de specialişti de care e nevoie în sistem.

20 oct. 2015, 06:05
Casa Naţională de Sănătate vrea să elimine din nou limita minimă de pacienţi pentru medicii de familie

Potrivit unui proiect lansat în dezbatere publică la sfârşitul săptămânii trecute – Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016 – 2017 – CNAS vrea să scoată limita mimimă de asiguraţi pentru medicii de familie.

De asemenea, proiectul mai prevede, între altele, că nu se va mai stabili numărul de medici de familie şi de specialişti de care e nevoie în sistem, iar necesarul de investigaţii şi de fonduri va fi stabilit numai de către autorităţi.

ƒ”Astfel, medicii de familie pot încheia contract de furnizare de servicii medicale cu casele de asigurări de sănătate indiferent de numărul persoanelor asigurate înscrise pe listele proprii şi nu mai este prevăzută stabilirea unui număr necesar de medici de familie care să intre în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate.

Medici: Modul offline al sistemului electronic al cardului, o CÂRPEALĂ. Înghiţim zilnic toate umilinţele CNAS

În prezent limita minimă este de 800 persoane asigurate înscrise în mediul urban, iar în mediul rural se stabileşte pe unităţi administrativteritoriale/zone urbane de către o comisie formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate şi ai direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judeţean al medicilor de
familie şi ai asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie; Comisia stabilea şi numărul necesar de medici de familie ce puteau intra în relaţie contractuală cu casa de asigurări de sănătate.

Ca și rezultat al acestei noi reglementări, față de anul 2015:
– au fost eliminate prevederile referitoare la numărul optim de 1.800 de persoane înscrise pe lista unui medic de familie;
– au fost eliminate reglementările privind comisia formată din reprezentanţi ai caselor de asigurări de sănătate și ai direcţiilor de sănătate publică, ai colegiilor teritoriale ale medicilor, ai patronatului judeţean al medicilor de familie şi ai
asociaţiei profesionale judeţene a medicilor de familie;
– medicul de familie nou-venit într-o localitate care încheie convenţie de furnizare de servicii medicale, pentru o perioadă de 3 luni (perioadă considerată necesară pentru întocmirea listei), la sfârşitul celor 3 luni încheie contract de
furnizare de servicii medicale pentru lista pe care şi-a constituit-o până la data încheierii contractului;
– urmare a desfiinţării comisiei mai sus menţionate, stabilirea zonelor/localităţilor deficitare din punctul de vedere al existenţei medicilor de familie se face de către reprezentanţii casei de asigurări de sănătate şi ai direcţiei de sănătate publică”, se precizează în proiectul de hotărâre.

CNAS a semnat contractul cost-volum-rezultat pentru tratamentul fără interferon

CNAS susţine că prin modificările propuse „se urmărește stimularea concurenței și dezvoltarea unui mediu concurențial care să încurajeze performanța, precum și asigurarea cadrului legal pentru medici – tineri absolvenți de a desfășura activitate în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate”.

Anul trecut, propunerea a fost retrasă după ce medicii de familie s-au revoltat că ar fi avantajate clinicile private. 

Pe site-ul Casei Naţionale de Sănătate scrie că există un termen limită de 10 zile pentru observaţii.