Cele mai mari universităţi din ţară îi cer premierului Grindeanu să ia o poziţie faţă de situaţia sistemului naţional de cercetare

Universităţile „Alexandru Ioan Cuza”, „Babeş-Bolyai”, Universitatea din Bucureşti, Universitatea de Vest şi Academia de Studii Economice au trimis o scrisoare deschisă premierului Sorin Grindeanu, în care îi să ia poziţie faţă de situaţia îngrijorătoare a sistemului naţional de cercetare.

28 apr. 2017, 15:25
Cele mai mari universităţi din ţară îi cer premierului Grindeanu să ia o poziţie faţă de situaţia sistemului naţional de cercetare

„Asistăm, în ultimele luni, la un adevărat asalt asupra eforturilor cercetătorilor români de a păstra standardele înalte ale unei cercetări de calitate. Cercetarea ştiinţifică se face doar prin colaborare internaţională, iar România va fi astfel izolată pe o lungă perioadă de timp. Deciziile pe care le-a luat Ministerul Cercetării şi Inovării decuplează cercetarea românească de la contextul internaţional. Mai mult, şansele tinerilor de a se impune şi dezvolta în lumea ştiinţifică sunt sever periclitate, iar aceasta va conduce la o irelevanţă totală în ceea ce priveşte finanţarea cercetării româneşti. Cred că, pe termen mediu şi lung, ceea ce se întâmplă acum poate duce la o subminare a instituţiilor româneşti de cercetare şi, prin aceasta, la subminarea credibilităţii României şi a securităţii naţionale”, a precizat Mircea Dumitru, Rectorul Universităţii din Bucureşti, potrivit Mediafax.

Cele cinci mari universităţi, care formează Consorţiul „Universitaria”, explică faptul că ministrul Cercetării, Şerban Valeca, a desfiinţat multe dintre organismele subordonate acestei instituţii.

„O dată cu instalarea ministrului Cercetării şi Inovării, domnul Şerban Valeca, au fost desfiinţate toate consiliile consultative cu atribuţii în cercetare şi care, prin noua structură guvernamentală, au fost preluate de Ministerul Cercetării şi Inovării. Este important de ştiut că procesul de constituire a acestor consilii a fost coordonat în 2016 de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice şi a cuprins etape consolidate prin intermediul unui dialog continuu cu mediul de cercetare din ţară şi din Diaspora. Astfel, consiliile numite în 2016 au asigurat nu doar reprezentativitatea sistemului de cercetare, în întreg ansamblul său, ci şi respectarea unor standarde profesionale şi morale ridicate, în corelare cu practicile internaţionale”, reiese din scrisoarea deschisă a Consorţiul „Universitaria” către premierul României, Sorin Grindeanu.

Cele cinci instituţii de învăţământ superior acuză că ministrul Cercetării ar fi înfiinţat alte comisii fără o consultare în prealabil cu membrii universităţilor.

„Deşi Consorţiul „Universitaria” se remarcă prin cea mai bogată producţie ştiinţifică, adică peste 50% din cercetarea existentă la nivel naţional, universităţile din Consorţiu sunt reprezentate în mai puţin de 10% din structura nominală a consiliilor. Se poate observa flagrant cum institute de cercetare nereprezentative pentru sistem, sau universităţi care nu au fost niciodată incluse în clasamentele internaţionale, au privilegiul unei prezenţe semnificative în cadrul acestor consilii”, au explicat membrii universităţilor.

Membrii universităţilor consideră că ministrul Şerban Valeca pune în pericol poziţia României în rândul sistemului internaţional de cercetare.

„Acţiunile ministrului Cercetării Inovării riscă să aşeze ştiinţa românească la periferia sistemului internaţional de cercetare. Toate eforturile întreprinse în ultimii ani, care au vizat nu doar creşterea reputaţiei cercetării româneşti, ci şi alocări financiare mai mari, vor fi anulate ireversibil. acţiunile ministrului Cercetării Inovării riscă să aşeze ştiinţa românească la periferia sistemului internaţional de cercetare. Toate eforturile întreprinse în ultimii ani, care au vizat nu doar creşterea reputaţiei cercetării româneşti, ci şi alocări financiare mai mari, vor fi anulate ireversibil”, se redă în scrisoarea adresată premierului.


loading...