Comisia de la Veneția critică dur legile justiției. Comisia reproşează autorităților române că au adoptat Legile Justiției fără avizul ei

Comisia de la Veneția a făcut publică opinia sa legată de cele trei legi ale Justiției. Comisia a adus o serie de critici legate atât de procedura rapidă de adoptare, cât și referitoare la conținut. De asemenea, a notat și prevederi pozitive din cele trei legi, precum și procesul îndelungat de consultare.

18 nov. 2022, 21:15
Comisia de la Veneția critică dur legile justiției. Comisia reproşează autorităților române că au adoptat Legile Justiției fără avizul ei

Potrivit unui comunicat transmis vineri, Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept („Comisia de la Veneția”) a publicat un Aviz de urgență cu privire la trei proiecte de lege privind sistemul de justiție din România. Este vorba de Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, Legea privind organizarea judiciară și Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor.

Avizul a fost solicitat în septembrie 2022 de către Comisia pentru onorarea obligațiilor și angajamentelor statelor membre ale Consiliului Europei din cadrul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). La 25 octombrie 2022, ministrul justiției din România a solicitat ca acest aviz să fie tratat în procedură de urgență.

Comisia de la Veneția regretă faptul că autoritățile române nu au solicitat un aviz al Comisiei de la Veneția cu privire la cele trei proiecte de Lege privind sistemul de justiție din România: proiectul de Legea privind Consiliul Superior al Magistraturii, Legea privind organizarea judiciară și Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor, așa cum fusese anunțat de autorități și că au lăsat la latitudinea Adunării Parlamentare a Consiliului Europei să facă această solicitare, dar au apoi au solicitat ca acest aviz să fie adoptat în procedură de urgență.

Recomandările Comisiei pentru modificarea legilor privind sistemul judiciar

1. ar trebui introdusă o selecție prin concurs și pentru directorii adjuncți, nu doar pentru președinții instanțelor și ai parchetelor;

2. procurorii de rang înalt, inclusiv procurorul general, precum și procurorul-șef al DNA și DIICOT și adjuncții acestora ar trebui să fie numiți pentru o perioadă mai lungă de timp fără posibilitatea de reînnoire;

3. Procurorul general nu ar trebui să poată ocoli ierarhia procurorilor atunci când constată că măsurile de urmărire penală sunt ilegale sau nefondate. O astfel de constatare ar trebui să fie transmisă în jos prin ierarhia procurorilor;

4. ar trebui să se prevadă în mod explicit prin lege că poliția judiciară nu raportează cu privire la activitatea sa către ministrul de interne.

Spre deosebire de reformele anterioare, legile actuale au făcut obiectul unei pregătiri îndelungate încă din 2020 și au avut loc numeroase consultări cu toate părțile interesate. Acesta este un aspect pozitiv, care trebuie fi însă temperat de faptul că, la finalul procesului, dezbaterea parlamentară a fost desfășurată în mod precipitat.

Comisia critică graba adoptării legilor

Comisia de la Veneția regretă că nu a fost consultată decât după ce legile au fost adoptate, în timp ce procedura pregătitoare îndelungată ar fi făcut posibilă obținerea avizului în prealabil. Această accelerare a procedurii a condus, de asemenea, la o adoptare pripită a legilor în Parlament. Dezbaterile din Parlament au început la 12 septembrie, iar legile au fost adoptate la 17 octombrie 2022. Se pare că s-a pus la dispoziție relativ puțin timp pentru dezbateri în Parlament, deoarece a fost aplicată o procedură de urgență.

Comisia de la Veneția regretă graba procedurii de adoptare și faptul că aceasta a fost nu a fost solicitată în timp util pentru a pregăti un aviz cu privire la proiectele de lege și că ar trebui să se ocupe de legile adoptate legile adoptate în cadrul procedurii de urgență.

Procedura de numire a șefilor adjuncți în instanțe și parchete:

Deși asigurarea unei cooperări eficiente între șefii de instanțe/parchete și adjuncții acestora este un motiv valabil obiectiv, există, de asemenea, un pericol clar ca un astfel de sistem să conducă la clientelism în cadrul sistemului judiciar. Acest lucru este cu atât mai grav cu cât împreună, președintele și adjuncții pot exercita o mare influență asupra celorlalți judecători sau procurori.

Comisia de la Veneția recomandă introducerea unei selecții competitive, de asemenea pentru adjuncți. În calitate de judecători sau procurori profesioniști, aceștia ar trebui să fie capabili să asigure o cooperare fără probleme și cu persoane care au idei diferite despre management.

Numirea procurorilor-șefi:

În esență, noua procedură de numire îi conferă în continuare ministrului un rol decisiv: Ministrul justiției selectează candidații și face o propunere motivată pentru fiecare dintre posturile de conducere. „Acest lucru nu este în conformitate cu Comisia de la Veneția anterioară recomandarea anterioară a Curții de la Veneția de a atribui un rol major secției CSM respective. În cadrul discuțiilor pe care le-a purtat ministrul a subliniat că, în conformitate cu Constituția, ministrul justiției, și nu CSM, este cel care are autoritate în ceea ce privește urmărirea penală.

Comisia de la Veneția recomandă ca articolul 144 § 1 din Legea privind statutul judecătorilor și procurorilor să fie modificat pentru a prevedea că procurorii de rang înalt, inclusiv procurorul general, precum și procurorii șefi ai DNA și DIICOT și procurorii șefi ai acestora adjuncți să fie numiți pentru perioade mai lungi și fără posibilitatea de reînnoire, pentru a garanta că aceștia sunt independența funcțională.

Informarea soluțiilor de către Procurorul General al României:

Articolul 68 § 3 permite ca măsurile procurorilor să fie infirmate nu numai de către procurorul ierarhic superior, ci și direct de către procurorul general, atunci când acesta constată că că acestea sunt ilegale sau nefondate. Astfel, procurorul general, care este numit de către autoritățile politice, va putea interveni direct în fiecare caz individual din țară, fără necesitatea ca instrucțiunile să fie transmise în josul ierarhiei procurorilor. Posibilitatea de a interveni direct ar putea fi folosită în mod abuziv pentru a împiedica urmărirea penală justificată în cazuri specifice. Cu toate acestea, posibilitatea de a ocoli ierarhia procurorilor poate fi problematică.

Noua secție specială pentru magistrați:

În avizul său din 2022 privind proiectul de lege privind desființarea Secției pentru de Investigare a Infracțiunilor Penale din cadrul sistemului judiciar, Comisia de la Veneția insistase asupra faptului că „desființarea SIIJ nu ar trebui să fie un obiectiv în sine”. Comisia și-a exprimat îndoielile dacă „o structură de procurori nespecializați la nivelul parchetelor de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și a celor de pe lângă curțile de apel”. va fi mai bine plasată pentru a efectua anchete privind acuzațiile de corupție ale judecătorilor și procurori decât actualul parchet specializat DNA”

Comisia de la Veneția regretă faptul că legiuitorul nu a restabilit competențele înainte de înființarea SIOJ și recomandă restabilirea competențelor DNA pentru ca și să investigheze și să urmărească penal infracțiunile comise de judecători și procurori.

Aspecte pozitive

Comisia de la Veneția notează câteva elemente pozitive, în primul rând faptul că în prezent nu există sau nu pare să existe interferențe politice în activitatea DNA. Chiar dacă legile ar fi fost în cele din urmă adoptate într-un mod precipitat, în cadrul procedurii de urgență, pregătirile anterioare au inclus consultări cu toate părțile interesate.

În ceea ce privește numirea și revocarea unor persoane de rang înalt (procurori), este pozitiv faptul că acest lucru este acum reglementat la nivel de lege, mai degrabă decât prin ordinul ministerial, iar implicarea mai multor actori în aceste numiri oferă un aspect pozitiv și un grad important de transparență.

De asemenea, este pozitiv faptul că instrucțiunile procurorilor către subordonații procurori trebuie să fie în scris și legale și că trebuie să fie prezentate motive atunci când acestea contrazic o decizie a unui procuror din subordine.

Procurorul general nu are competența de a infirma deciziile procurorilor din cadrul DNA sau DIICOT.

În cele din urmă, este pozitiv faptul că controlul de către ministrul Justiției poate viza doar chestiuni manageriale.

Ministerul Justiției, după raportul Comisiei de la Veneția: Vom analiza cu atenție recomandările

Raportul Comisiei de la Veneția apreciază la modul general faptul că legile Justiției sunt orientate „în direcția corectă”, deși au fost adoptate în procedură de urgență, confirmând astfel, implicit, faptul că, în adoptarea acestora, s-a ținut cont de avizele anterioare ale Comisiei.

În mod particular, avizul reliefează o serie de importante aspecte pozitive, cuprinzând aproximativ 21 de remarci, considerații sau aprecieri pozitive, între care enumerăm pe cele mai importante:

1)     Procedura de numire și revocare a procurorilor de rang înalt este transparentă, echilibrată și democratică;

2)     Promovarea în posturile de conducere la instanțe și parchete este în linie cu standardele europene;

3)     Libertatea de exprimare a magistraților este respectată;

4)     În selecția procurorilor DNA, nu există interferențe politice, DNA își păstrează autonomia și independența, fapt salutat în mod deosebit în opinie;

5)     Infirmarea soluțiilor procurorilor de către Procurorul General se face în scris și motivat, fapt apreciat pozitiv;

6)     Legile au parcurs un solid proces de consultare publică;

7)     Procedura de urgență a Parlamentului a fost democratică, transparentă și toate grupurile parlamentare și instituțiile interesate s-au putut exprima democratic;

8)     Lupta împotriva corupției nu este afectată de prevederile legale.

9)     Poziția Ministerului Justiției în sistemul judiciar este corect stabilită și limitată la aspecte administrative și manageriale.

În același timp, opinia formulează un număr de 4 recomandări, pe care Ministerul Justiției le va analiza cu atenție și deschidere.

Ministerul Justiției a fost în contact permanent cu Comisia de la Veneția pe parcursul realizării evaluărilor și redactării opiniei și rămâne disponibil pentru orice consultări ulterioare.

Am avut consultări deschise și oneste cu Comisia de la Veneția, explicând în detaliu toate aspectele ridicate în discuție. În primul rând, mulțumesc Comisiei de la Veneția pentru că a avut disponibilitatea să emită un aviz urgent la cererea Ministerului Justiției. În ceea ce privește opinia propriu-zisă, mă bucur să constat că prevederi importante ale legilor Justiției au fost validate prin această opinie, care constată că sunt în standardele europene. De asemenea, mă bucur să constat că opinia remarcă direcția bună în care au fost orientate, în general, aceste legi. Vom rămâne permanent deschiși atât cooperării cu Comisia de la Veneția, cât și cu orice alte autorități europene”, a declarat Cătălin Predoiu, Ministrul Justiției.