Comisia Europeană deschide două investigaţii privind ofertanţii pentru construirea unul parc fotovoltaic în România

Sunt vizate două consorţii, unul având ca lider un furnizor de servicii de inginerie şi consultanţă cu sediul în România

03 apr. 2024, 18:43
Comisia Europeană deschide două investigaţii privind ofertanţii pentru construirea unul parc fotovoltaic în România

Comisia Europeană a deschis miercuri două investigaţii aprofundate în temeiul Regulamentului privind subvenţiile străine în sectorul energiei solare fotovoltaice. Una dintre investigaţii vizează consorţiul compus din grupul Enevo şi LONGi Solar Technologie GmbH, Enevo Group, liderul consorţiului, fiind un furnizor de servicii de inginerie şi consultanţă cu sediul în România. Cel de al doilea consorţiu investigat este es compus din Shanghai Electric UK Co. Ltd. şi Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Ambele societăţi sunt deţinute şi controlate în proporţie de 100 % de Shanghai Electric Group Co. Ltd, o întreprindere deţinută de stat din China, scrie news.ro.

”Astăzi, 3 aprilie, Comisia a lansat două investigaţii aprofundate în temeiul Regulamentului privind subvenţiile străine. Investigaţiile se referă la rolul potenţial de denaturare a pieţei al subvenţiilor străine acordate ofertanţilor în cadrul unei proceduri de achiziţii publice. Comisia va evalua dacă operatorii economici în cauză au beneficiat de un avantaj necuvenit pentru a câştiga contracte de achiziţii publice în UE. Investigaţiile sunt rezultatul notificărilor transmise, pe de o parte, de Grupul Enevo, inclusiv de LONGi Solar Technologie GmbH şi, pe de altă parte, de Shanghai Electric UK Co. Ltd. şi de Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Procedura publică relevantă a fost lansată de o autoritate contractantă română (Societatea PARC fotofotovoltaic ROVINARI EST S.A.) pentru proiectarea, construirea şi exploatarea unui parc fotovoltaic în România, cu o putere instalată de 110 MW. Acest proiect este finanţat parţial din Fondul UE pentru modernizare””, a transmis miercuri CE.

Românii vor plăti o nouă taxă pentru gaze. E ordin de la Comisia Europeană, cu cât va creşte factura
În conformitate cu Regulamentul privind subvenţiile străine, întreprinderile sunt obligate să notifice licitaţiile lor de achiziţii publice în UE atunci când valoarea estimată a contractului depăşeşte 250 milioane EUR şi când societăţii i s-au acordat contribuţii financiare străine de cel puţin 4 de milioane EUR din cel puţin o ţară terţă în cei trei ani anteriori notificării.

În urma examinării preliminare a tuturor observaţiilor, Comisia a considerat că este justificat să iniţieze o investigaţie aprofundată pentru doi ofertanţi, deoarece există suficiente indicii că ambele au primit subvenţii străine care denaturează piaţa internă.

În cursul investigaţiei aprofundate, Comisia Europeană va evalua în continuare presupusele subvenţii străine şi va obţine toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă este posibil ca acestea să fi permis societăţilor să prezinte o ofertă nejustificat de avantajoasă ca răspuns la o licitaţie. O astfel de ofertă ar putea determina alte întreprinderi care participă la procedura de achiziţii publice să piardă oportunităţi de vânzare.

Citeşte şi: Decizie devastatoare pentru România. Europenii vor să nu ne mai dea acces la gazele noastre
În conformitate cu dispoziţiile Regulamentului privind subvenţiile străine, la sfârşitul investigaţiei sale aprofundate, Comisia poate (i) să accepte angajamentele propuse de societate dacă acestea remediază pe deplin şi în mod eficace denaturarea, (ii) să interzică atribuirea contractului sau (iii) să emită o decizie fără obiecţii.

Ambele consorţii au transmis o notificare completă la 4 martie 2024. Comisia are acum la dispoziţie 110 zile lucrătoare de la data respectivă pentru a lua o decizie. Iniţierea unei investigaţii aprofundate nu aduce atingere rezultatului investigaţiei.

Societăţi
Primul consorţiu investigat este compus din grupul Enevo şi LONGi Solar Technologie GmbH. Enevo Group, liderul consorţiului, este un furnizor de servicii de inginerie şi consultanţă cu sediul în România. Longi Solar Technologie GmbH este o filială germană nou înfiinţată, deţinută integral şi controlată integral de LONGi Green Energy Technology Co., Ltd, care este un furnizor important de soluţii solare fotovoltaice, cotată la Bursa din Hong Kong. Atât LONGi Solar Technologie GmbH, cât şi LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. îşi desfăşoară activitatea în domeniul dezvoltării, fabricării şi întreţinerii plachetelor, celulelor şi modulelor solare.

Al doilea consorţiu investigat este compus din Shanghai Electric UK Co. Ltd. şi Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co. Ltd. Ambele societăţi sunt deţinute şi controlate în proporţie de 100 % de Shanghai Electric Group Co. Ltd, o întreprindere deţinută de stat din Republica Populară Chineză. Este deţinută şi controlată în ultimă instanţă de Comitetul de supraveghere şi gestionare a industriei deţinut de stat Shanghai, o entitate deţinută de stat care este subordonată Guvernului Popular Central Chinez. Shanghai Electric UK Co., Ltd. şi Shanghai Electric Hong Kong International Engineering Co., Ltd. sunt principalii furnizori mondiali de soluţii industriale în domeniul energiei, al producţiei şi al integrării inteligenţei digitale. Acestea furnizează servicii privind stocarea energiei eoliene, solare şi a hidrogenului, precum şi un proces integrat de generare, reţea, încărcare şi stocare.

Informaţii generale referitoare la procedură
Regulamentul privind subvenţiile străine („RSF”) a început să se aplice de la 12 iulie 2023. Acest nou set de norme permite Comisiei să abordeze denaturările cauzate de subvenţiile străine şi, prin urmare, permite UE să asigure condiţii de concurenţă echitabile pentru toate întreprinderile care îşi desfăşoară activitatea pe piaţa internă, rămânând totodată deschise comerţului şi investiţiilor.

În ultimii ani, subvenţiile străine par să fi denaturat piaţa internă a UE, inclusiv oferind beneficiarilor lor un avantaj neloial pentru a achiziţiona întreprinderi sau pentru a obţine contracte de achiziţii publice în UE în detrimentul concurenţei loiale. RSF abordează astfel de denaturări şi elimină o lacună în materie de reglementare. Acesta oferă UE noi instrumente pentru a combate în mod eficace subvenţiile străine care cauzează denaturări şi subminează condiţiile de concurenţă echitabile de pe piaţa internă, care se bazează pe o economie socială de piaţă competitivă.

Regulamentul privind subvenţiile străine introduce trei proceduri:

  • Două proceduri bazate pe notificare pentru (i) investigarea concentrărilor economice, precum şi (ii) oferte în cadrul procedurilor de achiziţii publice care implică contribuţii financiare acordate de guverne din afara UE. Obligaţiile de notificare se aplică operatorilor economici începând cu 12 octombrie 2023.
    O procedură ex officio de investigare a tuturor celorlalte situaţii de pe piaţă, în cadrul căreia Comisia poate iniţia o revizuire din proprie iniţiativă.