Cresc bursele pentru elevi. Iată câți bani primesc aceștia în anul școlar 2023- 2024

Potrivit hotărârii publicate deja în Monitorul Oficial, începând cu data de 3 septembrie, bursele pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal vor fi majorate.

25 aug. 2023, 18:06
Cresc bursele pentru elevi. Iată câți bani primesc aceștia în anul școlar 2023- 2024

Burse elevi 2023. Cresc bursele pentru elevi, începând cu luna septembrie. Vezi aici câți bani primesc elevii în anul școlar 2023- 2024. Află care sunt categoriile de burse din acest an.

Majorarea burselor pentru anul școlar 2023- 2024

O nouă lege a Învățământului aduce schimbări semnificative, cu privire la valoarea burselor pentru elevi. Potrivit hotărârii publicate deja în Monitorul Oficial, începând cu data de 3 septembrie, bursele pentru elevii din învățământul gimnazial și liceal vor fi majorate.

Așadar, pentru anul școlar 2023- 2024, vor fi majorate următoarele burse:

Bursa de merit  va crește la 450 lei pe lună, de la 200 de lei cât este în prezent.

Aceasta reprezintă o formă de stimulare a performanței elevilor și se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condițiilor stabilite

Bursa socială va fi 300 lei pe lună, față de 200 de lei, cât este în prezent. Aceasta este o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, prevăzute în metodologia-cadru, în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar

Bursa tehnologică va fi de 300 lei pe lună. Aceasta reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învățământul tehnologic în condițiile metodologiei-cadru, în conformitate cu prioritățile Ministerului Educației.

 

Se acordă elevilor care frecventează învățământul tehnologic și care se încadrează în specializările și condițiile stabilite prin metodologia-cadru.

Modificări privind bursele pentru anul școlar 2023- 2024

Conform noii legi, bursele de performanță (care valorează 500 de lei pe lună) și de studiu (150 de lei pe lună) dispar.

Până anul acesta, bursa de performanță era destinată elevilor olimpici, iar cea de studiu era oferită elevilor cu media generală a anului școlar anterior între 7,50 – 9,50.

Cu toate acestea, elevii olimpici vor primi burse de excelență olimpică. Valoarea burselor de excelență olimpică I este raportată la salariul minim brut pe țară, care anul acesta este în valoare de 3000 de lei (pentru elevii de gimnaziu și liceu care primesc premii la olimpiadele școlare internaționale, respectiv campionatele sportive școlare).

Valoarea burselor de excelență olimpică II este de 700 de lei lunar. Acestea se acordă elevilor de gimnaziu și liceu care obțin distincții, respectiv premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației.

Burse sociale 2023. Se dau bani de la stat până la împlinirea vârstei de 35 de ani
Potrivit legii, sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile și nu sunt luate în considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obținerea venitului minim garantat, precum și pentru alte beneficii sociale.

Categoriile de elevi care primesc burse sociale în 2023

Iată care sunt categoriile de elevi din învățământul preuniversitar, care pot beneficia de bursa socială:

  1. Elevii proveniți din familii care nu realizează un venit mediu net lunar pe ultimele 12 luni pe membru de familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie după cum salariatul are în întreținere 0, 1, 2, 3, respectiv 4 sau mai mult de 4 persoan3;
  2. Elevii orfani sau din familii monoparentale, care nu primesc pensie de întreținere din partea celuilalt părinte, pot beneficia de bursă socială.
  3. În plus, pot beneficia de bursă socială și elevii cu tată declarat necunoscut sau abandonați de părinți, asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție socială;
  4. De asemenea, levii cu deficiențe/ afectări funcționale provocate de boli, tulburări sau alte afecțiuni, structurate tipologic conform Ordinului ministrului sănătății şi al ministrului muncii, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016.

Burse 2023. Bursa de performanţă, majorată la 500 de lei pe lună, bursa de excelenţă-3000 de lei pe lună