Cum îți schimbi legal numele de familie sau prenumele. Acte necesare și pașii pe care trebuie să-i parcurgi

Dacă din anumite motive dorești să îți schimbi numele de familie sau prenumele, iată pașii pe care trebuie să îi parcurgi.

30 mart. 2023, 15:26
Cum îți schimbi legal numele de familie sau prenumele. Acte necesare și pașii pe care trebuie să-i parcurgi
Cum îți schimbi legal numele și prenumele

Ce trebuie să faci pentru a-ți schimba numele de familie sau prenumele. Iată pașii necesari pentru a rezolva acest lucru.

În primul rând sunt necesare motive întemeiate, așa că anumite documente vor trebui depuse la instituțiile publice responsabile de evidența populației. Autoritățile interzic prenumele vulgare sau ridicole, care pot afecta ordinea publiocă și bunele moravuri sau interesele unui copil.

Citește și: Fiica transgender a lui Elon Musk vrea să rupă orice legătură cu tatăl său şi cere schimbarea numelui. Reacţia uluitoare a fondatorului Tesla

Motivele considerate întemeiate pentru schimbarea numelui de familie sau a prenumelui

Pentru a schimba numele de familie sau prenumele, potrivit OG nr. 41/2003, sunt necesare motive temeinice care să îndreptățească persoana care cere această schimbare, precum:

 • când numele este format din expresii indecente, ridicole ori transformat prin traducere sau în alt mod;
 • când persoana în cauză a folosit, în exercitarea profesiei, numele pe care dorește să îl obțină, făcând dovada cu privire la aceasta, precum și asupra faptului că este cunoscută în societate sub acest nume;
 • când, din neatenția ofițerilor de stare civilă ori ca urmare a necunoașterii reglementărilor legale în materie, au fost efectuate mențiuni greșite în registrele de stare civilă ori au fost eliberate certificate de stare civilă cu nume eronate, în baza cărora au fost eliberate alte acte (de studii, livret militar, carte de muncă, etc);
 • când persoana în cauză are nume de familie sau prenume format din mai multe cuvinte, de regulă reunite, și dorește schimbarea acestuia;
 • când persoana în cauză poartă un nume de familie de proveniență străină și solicită să poarte un nume românesc;
 • când persoana și-a schimbat numele de origine străină într-un nume românesc, pe cale administrativă, și dorește să revină la numele dobândit la naștere;
 • când parinții și-au schimbat numele pe cale administrativă, iar copiii solicită să poarte un nume de familie comun cu al parinților lor;
 • când persoana în cauză solicită să poarte un nume de familie comun cu al celorlalți membri ai familiei, nume care a fost dobândit ca urmare a adopției, a menținerii numelui la casatorie, a stabilirii filiației ori a unor schimbări de nume aprobate anterior pe cale administrativă;
 • când soții au convenit cu ocazia încheierii căsătoriei să poarte numele de familie reunite și ambii solicită schimbarea acestuia pe cale administrativă, optând pentru numele de familie dobândit la naștere de către unul dintre ei ori să revină fiecare la numele avut anterior căsătoriei;
 • când persoana în cauză face dovada că a fost recunoscută de către părinte ulterior înregistrarii nașterii, însă, întrucat nu a sesizat instanța pentru încuviințarea purtării numelui de familie al acestuia în timpul vieții, nu există altă posibilitate de dobândire a numelui parintelui decât pe cale administrativă;
 • când prenumele purtat este specific sexului opus;
 • când persoanei i s-a încuviintat schimbarea sexului prin hotărare judecătorească rămasă definitivă si irevocabilă și solicită să poarte un prenume corespunzător, prezentând un act medico-legal din care să rezulte sexul acesteia;
 • alte asemenea cazuri temeinic justificate.

Citește și: Prima păpuşă Barbie transgender din istorie a apărut pe piaţă. Sursa de inspiraţie este actriţa Laverne CoxAlte situații în care cetățenii își mai pot schimba numele

 • când persoana în cauzăa a adoptat minori și dorește ca aceștia să poarte un alt prenume;
 • când căsătoria a încetat prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți, iar soțul supraviețuitor solicită să revină la numele de familie purtat anterior căsătoriei ori la numele de familie dobândit la naștere;
 • când în urma divorțului un fost soț revine la numele de familie purtat anterior și care provine dintr-o alta căsătorie, de asemenea desfăcută prin divorț, și doreste să poarte numele dobândit la naștere;
 • când în urma încetării căsătoriei prin moartea sau prin declararea judecătorească a morții unuia dintre soți celălalt soț se recăsătorește și, ca urmare a desfacerii acestei căsătorii, acesta dorește să poarte numele de familie dobândit la naștere;
 • când fostul soț dorește să poarte numele de familie pe care l-a avut în căsătorie, pentru a avea un nume comun cu copiii încredințați spre creștere și educare, cu consimțământul fostului soț, dat în forma autentică;
 • când părintii au divorțat, iar copiii încredințați spre creștere și educare unuia dintre părinți, care a revenit la numele de familie avut anterior căsatoriei, solicită să poarte numele de familie al acestuia;
 • când s-a desfăcut adopția unei persoane căsatorite care are copii minori și în urma desfacerii adopției persoana în cauză revine la numele de familie avut inainte de adopție;
 • când unul dintre soți, la încheierea căsătoriei, a luat numele de familie al celuilalt soț, nume pe care acesta l-a dobândit prin adopție, iar ulterior încheierii căsătoriei are loc desfacerea adopției.

Acte necesare pentru a-ți schimba numele de familie și prenumele

Potrivit OH nr. 41/2003, pentur a-ți schimba numele de familie și prenumele, trebuie să depui o cerere la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, aflat în raza teritorială unde ai domiciliul, Aceasta se poate face la serviciul aflat în subordinea comunei, orașului, municipiului sau a sectorului municipiului București.

Cei care au domiciliul în altă țară vor depunde cererea la primăria ultimului domiciliu pe care l-a avut în România. Dacă nu au avut niciodată domiciliul în țară, vor depunde cererea la Primăria Sectorului 1 a Municipiului București.

Documente necesare pentru schimbarea numelui

 • copii legalizate de pe certificatele de stare civilă ale persoanei care solicită schimbarea numelui;
 • un exemplar al Monitorului Oficial al României, Partea a III-a, în care a fost publicat, potrivit art. 10, extrasul din cererea de schimbare a numelui, exeplar de lapublicarea căruia să nu fo trecut mai mult de un an. Cerea se publică pe cheltuiala solicitantului;
 • consimțământul, dat în formă autentică, al celuilalt soț, în cazul schimbării numelui de familie comun purtat în timpul căsătoriei;
 • copie de pe decizia de aprobare a autorității tutelare, în situația în care părinții nu se înțeleg cu privire la schimbarea numelui copiilor lor minori, precum și atunci când cererea de schimbare a numelui este făcută, pentru minorii și persoanele puse sub interdicție judecătorească, de către tutore;
 • certificatele de cazier judiciar și cazier fiscal ale solicitantului;
 • orice alte acte pe care solicitantul le consideră necesare pentru motivarea cererii sale.