Cum poţi beneficia de asigurare de sănătate chiar dacă nu contribui

Persoanele care nu contribuie la asigurarea de sănătate pot beneficia totuşi de aceasta, dacă sunt luaţi în întreţinere de un membru al familiei asigurat.

RomaniaTV.net
19 ian. 2020, 13:13
Cum poţi beneficia de asigurare de sănătate chiar dacă nu contribui

Soţul, soţia sau părinţii fără venituri proprii pot beneficia de calitatea de coasigurat, dacă un membru al familiei asigurat îi ia în întreţinere şi notifică angajatorul.

Coasiguratul beneficiază de aceleaşi servicii medicale ca şi persoana asigurată, doar atat timp cât cea din urmă îşi păstrează calitatea de asigurat. Cu alte cuvinte, dacă ai în întreţinere un părinte, pe care îl treci ca coasigurat, la momentul când nu mai plăteşti contribuţia la sănătate, părintele îşi pierde şi el, automat, calitatea de coasigurat.

Actele necesare pentru a lua în întreţinere un membru al familiei sunt: act de identitate valabil la data solicitării, original și copie + documente care să ateste relația de rudenie sau căsătoria cu persoana asigurată, o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că persoana aflată în întreţinere nu realizează venituri proprii şi o declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care aceasta declară că are în întreținere persoana respectivă.