Cum se calculeaza MEDIA DE ADMITERE la liceu. FORMULA DE CALCUL pentru 2020

Daca te-ai intrebat cum se calculeaza media de admitere la liceu, citeste in continuare. Avem şi calendarul admiterii la liceu şi modul cum se face repartizarea computerizata în 2020.

RomaniaTV.net
26 mai 2020, 07:20
Cum se calculeaza MEDIA DE ADMITERE la liceu. FORMULA DE CALCUL pentru 2020

Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Media de admitere, in baza careia se va face inscrierea la liceu a absolventilor clasei a VIII-a, se calculeaza ca medie ponderata intre media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, care are o pondere de 80%, si media generala de absolvire a claselor V-VIII, care are o pondere de 20% in calculul mediei de admitere.

ADMITERE LICEU 2020. Ministerul Educaţiei a explicat cum se face admiterea şi repartizarea la liceu în anul şcolar 2020-2021 

Cum se calculeaza media de admitere la liceu. Formula de calcul a mediei de admitere la liceu 2020

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor V-VIII;

EN = media generala obtinuta la examenul de evaluare nationala, clasa a VIII-a

Cum se calculeaza media de admitere in colegiile militare in 2020? AFLA AICI!

Evaluare nationala 2020. Calendarul examenelor. Informatii despre admiterea la liceu

Evaluare nationala 2020. Ministerul Educatiei Nationale a aprobat calendarul de desfasurare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a (EN VIII) in anul scolar 2019-2020.

In data de 27 mai 2020, prima zi din noul calendar de admitere, se afiseaza oferta de scolarizare/de formare profesionala, concretizata in profiluri, domenii si calificari profesionale pentru invatamantul liceal, filiera tehnologica.

Inscrierea pentru probele de aptitudini se va realiza in perioada 2-5 iunie 2020.

Completarea optiunilor in fisele de inscriere, de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parinfii acestora, se va realiza in perioada 2-6 iulie 2020, iar repartizarea computerizata va avea loc in data de 10 iulie 2020.

Evaluare nationala 2020. Inscreierea candidatilor

Inscrierea absolventilor clasei a VIII-a in vederea participarii la Evaluarea Nationala se face in perioada 2-5 iunie 2020.

Structura anului scolar 2019-2020 o gasesti aici.

Evaluare nationala 2020. Afisarea rezultatelor

Afisarea primelor rezultate este prevazuta pentru data de 25 iunie (pana la ora 12:00), procedura urmata de inregistrarea contestatiilor, in intervalul orar 14:00 – 20:00. Examenul se va incheia sambata, 29 iunie, cu afisarea rezultatelor finale.

Te mai pot interesa modele de subiecte la Limba Romana si la Matematica.

Calendarul complet al admiterii in invatamantul liceal de stat este disponibil AICI.

Probele de aptitudini organizate pentru admiterea in liceele vocationale vor fi apreciate astfel:

  • La profilurile artistic, sportiv, teologic si pentru specializarea filologie – liceul Waldorf-aprecierea probelor de aptitudini se face prin note.
  • La profilurile pedagogic si militar, aprecierea probelor de aptitudini se face pe baza de calificativ: admis/respins.

Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere in invatamantul vocational se vor desfasura astfel:

  • Pentru profilul Artistic – arte vizuale: specializarile Arte plastice, Arte decorative, Arhitectura, Arte ambientale, Design, Conservare – restaurare bunuri culturale: evaluarea unui portofoliu de lucrari.
  • Pentru profilul artistic, specializarea Muzica – Sectia Instrumentala si Sectia Arta vocala interpretativa se va desfasura pe baza evaluarii unei inregistrari audio-video a repertoriului instrumental/vocal. Probele de aptitudini din cadrul examenului de admitere in invatamantul liceal vocational, profil artistic, specializarea Muzica-Sectia Teoretica se vor sustine on-line, pe una din platformele comunicate de unitatea de invatamant care organizeaza probele.
  • Pentru profilul artistic, specializarea Coregrafie, pentru absolventii claselor a VIII-a, specializarea Coregrafie se echivaleaza cu media aritmetica a mediilor generale obtinute de candidat in ultimul an de studiu la disciplinele Dans Clasic si Dans romanesc. Pentru absolventii invatamantului gimnazial, altul decat specializarea Coregrafie, proba de aptitudini consta in evaluarea unei inregistrari pe suport CD/DVD (audio-video) transmise de candidat.
  • Pentru profilul artistic, specializarea Arta Actorului, examenul de admitere se va realiza pe baza evaluarii unei inregistrari pe un CD/DVD (audio-video) cu evolutia candidatului, conform cerintelor continutului probelor.
  • Pentru profilul pedagogic – toate specializarile – evaluarea si certificarea aptitudinilor se vor realiza prin eliberarea unei fise de aptitudini, de catre unitatea de invatamant in care este inmatriculat candidatul in clasa a VIII-a.

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

Admitere liceu 2020. Tot ce trebuie sa stii despre inscriere. Cand se face repartizarea computerizata. Cum se calculeaza media de admitere la liceu

Admitere liceu 2020. Emotii mari pentru elevii de clasa a VIII-a. Acum ca s-au aflat notele la Evaluarea nationala si s-au calculat mediile finale pentru intrarea la liceu, incepe o noua etapa: repartizarea computerizata.

Admitere Liceu 2020- REPARTIZAREA COMPUTERIZATA

Etapa de repartizare computerizata si admitere in invatamantul liceal de stat pentru candidatii din seria curenta, precum si pentru cei din seriile anterioare care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021.

2-6 iulie 2020: completarea optiunilor in fisele de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a si de catre parintii acestora, asistati de dirigintii claselor a VIII-a; completarea fiselor de inscriere de catre absolventii clasei a VIII-a care doresc sa participe la admitere in alt judet si depunerea/transmiterea fiselor, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere

2-6 iulie 2020: introducerea in baza de date computerizata (in aplicatia informatica centralizata) a datelor din fisele de inscriere

3-7 iulie 2020: verificarea de catre parinti si candidati a fiselor editate de calculator, corectarea greselilor in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informatica centralizata

7 iulie 2020: termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul judetean de admitere/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata; predarea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti

8 iulie 2020: transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul National de Admitere prin confirmarea, de catre acestea, a finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata

9 iulie 2020: verificarea si corectarea bazelor de date de catre Comisia Nationala de Admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti, transmiterea modificarilor la comisia nationala

9 iulie 2020: corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata

10 iulie 2020: repartizarea computerizata in invatamantul liceal de stat a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2020-2021

10 iulie 2020: comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati in invatamantul liceal de stat, conform procedurii stabilite de Comisia Nationala de Admitere; afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal de stat din judet/municipiul Bucuresti

Citeste continuarea pe SFATULPARINTILOR. RO.

 

 



loading...