Cum va începe anul şcolar în timpul epidemiei de COVID. Guvernul a aprobat măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor

Guvernul a aprobat miercuri o ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirilor cu noul coronavirus, în unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar, a anunţat Ministerul Educaţiei. Consiliul de Administraţie al şcolii va fi cel care poate propune ca activităţile didactice să se desfăşoare online. De asemenea, în cazul în care în şcoli nu există spaţii suficiente pentru a fi respectate normele sanitare, inspectoratele şcolare pot solicita autorităţilor locale să pună la dispoziţie spaţii pentru desfăşurarea cursurilor. Cât despre învăţământul superior, desfăşurarea cursurilor şi examenelor, ce presupune prezenţa fizică a studenţilor, va fi decisă prin hotărâre a Senatului universitar.

RomaniaTV.net
19 aug. 2020, 20:08
Cum va începe anul şcolar în timpul epidemiei de COVID. Guvernul a aprobat măsurile de prevenire a îmbolnăvirilor

„Executivul a adoptat în şedinţa de astăzi, 19 august, o ordonanţă de urgenţă privind instituirea unor măsuri de prevenire a îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2, în unităţile şi instituţiile de învăţământ preuniversitar şi universitar. De asemenea, actul normativ modifică şi completează Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011. Prin noile măsuri legislative, se urmăreşte asigurarea dreptului la învăţătură şi la sănătate pentru beneficiarii primari ai învăţământului preuniversitar, pentru studenţi şi pentru personalul din sistemul naţional de învăţământ”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educaţiei, citat de News.ro.

Consiliul de administraţie al şcolii decide dacă orele se fac online 

În învăţământul preuniversitar, în funcţie de modul în care evoluează situaţia epidemiologică, Consiliul de administraţie al şcolii poate propune, în urma consultării Asociaţiei de părinţi, ca desfăşurarea activităţii didactice care presupune prezenţa fizică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor să se realizeze prin intermediul tehnologiei şi a internetului (cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării).

Guvernul va deconta cumpărarea a 500.000 de tablete şi materiale de protecţie sanitară. OUG a fost aprobată

Următorul pas procedural prevede ca propunerea şcolii, avizată de către Inspectoratul Şcolar Judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, să fie înaintată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, în vederea aprobării prin hotărâre.

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă dispune atât cu privire la perioada de aplicabilitate a măsurilor adoptate, cât şi cu privire la alte măsuri specifice ce trebuie luate de către şcoală, în funcţie de situaţia epidemiologică. Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor comunica săptămânal Ministerului Educaţiei şi Cercetării măsurile dispuse de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.

„Reluarea activităţilor didactice, în condiţii de siguranţă sanitară, suspendate în baza acestei proceduri, este decisă prin hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, cu avizul Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică/Direcţiei de Sănătate Publică Bucureşti şi cu informarea unităţii de învăţământ preuniversitar, respectiv a Inspectoratului Şcolar Judeţean/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti”, precizează reprezentanţii Ministerului Educaţiei.

Citeşte şi: Firea cere dotarea cabinetelor şcolare cu teste rapide pentru COVID. „Un caz de viroză banală va putea fi suspectat că e coronavirus”

Şcolile vor avea proceduri proprii

Unităţile de învăţământ vor elabora proceduri proprii pentru a prelucra datele cu caracter personal ale participanţilor la cursurile desfăşurate prin Internet, în baza metodologiei-cadru elaborate de Ministerul Educaţiei.

„Actul normativ aprobat astăzi mai stabileşte că, în situaţia în care spaţiile existente în unităţile de învăţământ nu sunt suficiente pentru respectarea normelor de siguranţă sanitară, stabilite de autorităţile de resort, inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pot solicita autorităţilor administraţiei publice locale să pună la dispoziţia unităţilor de învăţământ preuniversitar alte spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor didactice”, se arată în document.

Numărul de ore poate fi modificat în cazul suspendării cursurilor la care elevii participă fizic. Examenele vor putea fi susţinute online

În cazul limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru care se impune prezenţa fizică a elevilor în unităţile de învăţământ, Ministerul Educaţiei şi Cercetării poate modifica, prin ordin de ministru, numărul de ore alocat disciplinelor de studiu/modulelor de pregătire prin planurile-cadru de învăţământ, precum şi ponderea numărului de ore de predare şi evaluare în programa şcolară aprobată.

În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a beneficiarilor primari ai sistemului de educaţie în unităţile de învăţământ, probele prevăzute de lege, din cadrul etapei I eliminatorii a examenului pentru definitivare în învăţământ, se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei şi a internetului.

Cum decid facultăţile dacă se ţin cursurile online

În învăţământul superior, în funcţie de situaţia epidemiologică şi de specificul fiecărei universităţi, în anul universitar 2020-2021, în baza autonomiei universitare, cu asumarea răspunderii publice şi cu respectarea calităţii actului didactic, desfăşurarea activităţii didactice ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se stabileşte prin hotărâre a Senatului universitar (cu respectarea măsurilor stabilite prin ordinul comun al Ministerului Sănătăţii şi Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi a reglementărilor generale şi sectoriale din Uniunea Europeană privind minimul orelor de practică).

Desfăşurarea activităţilor didactice implică trei paliere:

  • a) prezenţa fizică a studenţilor la toate activităţile didactice;
  • b) prezenţa fizică a studenţilor la anumite activităţi didactice, stabilite conform hotărârii Senatului universitar;
  • c) suspendarea activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor în instituţiile de învăţământ superior.

Reluarea activităţilor didactice, suspendate conform procedurii de mai sus, în condiţii de siguranţă sanitară, se dispune prin hotărâre a Senatului universitar, după obţinerea avizului Direcţiei Judeţene de Sănatate Publică/Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti, care certifică îndeplinirea condiţiilor de siguranţă epidemiologică.

Guvernul a clarificat procedura prin care se suspendă şcoala din cauza extinderii COVID-19. „Aş vrea să tragem un semnal de alarmă”

În situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice pentru realizarea cărora se impune prezenţa fizică a studenţilor, desfăşurarea activităţilor aferente anului universitar 2020 – 2021, conform legii, a examenelor de finalizare a studiilor de licenţă, de masterat sau a programelor de studii postuniversitare, susţinerea tezelor de doctorat, susţinerea tezelor de abilitare pentru anul universitar 2020 – 2021 se pot realiza şi prin intermediul tehnologiei asistate de calculator şi a internetului, pentru formele de organizare a programelor de studii cu frecvenţă, cu frecvenţă redusă şi la distanţă.

De asemenea, vor fi recunoscute activităţile didactice şi de cercetare prevăzute de lege, precum şi examenele de finalizare a semestrelor şi a studiilor de licenţă şi masterat, susţinerea referatelor şi a tezelor de doctorat, desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi a internetului, în anul universitar 2020 – 2021, în cadrul formelor de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă şi la distanţă.

Klaus Iohannis: „Şcoala trebuie să înceapă pentru că este inadmisibil să avem o generaţie pierdută”