Elevii din România cer să li se respecte dreptul de participare la luarea deciziilor şi pe perioada stării de urgenţă

Consiliul Naţional al Elevilor solicită ca acestora să le fie respectat dreptul la luarea deciziilor şi pe parcursul stării de urgenţă, dat fiind faptul că, odată cu instaurarea stării de urgenţă, democraţia a avut de suferit şi dreptul cetăţenilor de a participa la luarea deciziilor a fost obstrucţionat.

RomaniaTV.net
13 apr. 2020, 05:06
Elevii din România cer să li se respecte dreptul de participare la luarea deciziilor şi pe perioada stării de urgenţă

Astfel, societatea civilă face apel la Guvernul României să apere dreptul cetăţenilor de a participa şi în continuare la luarea deciziilor: „Nu considerăm că democraţia trebuie abandonată în perioada de criză, întrucât acest fapt este esenţial în vederea creşterii gradului de coeziune în comunităţile locale, în vederea promovării solidarităţii şi a responsabilităţii sociale”, se arată într-un comunicat emis de Consiliul Naţional al Elevilor.

Obiectivul European de Tineret nr. 4, Informare şi Dialog Constructiv, parte a Strategiei de tineret a Uniunii Europene 2019-2027, prevede: 

Asigurarea că tinerii au un acces mai bun la informaţii corecte, îmbunătăţirea capacităţii lor de a evalua în mod critic informaţiile şi angajarea lor într-un dialog participativ şi constructiv.

În contextul actual al pandemiei cauzate de coronavirus, tinerii se confruntă cu dificultăţi în verificarea acurateţii şi corectitudinii informaţiilor. Astfel încât este necesar ca ei să fie pregătiţi mai bine pentru a-şi selecta informaţiile oferite de mijloacele mass-media şi pentru a participa la dialog constructiv.

SINDICAT FSLI: Şomajul tehnic în educaţie pune în pericol siguranţa angajaţilor, a elevilor şi chiar a unităţilor de învăţământ

Aşadar, Consiliul Naţional al Elevilor are ca obiective:

  • Împuternicirea tinerilor de a fi utilizatori critici, responsabili şi producători de informaţii.
  • Asigurarea că tinerii au abilitatea de a recunoaşte şi de a raporta în mod repetat ştirile false şi să verifice acurateţea surselor de ştiri folosite.
  • Asigurarea că tinerii au abilitatea să recunoască şi să raporteze discursurile instigatoare la ură şi discriminarea din mediul online şi offline.
  • Asigurarea că tinerii se pot angaja într-un dialog respectuos, tolerant şi non-violent online şi offline.
  • Asigurarea unui acces la informaţii uşor de înţeles, prietenoase pentru tineri, informaţii care să respecte codurile de etică şi standardele de calitate.
  • Asigurarea că părinţii, tutorii şi toţi cei implicaţi în educaţia şi formarea tinerilor deţin competenţe media şi digitale şi că aceştia reprezintă surse de informaţii de încredere pentru tineri.

Consiliul Naţional al Elevilor susţine informarea permanentă a elevilor de un cadru care să le permită angrenarea într-un dialog constructiv cu autorităţile publice locale. Prin urmare, CNE solicită factorilor de decizie următoarele:

  • Transparentizarea activităţii autorităţilor publice locale, prin informarea permanentă a cetăţenilor privind procesul decizional de la nivel local, de exemplu: numărul de cazuri de Coronavirus în comunităţi, numărul de izolaţi, numărul de persoane testate, situaţia achiziţiilor echipamentelor (kit-uri, aparate de testare);
  • Garantarea, de către Ministerul Lucrărilor Publice, Administraţiei şi Dezvoltării, a operaţionalizării audienţelor online cu decidenţii de la nivel local, astfel încât elevii să poată să solicite astfel de audienţe prin care să adreseze principalele probleme cu care aceştia se confruntă;
  • Implementarea unor mecanisme de audienţe online de către membrii Parlamentului României, astfel încât aceştia să poată răspunde nevoilor cetăţenilor şi să rămână în contact cu aceştia pentru radiografierea stării de fapt din fiecare comunitate;
  • Desfăşurarea, în regim de videoconferinţă, cu regularitate, a întrunirilor forurilor decizionale şi consultative de pe lângă administraţiile publice locale (consilii consultative pe probleme de tineret de pe lângă Primărie/Consiliul Judeţean), la care elevii să aibă acces, iar vocea lor să fie auzită de către decidenţi.

4500 de şcoli din România vor avea acces la o platformă digitală sigură

Elevii din România solicită transparenţă, dialog şi responsabilitate din partea administraţiilor publice locale. Aceştia susţin, prin reprezentanţii lor, nevoia de a cunoaşte exact coordonatele privind gestionarea crizei de coronavirus în comunităţi, dar şi nevoia de dialog constructiv: „In logica îmbunătăţirii relaţiilor dintre administraţie şi cetăţean, simţim nevoia acută de dialog constructiv, este necesar ca ministerele implicate să se asigure că beneficiarii direcţi ai educaţiei, elevii, pot participa în audienţe online cu decidenţii de la nivel local, pentru a adresa problemele cu care aceştia se confruntă”, a declarat Antonia-Laura Pup, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor.


loading...