Guvernul prelungeşte joi starea de alertă. Ludovic Orban a anunţat că restricţiile rămân aceleaşi

Executivul urmează să adopte în şedinţa de joi, de la ora 18.00, un proiect de hotărâre care aprobă relungirea stării de alertă pe teritoriul României pentru o perioadă de 30 de zile. Ultimul document care a prelungit starea de alertă a intrat în vigoare pe 15 octombrie.

RomaniaTV.net
12 nov. 2020, 04:32
Guvernul prelungeşte joi starea de alertă. Ludovic Orban a anunţat că restricţiile rămân aceleaşi

Prim-ministrul Ludovic Orban a declarat luni că este în pregătire o nouă hotărâre de Guvern privind prelungirea stării de alertă, însă Executivul nu doreşte să impună noi restricţii, că numărul infectărilor să scadă treptat pentru ca lumea să revină încet la o viaţă normală. Pe 15 octombrie a intrat în vigoare prelungirea stării de alertă, printr-o hotărâre a Executivului.

Stare de alerta prelungită. Ce noi restricţii anunţă premierul Orban

Executivul urmează să adopte în şedinţa de joi, de la ora 18.00, un proiect de hotărâre care aprobă Strategia de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021-2025 şi are în vedere întreţinerea şi modernizarea căii ferate.

Guvernul are în primă lectură şi două proiecte de ordonanţă de urgenţă, prina pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 şi a doua pentru suspendarea, modificarea şi completarea unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Un alt proiect de lege aflat pe ordinea de zi a reuniunii de joi de la Palatul Victoria vizează aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu şi Dezvoltare Durabilă (EEAC) şi aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte.

De asemenea, pe ordinea de zi figurează un proiect de hotărâre pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulaţie”.

„Finanţarea proiectului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Afacerilor Interne, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. Ministerul Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General al Poliţiei Române, răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri”, arată proiectul de hotărâre.

Totodată, Guvernul are în discuţie şi un memorandum cu tema: Rezultatele procedurii pentru desemnarea candidatului României pentru funcţia de judecător la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene.Aprobarea propunerilor finale de către Guvern.

„La 6 octombrie 2021 urmează să expire mandatele a paisprezece judecători şi a şase avocaţi generali din cadrul Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE), printre care şi mandatul judecătorului român”, arată memorandumul.

Propunerile finale rezultate în urma procedurii de selecţie şi supuse Guvernului spre aprobare sunt următoarele:

Candidatul României pentru funcţia de judecător al Curţii de Justiţie a Uniunii Europene este Octavia Spineanu-Matei. Există două propuneri de rezervă Cristian Daniel Oana şi Răzvan Horaţiu Radu, potrivit sursei citate.

Agenda ședinței de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind aderarea Secretariatului General al Guvernului la Reţeaua Europeană a Consiliilor Europene de Mediu și Dezvoltare Durabilă (EEAC) și aprobarea plății cotizaţiei anuale de participare a Secretariatului General al Guvernului, precum şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/LG.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (PRIMĂ LECTURĂ)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-1.pdf
2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru suspendarea, modificarea și completarea unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene (PRIMĂ LECTURĂ)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/OUG-2.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a infrastructurii feroviare 2021 – 2025
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-27.pdf
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor privind modul de constituire, organizare și funcționare a comisiilor paritare, componența, atribuțiile și procedura de lucru ale acestora, precum și a normelor privind încheierea și monitorizarea aplicării acordurilor colective
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-28.pdf
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unei construcţii şi darea acesteia în administrarea Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Galaţi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HGNFANEXA.pdf
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiții „Dezvoltarea unui sistem mixt mobil de monitorizare a traficului rutier privind încălcarea regulilor de circulație”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-29.pdf
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliție Județean Vrancea, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptățite
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/NFHGANEXA.pdf
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru un imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul pentru Situații de Urgență ” Vlașca” al județului Giurgiu
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/NFHGANEXA-1.pdf
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Națională de Închideri Mine Valea Jiului S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-30.pdf
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Compania Națională Loteria Română S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-31.pdf
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea numărului de autoturisme necesar desfăşurării activităţilor specifice de către Societatea Națională Plafar S.A.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-32.pdf
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoașterea Asociației Județene de Turism Sibiu ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-33.pdf
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a zăcământului de granodiorit pentru construcție din perimetrul PIETROASA-VALEA LAZULUI, judeţul Bihor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HGANEXA-1.pdf
12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modalitatea de calcul a chiriei acordate ca
despăgubire pentru bunurile neconsumptibile rechiziționate, din categoria imobilelor necesare pentru cartiruire sau cazare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HGANEXA-2.pdf
13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2021
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-34.pdf
14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și a valorii de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Penitenciarului Timișoara din subordinea Administrației Naționale a Penitenciarelor, precum și trecerea acestora din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcțiune și demolării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-35.pdf
15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/11/HG-36.pdf
16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi