Guvernul României adoptă noi măsuri pentru simplificarea şi fluidizarea achiziţiilor publice

Guvernul României, la propunerea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), a adoptat miercuri, 25 august 2021, proiectul de Ordonanță pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul achizițiilor publice.

25 aug. 2021, 20:15
Guvernul României adoptă noi măsuri pentru simplificarea şi fluidizarea achiziţiilor publice

Ordonanța adoptată de Guvernul României introduce măsuri pentru simplificarea și fluidizarea procesului de achiziție publică, inclusiv prin reducerea anumitor termene procedurale reglementate de Legea nr. 98/2016, Legea nr. 99/2016 și Legea nr. 100/2016.

Scopul modificărilor legislative este atribuirea mai rapidă a contractelor de achiziții și, implicit, îmbunătățirea absorbției fondurilor europene. În același timp, modificările operate sunt esențiale și din perspectiva alocării de care va beneficia România prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Astfel, a fost eliminată din sarcina operatorului economic declarat câștigător obligația de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/ punctele de lucru, aceasta fiind înlocuită cu o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau cele privind contribuțiile la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare. În practică, obținerea certificatelor fiscale s-a dovedit a fi o povară administrativă excesivă, mai ales în cazul operatorilor economici cu sute sau chiar mii de sedii secundare.

Alte modificări legislative importante vizează reducerea duratei întregului proces de achiziție publică, de la peste 2 ani (durata medie actuală) până la 6 luni, printr-o serie de măsuri cum ar fi: diminuarea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar (spre exemplu în cazul licitației deschise și al licitației restrânse, perioada de prelungire se reduce de la 80 la 30 de zile), reducerea la jumătate a termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii și, respectiv, eliminarea posibilității de prelungire a termenului stabilit pentru depunerea documentelor în susținerea DUAE, în cazul procedurii simplificate.

O noutate o reprezintă introducerea posibilității pentru autoritatea contractantă sancționată contravențional să poată dispune măsuri împotriva persoanei responsabile, în cazul în care o instanță judecătoarească constată culpa gravă a respectivei persoane în legătură cu exercitarea, în condițiile legii, a atribuților ce îi revin.

Ordonanţa adoptată de Guvernul României limitează reparaţiile cauzate de procedura de participare la atribuire

Totodată, prin prezenta Ordonanță au fost modificate prevederile Legii nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac, fiind instituită obligația semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/ hotărârii judecătorești în primă instanță. Decizia în primă instanță este executorie și nu se poate dispune suspendarea punerii în executare a acesteia. Această măsură vizează eficientizarea procesului de achiziție publică și asigurarea derulării investițiilor în graficul estimat permițând semnarea contractului fără a mai aștepta o eventuală soluționare în instanță a plângerii/ recursului.

De asemenea, a fost clarificată situația în care deciziile CNSC sunt atacate cu plângere la instanța de judecată, situație în care nu se mai pot depune probe noi față de cele care au fost depuse în cadrul contestației inițiale.

O altă prevedere se referă la limitarea reparației prejudiciului încercat la valoarea cheltuielilor de elaborare a ofertei și de participare la procedura de atribuire.

Nu în ultimul rând, modificările legislative operate vizează și clarificarea unor aspecte procedurale ce țin de derularea controlului ex-ante al procesului de achziție publică, reglementate la nivelul OUG nr. 98/2017.

Textul actului normativ va fi publicat la secțiunea Legislație/Legislație națională din site-ul ANAP după publicarea acestuia în Monitorul Oficial.

Citeşte şi: Asociaţie a antreprenorilor din România cere guvernului să accelereze vaccinarea, astfel încât economia să rămână deschisă: „Comunicarea nu este de ajuns, guvernul trebuie să ia măsuri ferme”


loading...