INDEMNIZAŢII de creştere a copilului 2022. Mii de mame primesc cuantumul minim, de 1250 de lei. Ce se întâmplă cu stimulentul de inserţie în acest an

Potrivit legii, indemnizația lunară pentru creșterea copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni

10 ian. 2022, 20:56
INDEMNIZAŢII de creştere a copilului 2022. Mii de mame primesc cuantumul minim, de 1250 de lei. Ce se întâmplă cu stimulentul de inserţie în acest an

INDEMNIZAŢII de creştere a copilului 2022. Concediul și indemnizația de creștere a copilului se acordă, potrivit OUG 111/2010, persoanelor care, în ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului, au realizat venituri cel puțin 12 luni din salarii, activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, activități agricole, silvicultură sau piscicultură.

Concediul de creștere se acordă până când copilul împlinește doi ani (sau trei ani, dacă are handicap). Indemnizația aferentă concediului este de 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului. Indemnizația poate avea un cuantum între 1.250 și 8.500 de lei.

Mii de persoane primesc indemnizaţii de creştere a copilului la nivelul minim pentru creșterea copilului, anunţă Monitorul de Botoşani.  Județul Botoșani este unul foarte polarizat, unul al extremelor din punct de vedere al veniturilor obţinute de cetăţeni. Acest fapt este confirmat încă o dată şi de situația indemnizațiilor pentru creșterea copilului. Astfel aproape două treimi dintre beneficiari primesc suma minimă, respectiv 1.250 de lei pe lună, în timp ce doar câteva mame primesc cuantumul maxim, respectiv 8.500 de lei lunar.

Potrivit Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS), în luna noiembrie a acestui an, în județul nostru, s-au plătit 2.922 de indemnizații pentru creșterea copilului, suma totală fiind de 5.858 lei.

Cele mai multe dintre acestea, adică 1.270, au fost la nivelul minim reglementat de lege, iar 38 ating plafonul maxim, 8.500 de lei. Pentru a ajunge la un astfel de venit, beneficiarul trebuie să fi avut înainte de a intra în concediul pentru creșterea copilului un venit mediu de peste 10.000 de lei pe lună în ultimul an.

La nivel național, numărul persoanelor care au beneficiat de ajutor pentru creşterea copilului a fost, în luna noiembrie a acestui an, de  173.636, în urcare uşoară faţă de luna octombrie când au fost 172.907 de beneficiari. În noiembrie, cele mai multe persoane erau înregistrate în București, respectiv 23.925, precum şi în judeţele Cluj, 9.054, Timiș, 7.949 și Iași, 7.416.

Condiții pentru a beneficia de indemnizaţia de creştere a copilului

Pentru a beneficia de indemnizația pentru creșterea copilului, cetăţenii trebuie să îndeplinească diverse condiții. „Pentru a beneficia de indemnizații persoanele trebuie ca în ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului să fi realizat timp de cel puțin 12 luni venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, precum şi de o indemnizaţie lunară”, a declarat Sebastian Tocariu, director executiv AJPIS Botoșani.

INDEMNIZAŢII de creştere a copilului 2022, acte necesare: 

Indemnizaţii de creştere copil 2022. Documentele necesare pentru a primi banii

Pentru a beneficia în mod legal de concediul și indemnizația de creștere a copilului, părintele interesat trebuie să depună o cerere, conform OUG nr. 111/2010, însoțită de următoarele documente (nu sunt necesare copii legalizate):

 • copia actului de identitate al solicitantului şi a certificatului de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primeşte documentele;
 • actele doveditoare privind calitatea solicitantului şi relaţia acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;
 • actele doveditoare care să ateste veniturile obţinute în ultimele 12 luni înainte de data naşterii copilului;
 • dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate (sau declarația unică, acolo unde e cazul);
 • dacă pe perioada celor 12 luni anterior nașterii copilului solicitantul a beneficiat de  bonuri de masă, precum și de alte bonusuri oferite de către angajator, etc. ( pentru care nu se plătesc  asigurări sociale),va anexa la dosar și o adeverință privind cuantumul acestora.
  sau  – dovadă privind veniturile realizate în anul fiscal anterior celui în care s-a născut  copilul şi/sau dovadă privind venitul calculat în vederea plăţii anticipate a impozitului precum şi copia deciziei de impunere eliberate de autorităţile competente;
  sau –  dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul persoanelor care realizează venituri neimpozabile;
  sau  – dovadă eliberată de autorităţile competente, în cazul asociaţilor unici;
  dovadă eliberată de autorităţile competente sau angajatori din care să rezulte data de la care solicitantul se află în concediu pentru creşterea copilului; în cazul persoanelor salariate – decizie de suspendare a activităţii (original sau copie conform cu originalul) ;
  sau  – adeverinţă studii/diplomă de absolvire, în cazul persoanele care au urmat sau urmează o formă de învăţământ universitar, postuniversitar sau liceal;.
 • dosar cu şina din carton (coperţi întregi);
 • dovada privind suspendarea activităţii pentru perioada în care se solicită concediul pentru creşterea copilului;
 • orice alte documente care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate.
 • în situaţia în care părinţii copilului nu sunt căsătoriţi, dar copilul a fost recunoscut, îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea indemnizaţiei pentru creşterea copilului se demonstrează prin efectuarea anchetei sociale (document ce va fi inclus în dosarul pentru acordarea dreptului  împreună cu celelalte acte doveditoare), numai in situatia in care drepturile sunt solicitate direct de către tatăl copilului.

 

Cele 12 luni prevăzute pot fi constituite integral şi din perioadele în care persoanele s-au aflat în una sau mai multe dintre următoarele situații. Astfel, pot primi cei care au beneficiat de indemnizaţie de şomaj, s-au aflat în evidenţa agenţiilor judeţene pentru ocuparea forţei de muncă, au beneficiat de concedii şi de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, au beneficiat de concedii medicale şi de indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă.

De asemenea, primesc indemnizații și persoanele care au beneficiat de pensie de invaliditate, se află în perioada de întrerupere temporară a activităţii, au beneficiat de concediu şi indemnizaţie lunară pentru creşterea copilului, au beneficiat de concediu fără plată pentru creşterea copilului sau se află în perioada de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată şi începerea unui alt contract de muncă.

Facturile au sărit în aer. Mii de pensionari sunt disperaţi că veniturile nu acoperă nici jumătate din factură!

Guvernul a aprobat anul trecut majorarea stimulentului de inserție, de la 650 lei la 1.500 lei, dacă părintele revine în activitate până la vârsta de 6 luni a copilului sau 1 an în cazul copilului cu handicap

Părinții aflați în concediu pentru creșterea copiilor vor primi un stimulent de inserție majorat la 1.500 de lei, față de 650 de lei cât este în prezent, dacă revin în activitate înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni sau 1 an în cazul copilului cu handicap. Suma este acordată până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilități.

Decizia a fost luată astăzi de Guvern printr-o ordonanță de urgență care modifică și completează OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor. Prevederile nou adoptate urmăresc în principal stimularea revenirii în activitate a părinților aflați în concediul pentru creșterea copiilor și asigurarea unor venituri suplimentare pentru plata unei părți din serviciile pentru îngrijirea copilului pe perioada cât părinții sunt la serviciu.

Actul normativ mai prevede menținerea la nivelul de 650 lei a stimulentului de inserție acordat pentru:

– persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni (1 an în cazul copilului cu handicap) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități);

– persoanele care realizează venituri supuse impozitului după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani (3 ani în cazul copilului cu dizabilități) oricând, până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani (4 ani în cazul copilului cu dizabilități).

În același timp, se introduce stimulentul de inserție de 650 lei pentru persoanele care se întorc la activitatea profesională în perioada în care sunt îndreptățite să beneficieze de concediul pentru îngrijirea copilului cu dizabilități cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani.

Documentul mai propune acordarea stimulentului de inserție părintelui care are în întreținere copii cu vârsta cuprinsă între 2 (3) și 3 (4) ani în cazul în care, după încetarea unui raport de muncă sau de serviciu, se reangajează, precum și în situația în care acesta beneficiază de concediile medicale prevăzute de OUG nr. 158/2005, cu modificările și completările ulterioare, respectiv concediile pentru recuperarea capacității de muncă, concediile de îngrijire a copilului bolnav, mai puțin concediile de maternitate.

Vine criza alimentară! În două luni de zile În supermaketuri nu va mai fi DELOC carne de porc sau de pasăre din România! Motivul ireal! Producătorii sunt disperați!

Sunt clarificate, de asemenea, unele dispoziții privind acordarea indemnizației pentru creșterea copilului în cazul persoanelor care, după stabilirea dreptului, își stabilesc reședința în altă țară și sunt reglementate situațiile în care se constată o abatere gravă sau abateri disciplinare repetate în legătură cu munca în perioada acordării stimulentului de inserție, respectiv până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 (4) ani, perioadă în care, în prezent, se interzice angajatorului încetarea raportului de muncă sau de serviciu.

Se estimează că un o proporţie de 20% din cele 178.727 de persoane care beneficiază de indemnizație pentru creșterea copiilor vor opta pentru întoarcerea la activitatea profesională și obținerea stimulentului de inserție înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 2, respectiv 3 ani, astfel că numărul beneficiarilor de stimulent de inserție va crește la 105.687 persoane, față de 85.673 câte sunt în prezent.

Sumele pentru acordarea indemnizației vor scădea de la 4.800 milioane de lei la 4.118 milioane de lei, în timp ce sumele pentru stimulentul de inserție vor crește de la 670 milioane de lei la aproximativ 1.173 milioane de lei.

 


loading...
Partenerii noștri