Model de cerere drepturi financiare pentru elevii cu CES în anul școlar 2023-2024. Părinții pot depune cererile tot anul școlar – DOCUMENT

Copiii cu CES (cerințe educaționale speciale) au dreptul să primească alocație zilnică de hrană, rechizite școlare, cazarmament, îmbrăcăminte și încălțăminte, conform Hotărârii de guvern nr. 564 din 2017.

12 sept. 2023, 22:08
Model de cerere drepturi financiare pentru elevii cu CES în anul școlar 2023-2024. Părinții pot depune cererile tot anul școlar – DOCUMENT

Drepturile financiare ale copiilor cu CES sunt cuprinse și în Legea învățământului preuniversitar, la Art. 70, alin. 5.

În anul școlar 2022-2023 au fost peste 65 de mii de elevi cu cerințe speciale care au primit bani din partea statului. 46.779 de elevi au beneficiat de drepturi financiare în învățământul de masă și 19.023 în învățământul special, potrivit datelor furnizate de Ministerul Educației, scrie Edupedu.

Cererile pentru drepturile financiare ale elevilor cu CES puse la dispoziția părinților de către școli care fac referire la Legea Educației Naționale nr. 1/2011, art. 51 alin. (2) trebuie actualizate cu Legea învățământului preuniversitar, Art. 70 (5).

„Antepreșcolarii/Preșcolarii/Elevii cu CES, școlarizați în unitățile de învățământ de masă sau în unități de învățământ special, de stat și particulare, inclusiv cei școlarizați în alt județ decât cel de domiciliu, beneficiază, pe perioada anului școlar, de una dintre următoarele forme de sprijin:

a) vouchere educaționale în cuantum fix, pentru servicii de sprijin, intervenții psihopedagogice și materiale-suport, de la bugetul de stat, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;

b) asistență socială completă, constând în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a cazarmamentului, a îmbrăcăminții și a încălțămintei, în cuantum egal cu cel pentru copiii aflați în sistemul de protecție a copilului, precum și de găzduire gratuită în internate din cadrul direcțiilor generale județene/direcției municipiului București de asistență socială și protecția copilului.

Procedura de acordare a voucherelor educaționale pentru servicii de sprijin, intervenții psihopedagogice și materiale de suport se aprobă prin hotărâre a Guvernului, inițiată de Ministerul Educației”, se arată în textul legii.

Hotărârea de Guvern privind aprobarea procedurii de acordare a voucherelor educaționale pentru servicii de sprijin, intervenții psihopedagogice și materiale de suport are termen de publicare 01.04.2024 și este pe lista celor aproape 400 de acte normative care să pună în aplicare prevederile din legea educației în învățământul preuniversitar și cea a învățământului superior publicată în Monitorul Oficial.

Acte necesare pentru dosar / Model de Cerere

De aceste drepturi financiare beneficiază copiii cu certificat de orientare școlară, obținut de la centrele CMBRAE/CJRAE, din învățământul preuniversitar, inclusiv celor din învățământul confesional și privat, potrivit Hotărârii de guvern nr. 564 din 2017.

Se acordă pe bază de cerere scrisă, după ce se depune la unitatea de învățământ la care este înscris copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar, de către beneficiarul major, părintele sau alt reprezentant legal al copilului cu CES, după caz. Trebuie însoțită de următoarele documente, în copie:

  • certificatul de naștere al beneficiarului;
  • actul de identitate al beneficiarului, după caz;
  • actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal;
  • certificatul de orientare școlară și profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE;
  • declarație pe propria răspundere a beneficiarului major sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia acesta nu beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecție specială, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 1;
  • declarații pe propria răspundere a beneficiarului major, părintelui sau reprezentantului legal al copilului cu CES conform căreia alocațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar în acest scop, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2.a) și 2.b).