Noi atribuţii ale cadrelor didactice. Ce prevede ordinul comun al miniştrilor Sănătăţii şi Educaţiei

Potrivit unui proiect de ordin de ministru pus în dezbatere de Ministerul Sănătății, atribuțiile cadrelor didactice, ale directorilor de școli și grădinițe, personalului didactic auxiliar și nedidactic în acordarea asistenței medicale pentru elevi se modifică sau se completează.

RomaniaTV.net
29 sept. 2020, 08:03
Noi atribuţii ale cadrelor didactice. Ce prevede ordinul comun al miniştrilor Sănătăţii şi Educaţiei

Proiectul de ordin stabilește noi responsabilități și introduce în categoriile de personal implicate în asigurarea asistenței medicale. Este vorba despre psihologul, consilierul școlar, logopedul unității de învățământ și de asistentul social responsabil de unitatea de învățământ.

Una dintre noile atribuții ale educatorilor este de a examina copiii de la grupa lor și de a comunica medicului școlar rezultatele acestei evaluări. În vechiul ordin exista această evaluare, dar educatorul trebuia doar să „consemneze sub semnătură” cele observate, în fișa preșcolarului, potrivit edupedu.ro. 

Potrivit noului ordin, personalul care asigură examinarea este format din: profesorul pentru învăţământ preşcolar/educatorul/psihologul/logopedul din grădiniţe care efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice şi a limbajului, comunică medicului școlar rezultatele evaluării, în vederea stabilirii conduitei terapeutice.

In ordinul vechi era: „profesorul pentru învățământ preșcolar din grădinițe, care efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice și a limbajului și care consemnează sub semnătură datele obținute în fișa specială a preșcolarului”.

Directorii de școli, grădinițe și licee primesc noi atribuții prin acest act normativ. Aceștia trebuie semneleze în scris autorității locale nevoile pe care le au cabinetele medicale din incinta școlilor, sau chiar nevoia de amenajare a unui astfel de cabinet, acolo unde nu există, indicând și locul în care poate fi înființat.

Atribuțiile conducerii unității de învățământ:

Semnalează în scris nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor medicale administrației publice locale, indicând și un spațiu corespunzător înființării acestora”.
Nominalizează personalul de îngrijire care va realiza curățenia în cabinetul medical.
Asigură măsuri de securitate speciale pentru documentația și calculatoarele cabinetului medical.
Stabilește împreună cu comitetul de părinți modalitatea informării reprezentanților legali ai preșcolarilor și elevilor minori despre problemele de sănătate ale acestora și modalitatea de părăsire a unității de învățământ a preșcolarilor și elevilor în situații de boală.
Dispune mobilizarea preșcolarilor/elevilor la examenele periodice și de bilanț al stării de sănătate, conform programării realizate împreună cu medicul/medicul stomatolog al unității.
Anexează la contractul educațional fișa de prezentare a cabinetului medical școlar din grădiniță/școală și informarea asupra activității cabinetului stomatologic școlar, prevăzute la anexele 16, 17.1; un exemplar completat și semnat se va arhiva la cabinetul medical.
Educatorul, învățătorul și dirigintele primesc sarcini suplimentare prin acest nou ordin de ministru, aflat acum în stadiu de proiect.

Noile atribuții ale educatorului, învățătorului, dirigintelui:

Aduce la cunoștința personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupă/clasă de care a luat cunoștință, mediind obținerea de documentație medicale de la părinții acestora.
Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente: Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor personalului medical în rezolvarea situației.
(În ordinul vechi diriginții, învățătorii și educatorii doar „informau operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical”)
În plus, tot ei „asigură comunicarea eficientă a cabinetelor medicale și stomatologice școlare cu părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale preșcolarilor și elevilor minori”.
Cadrele didactice au, în mare, aceleași atribuții din ordinul vechi, aflat în vigoare. Singura noutate este faptul că „asigură comunicarea eficientă a cabinetului medical școlar cu părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale preșcolarilor și elevilor”

Atribuțiile personalului didactic auxiliar și ale personalului nedidactic
Suplimentar față de sarcinile din ordinul vechi, personalul didactic auxiliar primește și atribuții privind acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente. Acestea sunt:

Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor personalului medical în rezolvarea situației. Anunță și conducerea unității.
Apelează Serviciul unic de urgență 112 în situații de urgențe medicale.
Informează operativ dirigintele, directorul unității de învățământ și, după caz, părinții în situații de necesitate de ajutor medical.
Asigură comunicarea eficientă a cabinetului medical școlar cu părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale preșcolarilor și elevilor.

Proiectul noului ordin de ministru poate fi consultat pe site-ul Ministerului Sănătății


loading...