Noi detalii despre acordarea burselor pentru elevi, conform noilor Legi ale Educației. Ligia Deca: Vor fi acordate automat, iar procesul va fi confidențial

Procesul prin care se acordă bursele sociale pentru elevi va fi unul confidențial, potrivit unui amendament prevăzut în proiectul legii învățământului preuniversitar, anunță ministrul Educației, Ligia Deca.

29 apr. 2023, 08:30
Noi detalii despre acordarea burselor pentru elevi, conform noilor Legi ale Educației. Ligia Deca: Vor fi acordate automat, iar procesul va fi confidențial

Noi detalii despre acordarea burselor pentru elevi. Circa un milion de elevi vor avea parte de bursa anuală, iar alocările vor fi asigurate din bugetul Ministerului Educației, potrivit modificărilor făcute la noile legi ale Educației.

Noi detalii despre acordarea burselor pentru elevi. Ce fel de burse pot obține elevii

  • Bursă de merit – 450 lei/lună
  • Bursă socială – 300 lei/lună
  • Bursă tehnologică – 300 lei/lună
  • Bursă de performanță – 700 lei/ lună.

Citește și Noua lege a Educației. Modificări importante care vizează elevele gravide și elevii părinți

În ceea ce privește bursele sociale, ele vor fi acordate automat, după ce se face o cerere și dacă sunt îndeplinite anumite criterii. „Am debirocratizat procesul pentru a sprijini elevii care au nevoie. Vom proteja elevii, procesul urmand sa fie confidential”, a scris Ligia Deca.

Bursele elevilor – extras din Legile Educației, varianta adoptată de Guvern

Art. 103
(1) Elevii de la cursurile cu frecventa zi din invatamantul preuniversitar de stat obligatoriu beneficiaza de burse. Cuantumul minim al burselor si metodologia cadru de acordare a burselor sunt aprobate prin ordin al ministrului educatiei, la propunerea Consiliului National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar, denumit in continuare CNFIP.

(2) Valoarea burselor poate fi suplimentata de catre consiliile de administratie a unitatilor de invatamant in functie de:
a) sume alocate de autoritatile administratiei public locale;
b) alte venituri obtinute potrivit legii.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru anul scolar 2023-2024, cuantumul minim al burselor este stabilit dupa cum urmeaza:
a) bursa de merit – 450 lei/luna;
b) bursa sociala – 300 lei/luna;
c) bursa tehnologica – 300 lei/luna;

(4) Bursa de merit reprezinta o forma de stimulare a performantei elevilor.

Citește și Noi reguli pentru admiterea la liceu. Examenul suplimentar față de Evaluarea Națională se va da pentru 50% din locuri

(5) Bursa sociala reprezinta o forma de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situatii medicale speciale, prevazute in metodologia cadru, in vederea sustinerii participarii la activitatile didactice si a prevenirii abandonului scolar.

(6) Elevii care beneficiaza de bursa sociala au dreptul la pastrarea confidentialitatii asupra identitatii, datelor personale si informatiilor referitoare la situatia de dificultate in care se afla.

(7) Dreptul la bursa sociala al elevilor proveniti din familii care beneficiaza de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda in baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului. Acordarea dreptului se face in urma comunicarii de catre agentiile pentru plati si inspectie sociala judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a listei elevilor care frecventeaza invatamantul cu frecventa, proveniti din familii beneficiare de ajutor de incluziune in luna anterioara celei de raportare a listei.

(8) Bursele sociale se acorda in baza unor conditii privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitului pe venit, conform metodologiei cadru prevazuta la alin. (1). Verificarea veniturilor declarate de parintii/tutorii legal instituiti /reprezentantii legali ai elevilor minori, in vederea acordarii dreptului la bursa sociala, de catre unitatea de invatamant, se face prin solicitarea eliberarii unui document care sa ateste situatia veniturilor declarate catre organul central fiscal in a carui raza teritoriala se afla situat beneficiarul.

(9) In unitatile de invatamant in care isi desfasoara activitatea mediatori scolari, acestia sunt implicati in informarea si sustinerea familiilor pentru accesarea burselor.

(10) Bursa tehnologica reprezinta o forma de stimulare a elevilor care urmeaza invatamantul tehnologic in conditiile metodologiei cadru, in conformitate cu prioritatile Ministerului Educatiei.

(11) Pentru stimularea excelentei elevii beneficiaza de burse de excelenta olimpica I si II, acestea fiind alocate in functie de distinctiile primite de catre acestia, dupa cum urmeaza:

a) Bursa de excelenta olimpica I se acorda elevilor care obtin distinctii, respectiv premiile I, II, III si mentiune, la olimpiadele scolare internationale, respectiv campionatele sportive scolare internationale recunoscute de Ministerul Educatiei si la Jocurile Olimpice in parteneriat cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman. Bursele de excelenta olimpica I se acorda lunar elevilor de gimnaziu si liceu, pe intreaga durata a anului scolar urmator obtinerii distinctiei. Prin exceptie, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu in cuantum egal cu valoarea cumulata a bursei pentru un an scolar;

b) Bursa de excelenta olimpica II se acorda elevilor care obtin distinctii, respectiv premiile I, II, III la olimpiadele scolare nationale organizate si finantate de Ministerul Educatiei. Bursele de excelenta olimpica II se acorda lunar elevilor de gimnaziu si liceu, pe intreaga durata a anului scolar urmator obtinerii distinctiei. Prin exceptie, elevii din ultimul an de studii liceale primesc un premiu in cuantum
egal cu valoarea cumulata a bursei pentru un an scolar.

(12) Bursele elevilor din invatamantul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educatiei, dupa cum urmeaza:

a) Bursele de merit pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasa de gimnaziu si liceu dintr-o unitate de invatamant preuniversitar, cu respectarea criteriilor si conditiilor stabilite prin metodologia-cadru;

b) Bursele sociale pentru toti elevii care se incadreaza in criteriile si conditiile stabilite prin metodologia-cadru;

c) Bursele tehnologice pentru elevii care frecventeaza invatamantul tehnologic si care se incadreaza in specializarile si conditiile stabilite prin metodologia-cadru;

d) Bursele de excelenta olimpica I si II pentru toti elevii care au obtinut distinctiile prevazute in alin. 11, lit. a) si b), cu respectarea metodologiei-cadru.

(13) Elevii si parintii sunt informati cu privire la criteriile, conditiile si metodologia de acordare a burselor cu minimum 15 zile lucratoare inainte de data-limita pentru depunerea cererilor si documentelor justificative.

(14) Bursele sociale sau bursele tehnologice se pot cumula cu orice tip de bursa.

(15) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), elevii din unitatile de invatamant preuniversitar particular, inclusiv confesional:
a) beneficiaza de bursele de excelenta olimpica I si II;
b) beneficiaza de burse sociale daca sunt scolarizati fara taxe;
c) beneficiaza de burse tehnologice daca se incadreaza in specializarile si conditiile stabilite prin metodologia-cadru.

(16) Printre beneficiarii burselor de merit se numara de drept elevii care au obtinut premiul I la concursurile scolare nationale recunoscute de Ministerul Educatiei, daca acestea nu au fost finantate de Ministerul Educatiei, castigatorii medaliilor de aur la campionatele nationale organizate de Federatiile Sportive Nationale in sporturi olimpice, precum si alte categorii de elevi cu performante educationale, artistice sau sportive in conformitate cu prevederile metodologiei cadru prevazute la alin. (1).

(17) Cuantumul lunar al burselor de excelenta olimpica I/internationala si II/nationala este diferentiat in functie de nivelul distinctiei obtinute, dupa cum urmeaza:

a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic international reprezinta echivalentul salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la data acordarii acesteia;

b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic international reprezinta echivalentul a 75% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la data acordarii acesteia;

c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic international reprezinta echivalentul a 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la data acordarii acesteia;

d) pentru mentiune, cuantumul lunar al bursei de merit olimpic international reprezinta echivalentul a 25% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la data acordarii acesteia.

e) bursa de excelenta olimpica II/nationala este in cuantum de 700 lei/luna si poate fi actualizat, anual, prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei la propunerea CNFIP.

(18) Elevul care nu a obtinut media 10 la purtare la finalul anului scolar pierde bursa de merit in anul scolar urmator.

(19) Sumele alocate pentru bursele elevilor sunt neimpozabile si nu sunt luate in considerare la calculul venitului mediu net lunar pe membru de familie, necesar pentru obtinerea venitului minim garantat, precum si pentru alte beneficii sociale.

(20) Elevii pot beneficia si de alte tipuri de burse, pe baza de contract incheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.

(21) Elevii straini din invatamantul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale.

(22) Statul roman poate aloca anual, prin hotarare a Guvernului, un numar de burse pentru scolarizarea elevilor si cursantilor straini, in baza unor acorduri bilaterale, a ofertei unilaterale a statului roman sau la propunerea ministerelor interesate.

(23) Conditiile de scolarizare a elevilor straini, inclusiv conditiile de finantare, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.